• 1000 etageejendomme renoveret
   
  Igennem årene har PNP-BYG A/S i hoved/total - eller fagentreprise renoveret mere end 1000 ejendomme for:
   
  Bygherrerådgivere
  Boligselskaber
  Ejer- og andelsforeninger
  Administrationsselskaber
  Offentlige bygherre
 • Mere end 15.000 vinduer årligt
   
  PNP-BYG udskifter mere end 15.000 vinduer og døre om året foruden renoveringsopgaver som facade- og tagrenoveringer samt etablering af tagboliger.
 • Information er vigtig
   
  PNP-BYG's "Orientering til beboerne" og "kvalitetsstyringshåndbog" er formuleret på grundlag af mange års erfaring, hvor vi i alle årene har specialiseret os i bygningrenovering.

Referencer - vinduer

 

E/F LINDEGAARDENOpgave:
Udskiftning af 1.500 m2 tag, renovering af facader og udskiftning af 600 stk. vinduer

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danborg Byggerådgivning ApS, Henrik Danborg, Naverland 31, 2600 Glostrup

 

Bygherre:
E/F Lindegaarden v/fmd. Andreas Emil Nyrop, Amagerfælledvej 13, 4. sal th, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2012 - Januar 2013

 

Detailbeskrivelse:
Nedtagning af gl. tagsten m.m. Imprægnering af nye og eksisterende trækonstruktion. Opretning af tagkonstruktion. Isolering af mansard. Levering og montering af skotrender og underlag for kvistnakke. Forstærkning af spærsamlinger. Ny tagfod. Ny tagbeklædning. Nye tagvinduer. Velux vinduer til badeværelser. Forkanter på kviste på gadeside. Nyt underlag på kviste. Nye døre i loftrum. Renovering af vinduer i facader mod gård og gade. 


ENGHAVE PLADSOpgave:
Indretning af 11 stk. taglejligheder.

Entreprise:
Hovedentreprise.

Rådgiver:
Nova 5 Arkitekter A/S, St. Kongensgade 40G, 1264 København K.

Bygherre:
AAB afd. 9 - AAB, Havnegade 29, 1058 København K.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Marts 2009 til Oktober 2009.

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende pulterrum, Etablering af tagterrasser og ovenlysvinduer, Total indretning af lejligheder med køkken, bad og toilet.


KØGE POLITISTATIONOpgave:
Udskiftning af ca. 1800 m² paptag, Maling af vinduer og døre, Belægningsarbejder.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Axel Poulsen Arkitektkontor A/S, 
Toldbodgade 2, 1253 København K

Bygherre:
Slots & Ejendomsstyrelsen.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Oktober 2008 til Oktober 2009

Detailbeskrivelse:
Rivning af eksisterende paptag, Udførsel af nyt paptag, Renovering af murkrone med kobber, Renovering af eksisterende vinduer og maling 2 gange udvendig og 1 gang på kant og fals. Gammel asfalt på trafikeret områder udskiftes samt ved garageområdet og optegning af nye P-pladser. Ny belægning på fortorv.


LAURITZ SØRENSENSVEJ 3-13Opgave:
Udskiftning af vinduer/døre. Efterisolering, ombygning og renovering af facade samt opgradering af varmesystem og udbygning af ventilation.

 

Entreprise:
Hovedentreprise. Entreprisesum 16 mio.

Rådgiver:
Arkitektfirmaets ASL ved Svend Rene maa, Wiedeweltsgade 54, 2100 København Ø

 

Bygherre:
505-411 Lauritz Sørensens Vej v/UngesBoligService, Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg.

 

Bygherrerådgiver:
Brockhuus A/S, Herstedvang 2 B, 2620 Albertslund

Byggeperiode:
December 2011 - August 2012

 

