• 1000 etageejendomme renoveret
   
  Igennem årene har PNP-BYG A/S i hoved/total - eller fagentreprise renoveret mere end 1000 ejendomme for:
   
  Bygherrerådgivere
  Boligselskaber
  Ejer- og andelsforeninger
  Administrationsselskaber
  Offentlige bygherre
 • Mere end 15.000 vinduer årligt
   
  PNP-BYG udskifter mere end 15.000 vinduer og døre om året foruden renoveringsopgaver som facade- og tagrenoveringer samt etablering af tagboliger.
 • Information er vigtig
   
  PNP-BYG's "Orientering til beboerne" og "kvalitetsstyringshåndbog" er formuleret på grundlag af mange års erfaring, hvor vi i alle årene har specialiseret os i bygningrenovering.

Referencer - tagarbejde

 

E/F LINDEGAARDENOpgave:
Udskiftning af 1.500 m2 tag, renovering af facader og udskiftning af 600 stk. vinduer

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danborg Byggerådgivning ApS, Henrik Danborg, Naverland 31, 2600 Glostrup

 

Bygherre:
E/F Lindegaarden v/fmd. Andreas Emil Nyrop, Amagerfælledvej 13, 4. sal th, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2012 - Januar 2013

 

Detailbeskrivelse:
Nedtagning af gl. tagsten m.m. Imprægnering af nye og eksisterende trækonstruktion. Opretning af tagkonstruktion. Isolering af mansard. Levering og montering af skotrender og underlag for kvistnakke. Forstærkning af spærsamlinger. Ny tagfod. Ny tagbeklædning. Nye tagvinduer. Velux vinduer til badeværelser. Forkanter på kviste på gadeside. Nyt underlag på kviste. Nye døre i loftrum. Renovering af vinduer i facader mod gård og gade. 


ÅLEKISTEVEJ 184-190Opgave:
Udskiftning af 1000 m2 tag og isolering af gavle

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S, H.C. Ørstedsvej 33, 1879 Frederiksberg C

 

Bygherre:
A/B Ålekistevej 184-190 c/o Arentoft Ejendomsadministration, Rolighedsvej 22, 1958 Frederiksberg C

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
August 2012 - December 2012

 

Detailbeskrivelse:
Udskiftning af tegltag samt etablering af fast undertag af tagbrædder med 1-lag papdækning mm. Efterisolering af kvist flunker og kvist tag. Nye zinkinddækninger og beklædninger på og omkring eksisterende kviste. Nye ventilationshætter for aftræk fra køkken og bad. 


E/F GULDBLOMMEVEJOpgave:
Udskiftning af 1.000 m2 eternittag

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
No Muda Energi- & Byggerådgivning ApS, Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup

 

Bygherre:
Ejerforeningen Guldblommevej, Guldblommevej 17, 2770 Kastrup v/formand Alex Malm

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2012 til Oktober 2012

 

Detailbeskrivelse:
Eksisterende tagbeklædning er fjernet og erstattet med nye tagsten. Renovering af skorsten Maling af udhængsspær og udhængsbrædder.


EF JANSVEJ 1-3Opgave:
Ca. 800 m2 tagudskiftning m.v

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Rådgivende Ingeniører Holmsgaard A/S, Irlandsvej 5, 2300 København S

 

Bygherre:
E/F Jansvej 1 - 3, v/formand Bent Nielsen, Lindevej 22A - 4230 Skælskør

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni - Februar 2012

 

Detailbeskrivelse:
Udskiftning af tagbeklædning m.m. Fjernelse og bortskaffelse af oprindelige tagbelægning. Etablering af ny tagbelægning med nyt fast underlag. Efterisolering af tagrum. Udskiftning af tagrender og nedløb (zink). Udskiftning af facadevinduer og udvendige døre. Delvis omfugning af facader. Renovering af 2 trappeopgange


EF GERTSVEJ 7-15Opgave:
Udskiftning af 1.500 m2 tag og isolering af gavle / nyt ventilationsanlæg

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danakon a/s, rådgivende ingeniører F.R.I, Køgevej 22, 2630 Taastrup

 

Bygherre:
Boligbebyggelse på Gerts Vej 7 - 15, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2010 til November 2010

 

Detailbeskrivelse:
Nyt tag og efterisolering. Isolering og ny beklædning på flunker og tag på tag kviste. Ny tagpap på altankviste. Nye ovenlysvinduer i tørrerum og gipsbeklædning på skråflader ved begge gavle. Ny skalmur og isolering på gavle. Nye kældertrapper der er tilpasset den nye skalmur og øget i bredden.


MARIE KRUSE SKOLENOpgave:
Udskiftning af 1.516 m2 eternittag

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:

 

Bygherre:
Marie Kruse Skole, Stavnholtvej 29-31, 3520 Farum

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2010 - August 2010

 

Detailbeskrivelse:
Nedtagning af eksisterende tagplader, efterisolering af eksisterende tagflade. Levering og montering af nye lægter for ny tagbeklædning incl. fjernelse af gamle lægter. Levering og montering af eternit plader. Nedtagning af eksisterende tagrende, oplægning af ny arkitekt rende i eksisterende tagrende.


E/F ÅBO Amagerfælledvej 15-17Opgave:
Tagudskiftning 610 m2 og facaderenovering

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danborg Byggerådgivning ApS, Henrik Danborg, Naverland 31, 2600 Glostrup

 

Bygherre:
E/F Åbo, v/formand Jess Kjær Jessen, Amagerfælledvej 15, 1. sal tv, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
September - Januar 2012

 

Detailbeskrivelse:
Facaderens og fugereparationer. Nedrivning af tag og opbygning af nyt tag. Afslutning af tag- og facadearbejder. Lukning af murhuller i lyskasser. Nye tagbrønde og brostensarbejder i fortov.


STADIONHAVEOpgave:
Udskiftning af 2900 m² eternittag fordelt på 3 blokke. Maling af vinduer og døre.

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Ingeniørfirmaet DANAKON A/S, Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup

 

Bygherre:
Kim Hviid Nielsen, Edelsmindevej 6, 2700 Brønshøj.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2008 til Oktober 2008.

 

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende eternittag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt eternittag, Nye Render og nedløb.

Maling af vinduer og døre 2 gange udvendig og 1 gang på kant og fals.


RØDAGER ALLEOpgave:
Udskiftning af 3000 m² eternittag.

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
-

Bygherre:
Dan-Ejendomme A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
April 2009 til August 2009.

 

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende eternittag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt eternittag, Nye Render og nedløb.


RINGSTED POLITISTATIONOpgave:
Udskiftning af ca. 900 m² tegltag og 520 m² paptag, Maling af vinduer og døre, Belægningsarbejder samt Kloak renovering.

 

Entreprise:
Totalentreprise

Rådgiver:
Axel Poulsen Arkitektkontor A/S, Toldbodgade 2, 1253 København K

 

Bygherre:
Slots & Ejendomsstyrelsen.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Oktober 2008 til Oktober 2009

 

Detailbeskrivelse:
Rivning af eksisterende Tegltag og paptag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt tegltag, Nye Render og nedløb. 

Udførsel af nyt paptag, Renovering af eksisterende vinduer og maling 2 gange udvendig og 1 gang på kant og fals. Gammel asfalt på trafikeret områder udskiftes samt ved gårdområdet, Ny kloak i gårdarealet i Forvaring samt renovering af kloak ved garagemiljøet.


FREDERIKSSUNDVEJ 179Opgave:
Udskiftning af 1800 m² tegltag, Facaderenovering og forberedelse til taglejligheder.

 

Entreprise:
Totalentreprise

Rådgiver:
Tegnestuen Trio, Gl. Kongevej 23, 1610 København V.

 

Bygherre:
Ejendomsselskabet H. G. Jansen A/S, Gl. Kongevej 76, 1850 Frederiksberg.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juli 2009 til Oktober 2009.

 

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende tegltag og pulterrum, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt tegltag, Nye Render og nedløb.
Isolering af tagfladen til forberedelse til taglejligheder.
Udkradsning af eksisterende mørtelfuger og udførsel af nye.


EF HIMMERLANDSGAARDENOpgave:
Udskiftning af 1.500 m² tag

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S, Parkhus 13, Nordhavnsgade 4-6, 8000 Århus C

 

Bygherre:
E/F Himmerlandsgaarden, Himmerlandsvej 12-20, 2720 Vanløse


Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juli 2007 til December 2007

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende tegltag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt tegltag, Nye Render og nedløb.


RØNTOFTENOpgave:
Totalrenovering af tag og facader på 30 stk. andelshuse i Helsingør. Kloakarbejde for Helsingør Kommune.

Entreprise:
Totalentreprise

Rådgiver:
Arkitekterne Blad & Thygesen A/S, 
Badevej 2, 3000 Helsingør.

Bygherre:
Andelsboligforeningen Røntoften, afdeling 1, c/o Helsingør Boligselskab, Trækbanen 16, 
3000 Helsingør.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
November 2008 til November 2009.

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende paptage, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt eternittag, Nye Render og nedløb. Isolering af facader, Nye vinduer og døre.
Nyt forsinkelsesbassin og hovedkloak i vej for Helsingør Kommune samt nye regnvandsledninger og afvanding fra Andelsforeningen.


ENGHAVE PLADSOpgave:
Indretning af 11 stk. taglejligheder.

Entreprise:
Hovedentreprise.

Rådgiver:
Nova 5 Arkitekter A/S, St. Kongensgade 40G, 1264 København K.

Bygherre:
AAB afd. 9 - AAB, Havnegade 29, 1058 København K.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Marts 2009 til Oktober 2009.

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende pulterrum, Etablering af tagterrasser og ovenlysvinduer, Total indretning af lejligheder med køkken, bad og toilet.


KØGE POLITISTATIONOpgave:
Udskiftning af ca. 1800 m² paptag, Maling af vinduer og døre, Belægningsarbejder.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Axel Poulsen Arkitektkontor A/S, 
Toldbodgade 2, 1253 København K

Bygherre:
Slots & Ejendomsstyrelsen.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Oktober 2008 til Oktober 2009

Detailbeskrivelse:
Rivning af eksisterende paptag, Udførsel af nyt paptag, Renovering af murkrone med kobber, Renovering af eksisterende vinduer og maling 2 gange udvendig og 1 gang på kant og fals. Gammel asfalt på trafikeret områder udskiftes samt ved garageområdet og optegning af nye P-pladser. Ny belægning på fortorv.


NÆRUMVÆNGEOpgave:
Udskiftning af 30.000 m² tegltag fordelt på 52 blokke

Entreprise:
Totalentreprise

Rådgiver:
Ingeniørfirmaet DANAKON A/S, 
Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup

Bygherre:
Søllerød Almene Boligselskab, afd. 2 Nærumvænge.

Bygherrerådgiver:
Thora Arkitekter A/S, Sankt Annæ Passage E, 1262 København K
Ingeniørfirmaet S.E.Brockhuus A/S, Herstedvang 2B, 2620 Albertslund.

Byggeperiode:
Marts 2006 til Februar 2008

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende tegltag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt tegltag, Nye Render og nedløb.


AB GRØNNEHØJOpgave:

Tagrenovering af 2 vinkelblokke i 3 etager – ca, 2.200 m2, Sorgenfrigårdsvej 61-69/Carlshøjvej 19-27/Baunehøjvej 12-22, 2800 Lyngby

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

BOKELUND ApS – Bygningsrådgivning v/ingeniør m. IDA Jens Bokelund, Toftevej 17 –

3480 Fredensborg

 

Bygherre:

Andelsboligforeningen Grønnehøj, Sorgenfrigårdsvej 61-69/Carlshøjvej 19-27/Baunehøjvej 12-22, 2800 Lyngby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2012 – September 2012

 

Detailbeskrivelse:

Totaludskiftning af tagbelægning på blokkenes sadeltage. Ny tagbelægning tilsvarende rød falstagsten i tegl med undertag i banevare. Efterisolering af  lofter. Skimmelsanering i tagrum. Nye gavludhæng i 6 gavle


E/F BUDDINGEVEJ 180Opgave:

Renovering af 1.500 m2 tag, svalegange, udvendigt murværk, kældertrapper samt indvendige rør i kælder mv

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Vagn Duer, rådgivende ingeniørfirma A/S – Kongevejen 377 – 2840 Holte

 

Bygherre:

E/F Buddingevej 180 v/administrator, advokat Jan Madsen – Pilekæret 31 – 2840 Holte

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

April – Juli 2010

 

Detailbeskrivelse:

Tagdækning med 2 lag nyt tagpap ovenpå eksisterende tagpaptag, herunder montering af nye inddækninger mv. Udbedring af betonskader på svale gange samt etablering af membran på overside af svalegange. Herunder maling af underside betonplader. Udskiftning af værn herunder gennemgang af eksisterende balustre. Istandsættelse af fælles opgang. Fugning og afrensning af murværk. Reparation af sokler. Gulvklinker og terrænbelægning ved fælles kældertrappe. Afrensning og reparation af kældertrapper. Reparation og isolering af vandrør. Kontrol af afløbsrør. Istandsættelse af kælderydervægge.


EF GLADSAXEVEJ 76-80Opgave:

Udskiftning af 1000 m2 tag, 300 stk.vinduer, kviste, tagrender og nedløb samt let facadearbejde og renovering af kælderhalse

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

E/F Gladsaxevej 76-80, 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

September 2012 – februar 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, kviste, isolering af etageadskillelser, tagrender og nedløb. Udskiftning af ejendommens beboere vinduer, altandøre og fælles vinduer. Let facadearbejde og renovering af kælderhalse. 


KOMMUNIKATIONSCENTRET REGION HOVEDSTADEN,RYGÅRDS ALLÉ 45Opgave:

Tag- og vinduesrenovering, ca. 1.200 m2 og 177 vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Thora arkitekter A/S, Skt. Annæ Passage E – 1262 København K

 

Bygherre:

Region hovedstaden Koncern Økonomi Bygherreafdelingen, Regionsgården, Kongens Vænge 2 – 3400 Hillerød

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

August 2011 – December 2011

 

Detailbeskrivelse:

Byggepladsetablering herunder mandskabs- og sanitetsvogne & byggemødeskur. Tagrumsarbejder såsom gangbroer af krydsfiner på strøopbygning og isolering på etageadskillelse. Facaderpartiarbejder – udskiftning af vinduer. Fugning og kalfatring rundt om alle vinduestyper. Tag & kviste – eftergang af spærfastgørelser ved tagfod, opretning af spær, brandsektionsarbejder. Optagning af tegltagsten mv – nedrivning af lægter, skotrender af zink & tagrender. 


EJENDOMMEN BINDELEDDET 9A-9BOpgave:

Udskiftning af ca. 400 m2 tagbelægning, ca. 32 vinduer er udskiftet og efterisolering.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Tegnestue ApS, Peter Foged Rasmussen, Hjortekærsvej 12 – 2800 Lyngby

 

Bygherre:

Ejendommen Bindeleddet 9 A-B, 2880 Bagsværd.

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

September 2011 – December 2011

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagbelægning og vinduesudskiftning samt efterisolering af gavl mod togbanen


EF NØRREBROGADE 1Opgave:

Udskiftning af 440 m2 tagbeklædning mv samt 35 vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S, Hjalmar Brantings Plads 6 – 2100 København Ø

 

Bygherre:

EF Nørrebrogade 1, 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Januar 2013 – Juli 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagbeklædning samt opretning af spær, etablering af undertag af bræddeunderlag og tagpap, imprægnering af spærender samt udskiftning af vinduer til træ-alu.