Detailbeskrivelse:
Nedtagning af tagnedløb og altanafløb og erstatning med interimsløsninger. Etablering af støvvægge. Nedtagning af altankasser og opskæring i brystningsplade for fransk altan. Opsætning af forstærkningsprofiler for brystning og franske altandøre. Nedtagning og opsætning af nye vinduer og altandøre i den enkelte lejlighed. Nedrivning af vægvinge, hulkehl under eksisterende altandøre og intern brystning. Tilstøbning af hul i altanplade, hvor afløb har været. Gennemskæring af eksisterende gulv i linie svarende til intern brygstningsvæg. Opskæring af not i endetræ på eksisterende parket. Udlægning af strøer på lydbrikker for nyt gulv. Lægning af nyt gulv, der forsynes med afdækning. Etablering af underlag for delvis nye forsatsvægge- og loft. Isolering og opsætning af gipsplader. Opsætning af div. Fodpaneler, indfatninger & vinduesplader mv. Indvendige malerarbejder. Vinduer i tagetagens kviste udskiftes. Klargøring af pudset facade for opstætning af hårde facadebatts. Montage af løskantprofiler samt sålbænkprofiler. Udskiftning af vinduer i trapperum. Påsætning af indvendige tilsætningspaneler, herunder indvendig fugning og stopning. Udvendig fugning.


KROGSHØJVEJ 53B-55Opgave:
Udskiftning af 500 stk vinduer

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
ORBICON A/S, Lautrupvang 4B, 2750 Ballerup

 

Bygherre:
Topdanmark Ejendom A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2010 - September 2010

 

Detailbeskrivelse:
Udskiftning af vinduespartier på 1. og 2. sal samt snedkergennemgang og overfladebehandling af blivende vinduespartier primært i stuetage.


AB GRØNNEHØJOpgave:
Udskiftning af 600 stk vinduer på vest- og sydvendte facader

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Bokelund ApS - Bygningsrådgivning, Toftevej 17, 3480 Fredensborg

 

Bygherre:
AB Grønnehøj, Sorgenfrigårdsvej 61-69/Carlshøjvej 19-27/Baunehøjvej 12-22, 2800 Kgs. Lyngby

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj - Juli 2010

 

Detailbeskrivelse:
Afdækning og klargøring. Udtagning og fjernelse af eksisterende vindueselementer. Levering af nye træ/alu- vinduer incl. aluminiumfyldinger. Indbygning af vindueselementer. Stopning og isolering. Listetilsætning. Ind- og udvendig fugning.


BORREPARKEN 1-53Opgave:
Udskiftning af 500 stk vinduer og døre samt renovering af kviste med rocklet

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Nordsjællands Bygningsrådgivning, Gribskov Parkvej 3 - 3400 Hillerød

 

Bygherre:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2 - 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Marts - Juli 2010

 

Detailbeskrivelse:
Udtagning af eksisterende vinduer, og isætning af nye vinduer i træ/alu. Udtagning af eksisterende døre i havefacade samt isætning af nye. Efterisolering og renovering af kviste.


HYRDEPARKEN KIDHØJOpgave:
Udskiftning af 500 stk vinduer/facadepartier

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2 - 2860 Søborg

 

Bygherre:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2 - 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2009 - April 2010

 

Detailbeskrivelse:
Udskiftning af eksisterende vindues/terrassepartier i stuen og på 1. sal til træ/alu med fast brystning. Dertil kommer fugning og stopning samt nødvendig efter reparation af indvendige vægge, nødvendig reetablering af udvendige facader.


LIVORNOPARKENOpgave:
Udskiftning af 1.000 stk vinduer

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Sloth Møller Rådgivende Ingeniører A/S, Carl Jacobsens Vej 25 D, 2500 Valby

 

Bygherre:
Samvirkende Boligselskaber, Livornoparken c/o KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
November 2008 - Marts 2009

 

Detailbeskrivelse:
Demontering af eksisterende vinduer, udvendige døre og træ rækværk ved franske altandøre. Levering og montering af nye vinduer og udvendige døre. Levering og montering af nye rækværker til franske altandøre.


RUCOpgave:
Udskiftning af ca. 1200 stk. vinduer og døre

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Arkitektfirmaet Brøndsted & Nielsen ApS, Osted Box 1153, 4000 Roskilde

 

Bygherre:
Roskilde Universitets Center, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2008 til August 2008

 

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ samt fugning og listearbejde indvendig.


GLENTEVEJOpgave:
Udskiftning af ca. 700 stk. vinduer og døre.

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
KUBEN Ejendomsadministration A/S, Jarmers Plads 2, Postboks 280, 0900 København C.

 

Bygherre:
MP Pension, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Januar 2009 til April 2009.

 

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ/aluminium samt fugning og listearbejde indvendig.