BJARKESHUS, BJARKESVEJ 6/AKSEL MØLLERS HAVE 32Opgave:

Tagudskiftning ca. 729 m2 samt facaderenovering. Etablering af 5 nye baderum samt udskiftning af køkkener. Udskiftning af 145 vinduer.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Triarc A/S arkitekter, Bygmestervej 5 st.tv – 2400 København NV

 

Bygherre:

Frederiksberg Boligfond c/o Privatbo a.m.b.a, Dahlerupsgade 5, 4 – 1603 København V

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Februar 2013 – August 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, renovering af facader, vinduer udskiftes og døre istandsættes eller udskiftes, trapper istandsættes, udskiftning af køkkener, etablering af 5 nye baderum, fornyelse af installationer og etablering af ventilationsanlæg.


EF VESTERBROGADE 178-180Opgave:

Tag ca. 500 m2, facade og maling af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S Bygningsrådgivning, Hjalmar Brantings Plads 6 – 2100 København Ø

 

Bygherre:

EF Vesterbrogade 178-180 v/Joao Santos – Vesterbrogade 180, 1. sal, 1800 Frederiksberg C

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 – September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af ventilationsriste i kældervinder, etablering af byggeplads jf. forskrifter mv., Istandsættelse af murværk, gade- og gårdfacade, udskiftning af paptage mod gård, udskiftning af skiftertag mod gård, istandsættelse af murværk på tag, istandsættelse af nyere vinduer, pudsreparation af tageadskillelse & isolering af vandinstallationer i kælder.


EF FOLEHAVEN 135, 2500Opgave:

Etablering af lejligheder, udskiftning af ca. 400 m2 tag & etablering af badeværelse.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Ejendomsadministrationen Fl. Sejr Hansen, Danhaven 5, 2500 Valby

 

Bygherre:

EF Folehaven 135 – 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Marts 2011 – September 2011

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tegltag, tagrender, nedløb & taghætter mv. for montering af fast undertag incl. pålægning af safty pap. Opretning og hævning af eksisterende tag med 45 x 245 mm incl. isolering. Levering og montering af nye tagrender, nedløb, skotrender, udluftningshætter i Rheinzink nr. 14, etablering af nyt zink på 4 kvistflunker & kvisttage. Diverse indvendige arbejder såsom nedrivning af pulterrum, levering og montering af 3 Velux vinduer, etablering af skunk. Etablering af 4 nye kviste med tagaltan. Etablering af ny loftlem i opgang. Etablering af et nyt badeværelse.


AB HVIDOVREVEJ 257A+B, STRØBYVEJ 1-3Opgave:

Udskiftning af ejendommens tag ca. 850 m2, etablering af ca. 20 nye ovenlysvinduer, diverse kvistarbejder

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter, Nyvej 16C, 1. sal – 1851 Frederiksberg C

 

Bygherre:

AB Hvidovrevej 257 & Strøbyvej 1-3 v/formand Kim Hansen, Strøbyvej 1, st.tv – 2650 Hvidovre

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Marts 2014 – August 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tegltag, tagrender, nedløb & taghætter mv. for montering af fast undertag incl. pålægning af safty pap. Opretning og hævning af eksisterende tag med 45 x 245 mm incl. isolering. Levering og montering af nye tagrender, nedløb, skotrender, udluftningshætter i Rheinzink nr. 14, etablering af nyt zink på 4 kvistflunker & kvisttage. Diverse indvendige arbejder såsom nedrivning af pulterrum, levering og montering af 3 Velux vinduer, etablering af skunk. Etablering af 4 nye kviste med tagaltan. Etablering af ny loftlem i opgang. Etablering af et nyt badeværelse


Bakkegården, Køgevej 37A-49BOpgave:

Udskiftning af tag og renovering af baldakiner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Boligselskabet Sjælland, Parkvænget 25, 4000 Roskilde

 

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland, Afdeling 01-206 Bakkegården, 4000 Roskilde, Parkvænget 25, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2014 til Juni 2014

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning på hovedtag og baldakiner på bygning 1 og 2. Nedtagning af gamle lamper under baldakiner og opsætning af nye lamper. Fjernelse af eksisterende bølge-eternit plader. Herunder håndtering af evt. asbest sanering, med bortskaffelse af asbestholdige plader. Udskiftning af tagbeklædning på bygning 1 og 2 med bølge-eternit. Opretning af spær for nye T1 lægter. Montering af undertag under ny bølge-eternit. Opsætning af nye zinktagrender, nedløb, løskanter og zinkinddækninger. Efterisolering af loft med ekstra 150mm mineraluld til i alt 300mm isolering. Udskiftning af tagpap på baldakiner, underlag klargøres til tagdækning, underpap udlægges løst og fastgøres mekanisk, overlæg fuldsvejses. Overpap fuldsvejses til underpap. Rupløjede brædder som underlag for tagpap på baldakiner udskiftes, i nødvendigt omfang hvor disse er rådskadede. Brædder afkortes og samles over spær. Brædder på underside af baldakiner udskiftes hvor disse er rådskadet eller på anden måde beskadiget. Brædder på undersiden af begge baldakiner malerbehandles i samme farve som eksisterende.   


E/F Kastelsvej 9Opgave:

Udskiftning af naturskiffer tag og vinduer. Renovering af facade samt isolering af etageadskillelse ved loft og kælder.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Gaihede A/S, trekronergade 126 H, 2. sal, 2500 Valby

 

Bygherre:

Ejerforeningen Kastelsvej 9, v/ administrator, Jan Trosbjerg Kastelsvej 9, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning og bortkørsel af alle eksisterende vinduer til lejligheder, opgange samt kælder. Optagning og bortkørsel af eksisterende naturskifertagbeklædning, inddækning mod naturskiffer og tagrender. Montering af undertag. Montering af nye naturskifer tagbelægninger. Montering af nye inddækninger, skotrender og vindskeder. Udskiftning af brandkamme og istandsættelse af brandkamme. Tagvinduer monteres i skiffertag. Afrensning af gadefacade. Omfugning af blankt murværk. Nedbankning af løstsiddende puds til bæredygtig bund. Udbedring af revner på facademursten. Udbedring af puds. Slibning. Pletspartling. Pletgrunding. Silikatmaling af udbedret områder. Udskiftning af kældervinduer. Istandsættelse, tætning og maling af de 3 døre i gårde til kælder/køkkentrapper inkl. alle kanter. Istandsættelse, tætning og maling af hoveddøre til opgang, dør fra gård til opgang samt dør til kældergennemgang gadeside inkl. alle kanter. Efterisolering af etageadskillelse mod stueetage. Isolering af etageadskillelse mod tagrum. 


E/F Skovgærdet 8-12Opgave:

Udskiftning af tag og isolering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bang & Beenfeldt A/S

 

Bygherre:

E/F Skovgærdet, Frederiksdalsvej 8-12, 2830 Virum

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2014 til Marts 2015

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af udhæng. Opsætning af udhæng. Nedtagning af tagplader. Opretning af tag. Montering af lægter. Pålægning af nye tagplader. Montering af rygning. Ny Gang bro. Nedtagning af eksisterende taghætter. Opsætning af taghætter. Nedtagning af tagrender. Opsætning af nye tagrender. Montering af ende bunde. Montering af tudstykker. Nedtagning af nedløb. Montering af nedløb. Rigle, løskant samt fugning. EL-arbejder. 


E/F SolgårdenOpgave:

Udskiftning af kvistvinduer og renovering af facade samt tag udskiftning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirma Hafsteinn Oskarsson

 

Bygherre:

E/F Solgården, v/ Kasper Folke Christjansen, Rebekkavej 59, 3. Th., 2900 Hellerup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2014 til November 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af tagsten. Ny tagbeklædning med vingetegl. Ommuring af tagfod. Brandkamserstatninger. Genmontering af tagvinduer. Ny afdækning af de to gavle. Ny tagbeklædning. Istandsættelse af hovedtag. Facadearbejde. Ommuring ved jern over karnapvinduer. Omfugning af murværk i karnapper. Behandling af betonsålbænke på karnapper og under vinduer. Forstærkning og omfugning af ”lyn” mod gaden. Forstærkning og omfugning af "lyn" mod gården. Udbedring af lodret revne i gavl. Indvendig isolering af karnapper. Efterreparationer.      