FREDENSBORGVÆNGEOpgave:
Udskiftning af ca. 900 stk. vinduer og døre

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Niels Houlberg Arkitekter, Kompagnistræde 10, 1208 København K

 

Bygherre:
Lejerbo, Huginsvej 1C, 3400 Hillerød.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2008 til November 2008.

 

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ/aluminium samt fugning og listearbejde indvendig.


BARTHOLOMÆUSGÅRDENOpgave:
Udskiftning af ca. 360 stk. vinduer og døre

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Dan-Ejendomme A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.

Bygherre:
E/F Bartholomæusgården, Torvegade, Strandgade, Wildersgade, 1400 København K.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
September 2008 til December 2008.

 

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ/aluminium samt fugning og listearbejde indvendig.


BARTHOLINSGADEOpgave:
Udskiftning af ca. 150 stk. vinduer.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Arkitekt Jesper Herget, Korsgade 7, 2200 København N

Bygherre:
A/B Bartholinsgade 15, c/o Advokatkontoret Bjarne Johansen, Valkendorfsgade 5, Postkoks 1031, 1007 København K.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Januar 2008 til Februar 2008.

 

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ/aluminium samt fugning og listearbejde indvendig.


AMTSSYGEHUSET GLOSTRUPOpgave:
Udskiftning af ca. 1500 stk. vinduer og døre, Facaderenovering.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Ingeniørfirmaet Frederiksen & Knudsen A/S.

 

Bygherre:
Københavns Amt.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2005 til September 2005.

 

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre i Ringvejsblokken, Montering af nye vinduer og døre i træ samt fugning og listearbejde indvendig. Delvis facaderenovering.


ØSTERGÅRDENOpgave:
Udskiftning af ca. 1600 stk. vinduer og døre.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Karsten Pålsson Tegnestue A/S, Svanevej 26A, 2400 København NV.

Bygherre:
Fonden Østergården, c/o PrivatBo,
Dahlerupsgade 5, 4 sal., 1603 København V.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
April 2009 til Oktober 2009

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ/aluminium samt fugning og listearbejde indvendig.


VED BELLAHØJ 2-4Opgave:
Udskiftning af ca. 900 stk. vinduer og døre

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danakon A/S, Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup.

Bygherre:
FSB afd. 35, Bellahøj, Ved FSB Bolig, 
Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Marts 2009 til August 2009.

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ/aluminium samt fugning og listearbejde indvendig.


TRANEHAVENOpgave:
Udskiftning af ca. 1500 stk. vinduer og terrassedøre samt facaderenovering

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Arkitektfirmaet Jørgen Hammelboe, 
Knudlundsvej 19-21, 2605 Brøndby.

Bygherre:
Den selvejende institution Tranemosegård, afd. 4, Tranehaven v/Bo-Vest Ejendoms Administration

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2007 til December 2007

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og terrassedøre, Montering af nye vinduer og døre i træ/aluminium, Omfugning af eksisterende mørtelfuger i gavle, Maling af udhæng.


LINDEHØJSKOLENOpgave:
Udskiftning af ca. 900 stk. vinduer og døre, Nye tagvinduer.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Teknisk Forvaltning, Herlev Kommune.

Bygherre:
Herlev Kommune.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2007 til Oktober 2007.

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ samt fugning og listearbejde indvendig.
Montering af nye tagvinduer.


TEKNOLOGISK INSTITUTOpgave:
Udskiftning af ca. 3000 stk. vinduer og døre.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Teknologisk Institut.

Bygherre:
Teknologisk Institut.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Januar 2006 til August 2006.  

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ samt fugning og listearbejde indvendig.


RUTEN 14Opgave:
Udskiftning af ca. 250 stk. vinduer og døre

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Leif Hansen Rådgivende Ingeniørfirma, 
Lautrupvang 4B, 2750 Ballerup.

Bygherre:
Ejendomsselskabet K/S Brønshøj.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Februar 2006 til April 2006.

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre, Montering af nye vinduer og døre i træ/aluminium samt fugning og listearbejde indvendig.


TAB - NØRREBYOpgave:
Udskiftning af vinduer, døre og ovenlysvinduer – i alt 3.500 elementer.

 

Entreprise:
Hovedentreprise – entreprisesum på  31 millioner incl. moms. Opgaven blev udført i egenproduktion med ca. 19 tømrer/murer. Projektleder for PNP-BYG A/S var Christian R. Larsen.