Endrupskolen, bygning 3Opgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Cos Arkitekter aps

 

Bygherre:

Fredensborg Kommune, Teknik & Miljø, Center for Kommunale Ejendomme og Arealer, Egevangen 3B, 2980 Fredensborg. v/ teamleder Svend R. Jensen

 

Bygherrerådgiver:

Cos arkitekter aps

 

Byggeperiode:

Juli 2014 til Oktober 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af vindskeder, lægter, afstandslister, vindpap, sternbrædder, tagrender, tagrendejern og nedløb. Lukning af tagkonstruktion efter nedtagne rytterlys. Tagkonstruktionsarbejder for nye ovenlys og lystunnel. Nye Velux lystunnel. Nye Velux ovenlysvindue. Velux active climate control. Efterisolering af tagkassette samlinger samt tagfod/ydervæg. Nyt vindpap. Nye afstandslister. Nye lægter. Nye sternbrædder. Nye vindskeder. Fodblik, tagrendejern, tagrender og tagnedløb i zink. Nye tagplader og tilbehør til fuldstændig tagdækning. Eftergang af spærfastgørelser ved tagfod. Efterisoleringsarbejder i 2 klasserum. Efterisoleringsarbejder i loftrum. 


Erhvervskollegiet, Bakkesvinget 69-91Opgave:

Tagudskiftning, efterisolering samt maling af udvendigt træværk

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Boligselskabet Sjælland

 

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland, afdeling 01-240, Parkvænget 25, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til August 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning og udskiftning af tagbelægning på boligblokkene samt følgearbejder, herunder bl.a. opretning af spær udskiftning af lægter og inddækninger. Udskiftning af facadeplader på flunker i højre del af bygningen i blok 1. Nedtagning og udskiftning af tagbelægning på cykelskure. Udskiftning af tagrender og nedløb. Efterisolering af tagrum. Efterisolering af flunker. Maling af udhængsplader også loft i indgangs-nicher. Maling af træværk i udhæng. Maling af facadeplader på flunker i høje del af bygningen i blok 1. Aftagning af eksisterende taghætter og opsætning af nye taghætter og udluftningsrør. Aftagning og genopsætning af eksisterende ventilationsskorstene. Nedtagning af eksisterende tagrender og nedløb. Opsætning af nye tagrender og nedløb. Udskiftning/supplering af espalier-lægter på affaldssure. Maling af træværk på affaldsskure og cykelskure. Maling af træværk på pergolaer og fodhegn under trappe. Udbedring af følgeskader (hække o.l. som tager skade af processen).     


Kagshusene, blok K & LOpgave:

Udskiftning af tagbeklædning og vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Holmsgaard A/S

 

Bygherre:

PAB afd. 4, v/ Fa09, Stationsparken 24, 2. tv., 2600 Glostrup  

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2014 til September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Fjernelse og bortskaffelse af oprindelig tagbeklædning. Etablering af ny tagbeklædning. Gennemgang/supplering af isolering af tagrum. Udskiftning af tagrender og nedløb (zink). Udskiftning af facadevinduer og udvendige døre. Gennemgang/udbedring af sålbænke. 


Rundyssen 2-6Opgave:

Renovering af klimaskærm – ”mock up”. Der skal efterfølgende laves mange huse magen til.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Kim Olsson A/S

 

Bygherre:

Samvirkende Boligselskab, afd. 3023 Herlev Huse, v/ KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 til Juni 2015

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af lettefacader. Udskiftning af tag og døre. Levering og opsætning af nye lette facader med vinduer og døre. Udskiftning af isolering og loft. Levering og opsætning facadeisolering med farvet puds. Retablering af terræn. 


Valby Tingsted 7Opgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

Fonden Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af eksisterende tagbeklædning. Fjernelse af eksisterende ekspansionsbeholder på spidsloft. De- og genmontering af el-installationer på lægter. Midlertidig montering af Durko-ventiler på faldstammeudluftninger. Fjernelse af bygningsaffald m.v. i mansardtag og skunk. Opretning af samtlige spær m.v.. Forankring af spær og fodrem m.v.. Imprægnering af spærrende m.v.. Isolering af skråtag og skunk samt gulv på spidsloft m.v.. Etablering af gangbro på spidsloft. Etablering af trappestiger til spidsloft. Etablering af underlag for skotrender, inddækninger m.v.. Etablering af nyt fast undertag med brædder og tagpap. Etablering af stern. Oplægning af nye afstandslister og lægter. Maling af synligt udvendigt træværk. Etablering af zinkinddækninger ved skotrender m.v.. Etablering af zinkinddækninger ved kviste. Reetablering af zinkinddækninger ved kviste type 1. Etablering af skunklemme. Etablering af tagvinduer mod spidsloft. Etablering af tagvinduer m.v. mod loftrum og trapper. Rensning af ventilationskanaler. Nedrivning af skorsten. Istandsættelse af brandkamme. Etablering af inddækninger ved afgrænsende murværk. Etablering af nye faldstammeudluftninger m.v.. Etablering af nye udluftningshætter m.v.. Reparation af murkrone efter nedtagning af rendejern. Udskiftning af tagrender og rendejern. Udskiftning af hængselstifter og tagnedløb. Oplægning af ny tagbeklædning. Etablering af duesikring i tagrender.  


Vestergaarden IIOpgave:

Tag, facade samt etablering af hemse

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bornebusch Tegnestue A/S

 

Bygherre:

3B, afdeling 3035 Vestergaarden II, v/ Boligforeningen 3B, Kronprinsessegade 14, 1306 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2013 til Oktober 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tegltage, forhøjelse af tagkonstruktion, isolering af tagkonstruktion, udskiftning af havefacader isolering af gadefacader samt etablering af hemse.


Øster PalæOpgave:

Udskiftning af tag, altanbehandling og ekstra afvanding

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

City Apartment A/S, Martinsvej 8, 1926 Frederiksberg C, Att.: Kim Hansen

 

Bygherre:

City Apartment A/S, Østerbrogade 87-93, Urbansgade 1-5 og Jacob Erlandsens Gade 2-4  

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2015 til November 2015

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tagbelægning. Lægter. Tagrender nedløb. Zinkindækninger. Zinkflunker. Zink på kvisttage. Zinktaghætter. Opretning af eksisterende spær ved opsætning af 45x145 spær træ på siden af spær. Efterisolering af boliger med ca. 100mm Rockwool A-Batts. Oplægning af fast undertag med Rupl brædder. Oplægning af trykimp afstandslister. Etablering af ventileret tagfodsløsning. Udskiftning af Velux vinduer. Oplægning af nye zinkrender i nye rendejern. Opsætning af nye zinknedløb i nye hængs stifter. Opsætning af nye zink på kvistflunker og zinktage på eksisterende kviste. Udskiftning af eksisterende zink på lodrette vægge mod boliger mod Østerbrogade. Levering af diverse hætter, løskanter, inddækninger, skotrender mv.. Levering og oplægning af Monier falsetagsten. Levering og montering af mørtel fri rygning. Oplægning af rygningsbånd. Etablering af udspy gennem brystninger fra indvendige altaner på 5. Sal og epoxibehandling af gulv og sokkel. Tagrender i zink. Kvistfronter inddækkes med zink, ligesom flunker. Trappetårnehatte facademales. Brandkamme renoveres og forsynes med nye afdækningstegl. Velux vinduer monteres som redningsvinduer. Der etableres nye indvendige lysninger ved Velux vinduer i mdf plade.      


Østerby fælleshusOpgave:

Tag- og skimmelrenovering samt indretning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S

 

Bygherre:

Taastrup almennyttige Boligselskab/Høje Taastrup Kommune, afdeling Østerby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af lofter og skimmelsanering. Opbygning af ny tagkonstruktion, tagisolering og papdækning. El-arbejder. Ventilationsarbejde. VVS-arbejde. Facadeplade udskiftning. 


EgebækhusOpgave:

Udskiftning af tagbelægning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Rytter Arkitekter A/S

 

Bygherre:

CFD, Administration, Oktobervej 22A, 2730 Herlev, Att.: Niels Ove Andersen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2015 til Marts 2015

 

Detailbeskrivelse:

Demontering og omlægning af ledninger på loft og eksisterende lægter. Demontering, afblænding og bortskaffelse af eksisterende ventilation. Nedrivning af eksisterende tagbelægning inkl. lægter og ovenlysvinduer mv.. Nedrivning af eksisterende isolering. Opretning af tagflader. Ny efterisolering af tagflader. Nyt undertag inkl. afstandslister og lægter mv.. Oplægning af ny tagbelægning. Nye tagvinduer i tagfladen inkl. underlag. Udskiftning af skotrender. Udskiftning af zinkinddækninger. Udskiftning af zink på kvist flunker og efterisolering af disse. Udskiftning af rendejern, tagrender og nedløb.


Folehaven 135Opgave:

Udskiftning af tag og etablering af tagboliger

 

Entreprise:

Totalentrepris. Entreprisesum 3 mio.

 

Rådgiver:

PNP-BYG A/S Glerupvej 7

2610 rødovre

 

Bygherre:

Flemming Sejr Hansen

Danhaven 5

2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

2012

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af gamle tagsten, rydning af loftrum m.v.. Opbygning af ny tagkonstruktion inkl. opretning. Levering og montering af nye zink hætter, tage, tagfod, render og nedløb. Nye vinduer i tagfladen. Etablering af tagboliger.

 


A/B ØstbanehusOpgave:

Udskiftning af 2500 tag samt konstruktiv klargøring til tagboliger

 

Entreprise:

Hovedentreprise. Entreprisesum 20 mio.

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partners A/S, Hjalmar brantings plads 6

 

Bygherre:

A/B Østbanehus

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2013 – maj 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af gamle tagsten rydning af loftrum m.v.. Opbygning af ny tagkonstruktion inkl. opretning. Levering og montering af ny zink hætter, tage, tagfod, render og nedløb. Nye vinduer i tagfladen. Indvendigt er der gjort klar til tagboliger med alle de konstruktive dele. Ex. køkken & inventar.

 


A/B BorupgaardOpgave:

Udskiftning af 6000 m2 samt pudsning af 10.000 m2 facade og istansættelse af 1500 vinduer.

 

Entreprise:

Hovedentreprise. Entreprisesum 38 mio.

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partners A/S, Hjalmar brantings plads 6

 

Bygherre:

A/B Borupgaard - Borups alle, Humlebækgade, Skotterupgade

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2011 - november 2012

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af gamle tagsten, rydning af loftrum m.v.. Opbygning af ny tagkonstruktion inkl. opretning. Levering og montering af nye zink hætter, tage, kviste, tagfod, render og nedløb. Nedbankning af 6000 m2 puds samt oppudsning igen i farvet mørtel. Nye sålbænke 1500 stk.

 


E/F Skt. Gertruds Stræde 3Opgave:

Udskiftning af tag og udbedring af svampeskade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirma Hafsteinn Oskarsson

 

Bygherre:

E/F Skt. Gertruds Stræde 3 v/ Christina Krarup Surian, Husumvej 117, 2. tv., 2700 Brønshøj

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2016 – Maj 2016

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af nuværende tagbelægning på de to mansardtage – øvre og nedre mansardtag – mod gade og gårdside. Hertil kommer zinkarbejde ved kviste, nye tagrender og nye nedløb, og malerarbejde ved vinduer på gårdside og kviste på vejside, samt særpris for maling af øvrige vinduer mod gaden. Tagudskiftning: Etablering af fast undertage, med tagpap og nye tagsten. 


AB StenhuggergårdenOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt renovering af facade/sokkel

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

A/B Stenhuggergården v/ Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab v/ Advokat Nicholas Wantzin, Åbenrå 31, 1124 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og altandøre til nye i træ/alu. Forarbejde inden istandsættelse af facader. Nedtagning og genmontering af nedløb. Nedtagning af gamle skruer, rawplugs, beslag m.v.. Omlægning af kabler fra facade til trapperum. Armering af kraftige revner. Udskiftning af defekte skifersålbænke. Udskiftning af samtlige skifersålbænke. Udskiftning af defekte mursten. Tilmuring af udluftningshuller. Omfugning af hele facaden. Istandsættelse af udvendige kældertrapper. Etablering af nye værn på kældertrapper. Malerbehandling af trappevanger. Istandsættelse af udvendige trappetrin foran opgangsdøre. Reparation af sokkel. Udlægning af ny asfalt langs facade. Eftergang af tag m.v.. Istandsættelse af brandkarm. Udskiftning af afdækningssten på brandkam. Udskiftning af inddækninger på brandkarm. Andet for arbejdets fulde færdiggørelse.


AB Nattergalevej 22-30Opgave:

Udskiftning af tag etablering af vandmålere og regnvandsanlæg samt renovering af kviste og altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Hovedkontor Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K Att.: Jørgen Fog

 

Bygherre:

A/B Nattergalevej 22-30 v/ advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2015 – November 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af ejendommens tag, med nyt fast undertag. Renovering af kviste. Etablering af regnvandsanlæg. Renovering af 5 altaner. El på spidsloft. Isolering af etageadskillelser. Etablering af vandmålere i lejligheder og på fællesarealer. Etablering af rottestop samt maling af vinduer på facader. Etablering og vedligeholdelse af byggeplads med tilhørende skurvognsfaciliteter. 


AB Husumgade 19-21Opgave:

Tagudskiftning og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danborg Byggerådgivning ApS, Naverland 31, 1. sal, 2600 Glostrup

 

Bygherre:

A/B Husumgade 19-21 v/ fmd. Tue Czajkowski, Husumgade 21, 5. tv., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads og affaldscontainere. Opsætning og nedtagning af stillads samt leje af stillads. Fast afdækning under tagfod. Nedtagning af gl. tagsten m.m.. Imprægnering af nye og eksisterende trækonstruktion. Opretning af tagkonstruktion. Isolering af skrålofter. Undertag og lægter. Skotrender og underlag for kvistnakke. Forstærkning af spærsamlinger. Ny tagfod. Nye tagvinduer. Velux vinduer til boliger. Nyt underlag på kviste. Hanebåndsdæk. Renovering af vinduer i facader mod gård og gade. Opbygning af ny tagterrasse for én lejlighed. Ny tagbeklædning. Nye tagrender og nedløb i zink. Nye taghætter og inddækninger i zink. Kloakudluftning. Ny zinkbeklædning på kvisttage og flunker inkl. inddækninger langs tagflader og ved bagtrappehuse. Montering af nyt dueværn. Facadefuger på gadeside eftergås for sætningsrevner(lyn), løse fuger og sten. Reparation af frostsprængte mursten. Frontispicer og gesims mod gade afrenses og afhugges for løs puds. Rensning af brandkamme. Reparation af gårdfacade.    