 

Rådgiver:
Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I – Torkil Laursen A/S, Klovtofteparken 2 – 2630 Taastrup.

 

Bygherre:
Taastrup almennyttige Boligselskab/Høje Taastrup Kommune, afdeling Nørreby, repræsenteret ved Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg.

 

Byggeperiode:
August 2013 til Februar 2014.

 

Detailbeskrivelse:
Udskiftning af alle udvendige vinduer- og døre, samt ovenlysvinduer i afdelingen Nørreby. Udskiftning af alle lysninger og vinduesplader herunder malerarbejde. Udførelse af friskluftventiler i ydervægge på blok 136, 137, 138 & 151. Detailprojektering af vinduer, døre og ovenlysvinduer samt projekt for montage heraf.  Beboerhåndtering bestående af varslinger, nøglehåndtering, udarbejdelse af brugermanualer og instruktioner til beboere. 

 


TAB - ØSTERBYOpgave:
Udskiftning af vinduer, døre og ovenlysvinduer – i alt 2.500 elementer.

 

Entreprise:
Hovedentreprise – entreprisesum på 21 millioner incl. moms. Opgaven blev udført i egenproduktion med ca. 19 tømrer/murer. Projektleder for PNP-BYG A/S var Christian R. Larsen.

 

Rådgiver:
Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I – Torkil Laursen A/S, Klovtofteparken 2 – 2630 Taastrup.

 

Bygherre:
Taastrup almennyttige Boligselskab/Høje Taastrup Kommune, afdeling Østerby, repræsenteret ved Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg.

 

Byggeperiode:
Marts 2013 – November 2013.

 

Detailbeskrivelse:
Udskiftning af alle udvendige vinduer- og døre, samt alle ovenlysvinduer i tæt/lav bolig i afdelingen. Udskiftning af alle lysninger og vinduesplader herunder malerarbejde. Beboerhåndtering bestående af varslinger, nøglehåndtering, udarbejdelse af brugermanualer og instruktioner til beboere. Detailprojektering af vinduer, døre og ovenlysvinduer samt projekt for montage heraf. Udarbejdelse af låseplaner. 

 


LYNGPARKEN 1, LYNGPARKEN 2-64, LYNGPARKEN 1-77, GAMMELMOSEVEJ 109-121Opgave:
Udskiftning af vinduer og efterisolering af kviste, Lyngparken 1-117. 2800 Lyngby – i alt 1.000 elementer.

Entreprise:
Hovedentreprise – entreprisesum på  9,3 millioner incl. moms. Opgaven blev udført i egenproduktion med ca. 6 tømrer og 1 murer. Projektleder for PNP-BYG A/S var Peter Kubel.

Rådgiver:
Nordsjællands Bygningsrådgivning, Gribskov Parkvej 3 – 3400 Hillerød.

Bygherre:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2 – 2860 Søborg.

Byggeperiode:
Marts 2013 – April 2014.

Detailbeskrivelse:
Udtagning af eksisterende vinduer, og isætning af nye vinduer i alu/træ. Udtagning af eksisterende døre i havefacade samt isætning af nye. Efterisolering og renovering af kviste samt bortskæring af betonkant i havedør – efterisolering af facade.


DALHUSENEOpgave:
Udskiftning af 1.600 vinduer på ejendommen Dalhusene, Vanløse Alle 10 m.fl., 2720 Vanløse

Entreprise:
Hovedentreprise – entreprisesum på 7 millioner incl. moms. Opgaven blev udført i egenproduktion med ca. 5 tømrer. Projektleder for PNP-BYG A/S var Christian R. Larsen.

Rådgiver:
DEAS A/S, Dirch Passers Alle 76 – 2000 Frederiksberg

Bygherre:
DEAS A/S, Dirch Passers Alle 76 – 2000 Frederiksberg.

Byggeperiode:
Oktober 2011 – Oktober 2012.

Detailbeskrivelse:
Arbejdet omfatter samtlige arbejder i forbindelse med udskiftning af vinduer og altanpartier á 4 etaper. Desuden omfatter arbejdet murerentreprise –mindre gennemgang af facade og malerentreprise – malerbehandling af kviste.