Peblinge Dossering 44Opgave:

Tag- og vinduesrenovering samt svampeudbedring

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Procasa ApS

 

Bygherre:

Ejerforeningen Peblinge Dossering 44, Peblinge Dossering 44 ved ejerforeningsformand: Rune Madsen Peblinge Dossering 44 2. tv., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2015 – September 2016

 

Detailbeskrivelse:

Fjernelse af eksisterende tagbelægning inkl. tegl, understrygning, lægter, tagbrædder, banevareundertag og inddækninger m.v.. Nedrivning og fjernelse af træpulterrum inkl. trappedøre. Nye mansardprofillister og brædder – udføres med samme tværsnit profil som eksisterende. Opretning af tagkonstruktion. Nye hanebånd. Levering og montering af nye tømmerkarmkviste til mansard etagen inkl. tildannelse af eksisterende tagkonstruktion og nye gips beklædning og lysninger. Ny tagfod, tagovergang, opskalkning, ventilations spalter, afstandslister, top- og taglægter. Montage af nye undertagsbrædder inkl. tagpap på alle mansard- og spidsloftflader – brandimprægnerede i spidsloft inkl. zink fodblik – tagfod og tagovergang. Skotrendeunderlag. Bræddeunderlag inkl. tagpap for zinktagflader i taghjørner. Efterisolering inkl. dampspærre af hele mansardetagen – mansardtagflade og etagedæk på spidsloft. Indblæsning af mineraludsgranulat i eksisterende etagedæk mellem mansardetage og spidsloft. Nyt tømmer strø konstruktion inkl. gulvbrædder på spidsloft – til ca. 300 mm isolering. Levering og montering af 2 stk. Velux Type GPU (78x55) Renoveringsinddækning EW – tilpasses eksisterende flisebeklædte lysninger. Kondensisolering af aftræksrør på spidsloft. Levering og montering af Bd-dør 30 inkl. BD60 lukning af 1 stk. dørhul. Ny trådgitter pulterrumsvægge inkl. døre. Svampe imprægnering af fodrem og spærender. Efterisolering af kælderdæk. Svampe imprægnering af bjælke ender og vindues overliggere i kælder. Levering og montering af termoruder alu-rammer til montering indvendig på alle kældervinduer og vinduer over døre til bagtrappe.      


AB RemisenOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt gavlisolering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Remisen v/ Poul Permin, Sylviavej 15, 2. tv., 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 – August 2015

 

Detailbeskrivelse:

Byggeplads: Etablering af byggeplads m.v. for samtlige arbejder på ejendommen. Udlægning af kørerplader. Opstilling, leje og nedtagning af stillads. Etablering af afdækning og afskærmning mod gadeside. Rengøring og pudsning af alle vindues- og dørelementer. Nedtagning og opsætning af ny armeret plastfolie på stillads. Etablering af fuld overdæk på stillads over Sylviavej 15-21. Tag: Udskiftning af tegltag. Istandsættelse af murværk tag. Vinduer: Levering og montering af prøvevindue. Udskiftning af vinduer og altandøre til nye i træ/alu. Isolering og beklædning af udadgående hjørner. El/svagstrøm: Fjernelse af den eksisterende lysinstallation i loftrum og spidsloft. Fjernelse af døde telefonkabler/tv-ledninger på spidsloft. Etablering af nye lysinstallationer lofter. Levering og montering af belysningsarmaturer inkl. lyskilder på loftrum og spidsloft. Andet for arbejdets fulde færdiggørelse. 


De Røde BlokkeOpgave:

Udskiftning af tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Boligselskabet Sjælland

 

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland Afdeling 01-304, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads og affaldscontainere. Opsætning og nedtagning af stillads samt leje af stillads. Nedtagning og bortkørsel af asbestholdige eternitplader. Nedtagning og bortkørsel af gl. taglægter, vindskeder, tagrender og nedløbsrør. Afdækning af tage under udførelse af arbejde. Levering og montering af nye godkendte taglægter. Levering, oplægning og montering af nye lysegrå B6 eternitplader og vinkler i rygning samt inddækning mod tilstødende bygninger. Levering og montering af nye vedligeholdelsesfrie vindskeder, stern og udhæng. Levering og montering af nye Plastmo ståltagrender og nedløb. Levering og montering af 40 stk. nye taghætter og 60 stk. tagrumshætter. Levering og montering af 7 stk. komplet røgventilationsvinduer som Velux, inkl. isoleret lysning fra loft i opgang. Nedtagning af eksisterende skorsten til under nyt tag, hvor der oplægges afdækningsplade på skorstenen. Levering og efterisolering med 200 mm. på loftet i begge boligblokke. Diverse ydelser som ikke indgår i ovennævnte positioner, men nødvendige for arbejdets fulde færdiggørelse. 


AB BirkeskovenOpgave:

Renovering af tag, tagrender, vinduer, skure mm.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

A/B Birkeskoven (ejd. nr. 107-77) v/ DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2015 – Februar 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Opsætning af stillads/lift. Etablering af totaloverdækning. Udskiftning af bølgeeternittag. Etablering af papdækning med liste dækning. Nye tagrender og nedløb. Nye Velux vinduer med lysninger. Efterisolering af hanebåndsloft. Maling af stern, vindskeder, døre/vinduer samt karnapper. Udskiftning af bølgeeternit på skure. Etablering af papdækning med liste dækning på skure. Renovering af døre på skure. Maling af træværk på skure. 


Sallingvej 22-24/Limfjordsvej 40-41Opgave:

Udskiftning af tag samt renovering af facader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter A/S

 

Bygherre:

Ejendomsselskabet H.G. Jansen A/S, Gl. Kongevej 76, 1850 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Tag: Levering og montering af tagsten – herunder lægning af rygning og grater i mørtel samt div. Tilskæringer af tagsten. Eftergang, udbedring samt omfugning af skorsten inkl. udskiftning af sten. Eftergang samt omfugning af murværk på kviste mod trappetårne mod gård. Forhøjelse af brandkarm mod nabobygning. Facade: Demontering af beslag, kroge, kabler etc.. Udskiftning af dilatationsfuge mod naboejendom. Eftergang af murkrone. Påmuring af skifte på murkrone i forbindelse med hævelse af taget. Renovering af sætningsrevner. Udskiftning af defekte facadesten. Total omfugning af facaden mod Sallingvej og Limfjordsvej inkl. hjørne. Fugereparationer mod gårdfacaderne samt gavle. Lukning af huller fra eksisterende fadebure på gårdfacaden. Reparation af murværk ved butiksfacader. Etablering af facadepuds på butiksfacader. Renovering af altanbunde. Renovering af sokkel mod gade. Renovering af udvendig kældertrappe inkl. værn. Etablering af nye sålbænke. Pudsreparationer af ved gavlhjørnet mod gård. Renovering af sokkel mod gård og gavl. Renovering af udvendig kældertrappe. Isolering af gavl. Etablering af stål pullert i port. Butikker: Murerreparationer indvendig efter demontering af træværk, gulvbelægning, lofter m.v.. Etablering af nedlagt gitterrist. Istandsættelse af eksisterende indgangstrapper. Etablering af ny indgangstrappe. Retablering af asfaltbelægning ved tidligere indgangstrappe. Garage: Udskiftning af defekte facadesten. Fugereparationer på garagefacaden. Renovering af sokkel. Loftrum: Eftergang af tunge vægge på loftrum. Eftergang af aftrækskanaler på loftrum for utætheder m.m..


51-106 TritronerneOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

51-106, Tritronerne v/ DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2015 – April 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Opsætning af stillads/lift. Totaloverdækning. Murerreparationer m.v.. Efterisolering af gavl. Montering af nye vinduer. Tagudskiftning, nye ovenlysvinduer, isolering og gangbro. Nyt undertag. Tillægspris på hævning af tag og ændring kviste. Etablering af nye taghætter for udluftning (faldstammer, ventilation, affaldsskakte, afkast m.m.). Nye tagrender og nedløb. Malerbehandling af kviste og tillægspris på kældervinduer. Etablering af lys på loft. 


E/F Frederiks HaveOpgave:

Renovering af tag, facade og installationer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

E/F Frederikshave c/o DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

E/F Frederikshave, Procasa ApS

 

Byggeperiode:

Maj 2016 – december 2017

 

Detailbeskrivelse:

Stilladsarbejde/arbejdsplatform: Opstilling samt nedtagning af opgangsfelt til tagarbejde. Afskærmning. Opstilling samt nedtagning af stillads for arbejder i trappeopgange. Platformsarbejder (nordside). Liftarbejder (sydside). Køreplader. Særlige risici. Aflevering og rengøring.