AB LYNGBYHUS, KLAMPENBORGVEJ 235-241Opgave:

Udskiftning af eksisterende vinduer til nye vinduer i træ/alu, ca. 110 vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S Bygningsrådgivning, Hjalmar Brantings Plads 6 – 2100 København Ø

 

Bygherre:

AB Lyngbyhus v/Karen E. Sønderslev, Klampenborgvej 235, 1 tv – 2800 Lyngby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 – Juli 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og altandøre til nye i træ/alu


HØJE SØBORG ØSTOpgave:

Udskiftning af 830 vinduer, Høje Søborg II - Høje Søborg Torv

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S, Klovtofteparken 2 – 2630 Taastrup

 

Bygherre:

Gladsaxe almennyttige Boligselskab afd. Høje Søborg II, v/DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2012 – November 2012

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer, udvendige døre og alle sålbænke. Malerbehandling af indvendige lister. Fugning og stopning omkring vinduer og døre. Beboerhåndtering bestående af varslinger, nøglehåndtering, udarbejdelse af brugermanualer og instruktioner til beboere. Detailprojektering af vinduer og døre. Detailtidsplan for montage i de enkelte lejligheder / opgange. Nødvendig byggepladsarbejder. Indhentning af nødvendige tilladelser fra Gladsaxe Kommune for udførsel af byggeplads. Afdækninger og rengøring. Kvalitetssikring af alle udførte arbejder herunder prøver. Drifts- & vedligeholdelsesinstruktioner. Mangleopfølgning.


AB PLANTEVEJ 29-39Opgave:

Udskiftning af 350 stk. vinduer mv.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S Bygningsrådgivning, Hjalmar Brantings Plads 6 – 2100 København Ø

 

Bygherre:

A/B Plantevej 29-39 – 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

April 2011 – September 2011

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagrender og nedløbsrør. Omfugning af facader. Etablering af skifersålbænke. Etablering af mørtelbanket på muret bånd. Udskiftning/etablering af riste ved ventilationshuller. Udskiftning af samtlige vinduespartier, altandørspartier & kælderdøre


EF GLADSAXEVEJ 76-80Opgave:

Udskiftning af 1000 m2 tag, 300 stk.vinduer, kviste, tagrender og nedløb samt let facadearbejde og renovering af kælderhalse

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

E/F Gladsaxevej 76-80, 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

September 2012 – februar 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, kviste, isolering af etageadskillelser, tagrender og nedløb. Udskiftning af ejendommens beboere vinduer, altandøre og fælles vinduer. Let facadearbejde og renovering af kælderhalse. 


KOMMUNIKATIONSCENTRET REGION HOVEDSTADEN,RYGÅRDS ALLÉ 45Opgave:

Tag- og vinduesrenovering, ca. 1.200 m2 og 177 vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Thora arkitekter A/S, Skt. Annæ Passage E – 1262 København K

 

Bygherre:

Region hovedstaden Koncern Økonomi Bygherreafdelingen, Regionsgården, Kongens Vænge 2 – 3400 Hillerød

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

August 2011 – December 2011

 

Detailbeskrivelse:

Byggepladsetablering herunder mandskabs- og sanitetsvogne & byggemødeskur. Tagrumsarbejder såsom gangbroer af krydsfiner på strøopbygning og isolering på etageadskillelse. Facaderpartiarbejder – udskiftning af vinduer. Fugning og kalfatring rundt om alle vinduestyper. Tag & kviste – eftergang af spærfastgørelser ved tagfod, opretning af spær, brandsektionsarbejder. Optagning af tegltagsten mv – nedrivning af lægter, skotrender af zink & tagrender. 


AUREHØJVEJ 2-4, HELLERUPOpgave:

Opretning af 300 stk. vinduer, montering af sålbænke mv.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Wochner A/S, Marievej 2 – 2900 Hellerup

 

Bygherre:

Ejendomsselskabet Aurehøjvej 2-4 ApS, c/o Advokat Henrik Nehammer, Kronprinsessegade 26, 1306 København K

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Oktober 2012 – November 2012

 

Detailbeskrivelse:

Vinduer oprettes, opklodses, fastgøres, justeres, smøres, isoleres og fuges incl. nødvendig demontering af indvendige lysninger, vinduesplader, træinddækninger mv. Sålbænke udskiftes under alle vinduer