Kloak: Ændring af kloak. Reetablering af terrændæk. Tætning af dæksler til brønde. Højtvandslukke i gulvafløb og toiletter. Etablering af opkanter i terræn mod kraftig regnskyl.

Tømrer- og snedkerarbejde: Røglemme på tag. Vinduesleverance og montage. Tagbånd 4. sal nordside (Cembrit). Delvis udskiftning af altanskillevægge.

Smedearbejde: Altanafskærmning, sydsider. Skråtstillede lameller, sydsider samt lameller på gavl, øst og vestsider. Fransk altanafskærmningsværn, norside. Skodder ved siden af fransk altan, nordsider. Pergola på fremskudte altaner, 4. sal.

VVS: Regnvandsledninger fra tag. Strømpeforing af faldstammer for tagvand. Huller. Fjernelse af eksisterende betonrender inkl. afløb og afløbsrør. Etablering af afløbsrende langs terrasser blok A og C. Linjedræn ud for opgangene ved blok B. Linjedræn ved nedgang til p-kælder ved blok C. Membran. Punktafløb i belægning inkl. afløbsledning.

Ventilation: Ny centralventilation. Eksisterende centralventilation. Fælles tryk.

El-arbejde: Røglemme på tag. Centralventilation.

Malerarbejde: Malerbehandling af lysninger. Malerbehandling af vinduer og døre på 4. sal. Udvendig malerbehandling af kældervinduer. Maling af vægge mellem altaner. Maling af betonbjælker og underside af altaner. Maling af samtlige eternitplader på sydfacade. Maling af trælister over eternitplader. Malerbehandling af samtlige eternitplader på nordfacader. Maling af sokler. Malerbehandling/træbeskyttelse af plankeværk ved blok D og E.

Tag: Tagdækning. Faldstammeudluftninger. Zinkinddækninger. Afkasthætter elevator. Ventilationskasser. Ventilationshætter affaldsskakte. Rense/inspektion lemme til ventilation. Faldsikring. Gennemføring til el kabler og solceller.

Alt sammen til fuldt og færdigt arbejde.   


A/B MosegaardenOpgave:

Tag, facade og solceller

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

A/B Mosegaarden c/o Formand Bjarne Andersen, Beatevej 26, 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

Byggesagkyndige arkitekt- og ingeniørfirma, B.K. Consult A/S, Herlufsholmvej 37, 2720 Vanløse

 

Byggeperiode:

September 2016 - februar 2018

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning og bortskaffelse af tagdækning inkl. lægter, udhængsbrædder og inddækninger, samt loftvinduer, skotrender, tagrender og nedløb, inkl. beslag og forankringer m.m.. Nedtagning af taghætter og ovenlysvinduer til depot. Opretning af spær. Levering og montering af ny tagdækning inkl. fast undertag, inddækninger, tagrender og nedløb m.m.. Reparation af brandkarme. Renovering af gård- og gadefacader (nedrensning samt udbedring af revnedannelser og fugeskader). Renovering af indgangspartier og udskiftning af hoveddøre. Renovering af kældertrapper inkl. betonreparation af trin m.m. samt tilpasning af kælderdøre for støbning af opkanter. Eftergang og justering af vinduer inkl. udskiftning af defekte tætningslister og fuger. Diverse pudsreparationer af sokkel og pudsede overflader m.m.. 


Børneinstitution ÆblehavenOpgave:

Tagudskiftning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Tvede Rådgivende Ingeniører, Strandvejen 72, 1. tv., 2900 Hellerup v/ Mikkel Sommer

 

Bygherre:

Rødovre kommune, Bygningsafdelingen – Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, 2610 Rødovre

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2016 – oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Teglsten. Rygningssten. Zinkinddækninger ved faldstammer, ventilationskanaler. Hætter for ventilation og faldstammer. Tagrender og nedløb. Udveklinger til ovenlys samt afstivning af spær. Ovenlys (montering efter anvisning fra Velux).


Valdemarsgade 21Opgave:

Udskiftning af naturskifertag samt udbedring af svampeskade og rådskader m.v.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Københavns kommune. Københavns ejendomme, Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2016 – oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Demontering og bortskaffelse: Demontering af tagplader. Demontering af gamle ovenlys. Demontering af zinktag på frontispice. Demontering af tagrender. Demontering af aftrækskanaler. Tømning af loftrum. Demontering af bræddeskillevægge. Opstropning af eksisterende rørinstallation.

Udbedring af svampe og rådskader: Demontering af gulve i tagrum. Behandling af loftforskalling. Nyt indskud og isolering. Nyt gulv. Bjælkeender. Murrem. Vinduesoverliggere. Vinduer. Malerreparation af vinduer. Fodrem. Spær. Behandling af murværk. Demontering og retablering af lofter på 1. sal. Demontering af loft i trapperum. Genskabelse af loft i trapperum.

Tømrer-, snedker-, maler-, blikkenslager- og el arbejde: Opretning. Fast undertag. Lægtning. Ventilationsspalte. Ny tagdækning. Nyt tag på frontispice. Nye grater med zink. Ny ventileret rygning i zink. Svineryg inddækning bag skorstene. Nye skorstensinddækninger. Nye ovenlysvinduer i tagrum. Nyt ovenlysvindue i trapperum. Nye tagrender. El arbejde. Duenet/duepigge i frontispice. Nye aftrækskanaler inkl. hætter. Nye faldstammer for udluftning inkl. hætter.

Murerarbejde: Nyfugning af skorsten. Udbedring af skorstenspuds. Ny skorstensafdækning.

Byggeplads: Stillads. Totaloverdækning. Containere. Mandskabsvogn. Miljøvogn. Byggestrøm. Byggevand. Støvvægge. Rydning. Køreplader. Nye hegn med låger. Orienteringslys. Retablering. Slutrengøring. Kvalitetssikring.  


E/F GodsbanegadeOpgave:

Renovering af tag samt udskiftning af vinduer & døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn og Partnere A/S

 

Bygherre:

E/F Godsbanegade 31/Ingerslevgade 112, 1620 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2015 – januar 2016

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagrender. Udskiftning af tagnedløb. Udskiftning af tagvinduer. Udskiftning af zink inddækninger af overgange mellem murværk og tag. Istandsættelse af  murværk på tag. Etablering af fugtsikring og omfangsdræn m.v.. Øget ventilation i kælder. Istandsættelse af kælder indvendig. Forstærkning af etagedæk. Facader og sokkel. Istandsættelse af pudset overfacade mod gade. Istandsættelse af underfacade mod gade. Udskiftning af vinduer og døre. Porte/gennemgange. Varmeanlæg. Afløb. Kloak. Byggeplads. 


EF Peblinge Dossering 32-32AOpgave:

Tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Schødt A/S

 

Bygherre:

EF Peblinge Dossering 32-32A, Peblinge Dossering 32-32A, 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2016 – januar 2017

 

Detailbeskrivelse:

Ny membran på altan. Ny træterrasse. Fugtskadet loft. Sætningsrevne. Ny tagpap. Skorsten ved tagspring. Skorstene. Utæt inddækning i kip. Revnet rude i tagvindue. Løs skiferplade/inddækning. Utæt inddækning ml. ejendomme. Gennemgang eternitskifertag. Rensning af tagrender. Øvrige arbejder – byggeplads. 


EF AskholmOpgave:

Udskiftning af tagterrasse og tagbelægning med isolering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Steffensen - Rådgivende ingeniører

 

Bygherre:

EF Askholm 1 c/o Hr. Peter Franklen, Dexter Gordons Vej 11.2.7, 2450 København SV

 

Bygherrerådgiver:

Steffensen. Rådgivende Ingeniører, Kildebakkegårds Allé 55, 2860 Søborg

 

Byggeperiode:

Maj 2016 – oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Overdækning. Nedrivning. Ovenlysvinduer. Isolering. Afvanding. Udspyr. Tagbelægning. Mureafdækning. Terrasseopbygning. Terrassebrædder. Adskillelse mellem terrasser. Rækværker. Faldstammeudluftninger. Installationsskakt. Ventilationshuse. Fugtspærre. Servicerampe. Faldsikring. 


Albertslund StadionOpgave:

Renovering af tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Kuben Management

 

Bygherre:

Albertslund Kommune. Nordmarks Allé, 2620 Albertslund

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2016 – april 2017

 

Detailbeskrivelse:

Renovering af taget med udskiftning af belægning og isolering. Entreprisen omfatter taget på hal 1 og 2 ca. 2*1200 m2. Fjernelse af eksisterende solvarme anlæg. Opbygning af nyt tag med isolering og bølgeplader. Totaloverdækning. 


LundegårdenOpgave:

Renovering af tagkviste

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S. Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup

 

Bygherre:

Boligselskabet Domea, Fredensborg afdeling 6807 /v Domea. Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2016 – november 2016

 

Detailbeskrivelse:

Renovering af 6 altankviste og 4 kviste ved hoveddøre.

Stillads. Velfærdsforanstaltninger. Afspærringer m.v.. Mandskabsskur og materiale- og affaldscontainere. Afdækning mod nedbør og vind. Tilslutning af afløb, vand og strøm i ejendommen. Murerarbejde. Tømrerarbejde. Isolering af flunker og opsætning af træunderlag. Udskiftning af tagkrydsfiner og tagpap. Udskiftning af spær under flunke. Udskiftning af kvisthjørnestolper. Udskiftning af kvist overligger. Udskiftning af vandret rem over flunke. Udskiftning af spær på kvisttage. Malerarbejde. Blikkenslager. Udskiftning af alt zinkbeklædning og inddækninger m.v. på og omkring kviste inkl. fugning. 


A/B HirseboOpgave:

Udskiftning af tag, vinduer og kviste

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitekt John Berglin A/S

 

Bygherre:

A/B Hirsebo v/ Torben Nielsen, Frederikssundsvej 214, kld. tv., 2700 Brønshøj

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2016 – oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Levering og montering af nyt tegltag, demontering af eksisterende tag, alt inklusiv. Fjernelse af skorstene. Levering og udførelse af renovering af eksisterende brandkamme inklusiv murrilning og fugning for zinkinddækninger og efterreparationer. Ommuring af skifte på hovedgesims mod gård og mod gade. Murreparation af facade. Murreparation af ventilationsrør på hanebåndsloft. Nye altankviste og udskiftning af eksisterende. Indvendig afdækning i bolig ved kviste. Nedtagning af eksisterende kviste og altaner samt afdækning og øvrige nedrivningsarbejder. Udveksling i tagkonstruktion ved samtlige kviste. Retableringsarbejder efter montagearbejde, herunder tømrerarbejder, murerarbejder og malerarbejder. Lærred for kvistaltaner. Blomsterkasser. Nye tagrender og nedløb. Nye zinkinddækninger, skotrender og udluftninger m.m.. Udskiftning af alle vinduer og altandøre.  


Fredensborg BeredskabsstationOpgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bjerg Arkitektur A/S

 

Bygherre:

Fredensborg Kommune

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2016 – marts 2017

 

Detailbeskrivelse:

Energioptimering af eksisterende beredskabsstation herunder renovering/optimering af tagkonstruktionen og facader samt udskiftning af varmekilde. Lette ydervægge. Tagkonstruktioner, tagfod, efterisolering, stern samt tagrender og nedløb. Tagkonstruktioner, efterisolering, murkrone, stern og tagbrønd. Udskiftning af vinduer. Demontering af vinduer og døre. Udvendige vinduer og døre, træ/alu. Fuger. Ovenlys med montering. Gerigter, indfatningslister, fuger. Lofter, træbeton. Tagdækning med stålprofil. Tagdækning med tagpap. Hulmursisolering. Elektronik og svagstrøm.


A/B Islands Brygge 3-5Opgave:

Tag og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Sbs rådgivning A/S

 

Bygherre:

A/B Islands Brygge 3-5

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2017 – juni 2017

 

Detailbeskrivelse:

Total omfugning af murværk mod gade. Total omfugning af murværk mod gården. Istandsættelse af sætningsrevner, indfræsning af stål. Istandsættelse af gesiser og bånd mv. mod gade. Udskiftning af naturskifer på gesimser og sålbænke mod gård. Pudsreparation af underfacade mod gade. Udskiftning af sten i facader. Hedtvandsafrensning af hele facaden. Udskradsning, stopning og fugning af døre på gårdsiden. Demontering af eksisterende tagbelægning. Imprægnering af tagkonstruktion. Opretning og påforing af tagflader. Nyt undertag og høvlede og pløjede brædder inkl. montering af tagpap. Afstandslister og lægtning. Montering af toplægte. Montering af fodblik ved tagfod. Montering af tagrender. Montering af nedløb. Oplægning af nye teglsten. Zinkinddækning ved gennemføring for stålstativ. Zinkinddækninger på skorstene. Nyt zinktag, inddækninger og skotrende på frontispicer. Tagvinduer Velux GVO. Tagvindue med adgang til tag. Indblæsning af mineraluldsgranulat i øverste etageadskillelse samt over portrum. 


A/B Hørsholmsgade 24-26Opgave:

Renovering af tag og facade samt fugtisolering af kælder

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Erik Pedersen ApS

 

Bygherre:

A/B Hørsholmsgade 24-26

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2016 – juni 2017

 

Detailbeskrivelse:

Opsætning af stillads. Etablering af byggeplads. Renovering af facade. Udskiftning af vinduer. Nedtagning af stillads. Kloak-/jordarbejde. Malerbehandling af underfacaden. Renovering af baderum.  


A/B Valbygårdsvej 72Opgave:

Udskiftning af tag og renovering af facader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter

 

Bygherre:

A/B Valbygårdsvej 72

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2017 – Marts 2018

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning og efterisolering af tag. Etablering af tagterrasse. Istandsættelse af facader samt maling af vinduer mod gårdmiljø. Efterisolering af gavle og loft i port.


BytoftenOpgave:

Tagudskiftning og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Ejendom 246 Bytoften ApS v/ CEJ Ejendomsadministration A/S

 

Bygherrerådgiver:

CEJ Ejendomsadministration

 

Byggeperiode:

Maj 2017 – Oktober 2017

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning på ejendommen. Tagudskiftning på udhæng over butiksvinduer. Facadereparation, afrensning og kalkning.

Tømrerarbejde: Nedrivning. Demontering og opbevaring. Opretning og isolering af ejendommens tag. Etablering af undertag for teglsten og zinkarbejde på ejendommens tag. Etablering af undertag for teglsten over butiksvinduer. Udskiftning af ovenlysvinduer inkl. indvendige arbejder. Udskiftning af tagvinduer.

Murerarbejde: Tagdækning. Brandmur. Prøveudtagning inkl. analyse. Facadereparation. Facadeafrensning. Facadekalkning. Slutrengøring.

Malerarbejde: Tagudhæng. Lysninger.

Blikkenslagerarbejde: Skotrender, inddækninger m.m. Tagflader i zink mellem kviste. Taghætter. Fodblik, tagrender og nedløb.

 


Kobbelvænget 65Opgave:

Udskiftning af tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Københavns kommune, økonomiforvaltningen 

 

Bygherrerådgiver:

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

 

Byggeperiode:

Oktober 2017 – December 2017

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Opsætning af stillads. Nedrivning af tag – asbestsanering inkl. renhedstest. Opretning af spær og undertag. Skiferbelægning. Udskiftning af vinduer.  


 

 Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.