A/B ØBROCENTERETOpgave:

Udskiftning af 600 stk. vinduer & efterisolering facader 3.000 m2

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

A/B Øbrocenteret, Østerbrogade 111-117 og Langesund 8-10, 2100 København Ø v/Kuben Ejendomsadministration A/S, Jarmers Plads 2 – 0900 København C

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Juni 2009 til December 2009

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og døre samt facader mod øst og vest efterisoleres. Efterisolering af facader og vægge i lejligheder i altanområdet. Tilpasninger til nye facadeisoleringer ved gavlhjørner og i forbindelse med vindues- og dørudskiftninger i gavle


EF ØSTERBROGADE 33-35Opgave:

Udskiftning af  300 vinduer på gård- og gadefacader.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

EF Østerbrogade 33 & 35, v/Vestadministrationen A/S, Vesterbrogade 12, 2 tv –

1620 København V

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Januar 2012 – April 2012

 

Detailbeskrivelse:

Levering, opstilling, leje i byggeperioden samt nedtagning af stillads. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre. Levering og montering af Velfac vinduer/dør. Stopning og fugning samt indvendige tilpasningsarbejder. 


SORTEDAMSKOLEN, SORTEDAM DOSSERINGEN 97-99Opgave:

Renoveringsarbejder, Sortedam Dosseringen 97-99 - 2100 København Ø

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme – Nyropsgade

1, 5.sal – 1602 København V

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Januar 2012 til Marts 2012

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og døre i facader og bagvant/gavl mod Sortedam. Renovering af døre mod Sortedam. Udskiftning af skifersålbænke mod Sortedam. Udvendig isolering af bagvant/gavl mod Sortedam.


EJENDOMMEN BINDELEDDET 9A-9BOpgave:

Udskiftning af ca. 400 m2 tagbelægning, ca. 32 vinduer er udskiftet og efterisolering.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Tegnestue ApS, Peter Foged Rasmussen, Hjortekærsvej 12 – 2800 Lyngby

 

Bygherre:

Ejendommen Bindeleddet 9 A-B, 2880 Bagsværd.

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

September 2011 – December 2011

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagbelægning og vinduesudskiftning samt efterisolering af gavl mod togbanen


A/B NØRRE SØGADE 27-27AOpgave:

Udskiftning af  235 vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Eibye Rådgivning ApS, Yderlandsvej 23, 2300 København S

 

Bygherre:

A/B Nørre Søgade 27-27A v/Bente Nielsen & Peter Bildt, Nørre Søgade 27A, 1370 København K

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Maj 2011 – August 2011

 

Detailbeskrivelse:

Etablering og drift af byggeplads, stillads mv. Istandsættelse af gadefacade og gårdfacade. Istandsættelse af kældervinduer og yderdøre. Vinduesudskiftning på alle facader


BJARKESHUS, BJARKESVEJ 6/AKSEL MØLLERS HAVE 32Opgave:

Tagudskiftning ca. 729 m2 samt facaderenovering. Etablering af 5 nye baderum samt udskiftning af køkkener. Udskiftning af 145 vinduer.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Triarc A/S arkitekter, Bygmestervej 5 st.tv – 2400 København NV

 

Bygherre:

Frederiksberg Boligfond c/o Privatbo a.m.b.a, Dahlerupsgade 5, 4 – 1603 København V

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Februar 2013 – August 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, renovering af facader, vinduer udskiftes og døre istandsættes eller udskiftes, trapper istandsættes, udskiftning af køkkener, etablering af 5 nye baderum, fornyelse af installationer og etablering af ventilationsanlæg.


EF VESTERBROGADE 178-180Opgave:

Tag ca. 500 m2, facade og maling af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S Bygningsrådgivning, Hjalmar Brantings Plads 6 – 2100 København Ø

 

Bygherre:

EF Vesterbrogade 178-180 v/Joao Santos – Vesterbrogade 180, 1. sal, 1800 Frederiksberg C

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 – September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af ventilationsriste i kældervinder, etablering af byggeplads jf. forskrifter mv., Istandsættelse af murværk, gade- og gårdfacade, udskiftning af paptage mod gård, udskiftning af skiftertag mod gård, istandsættelse af murværk på tag, istandsættelse af nyere vinduer, pudsreparation af tageadskillelse & isolering af vandinstallationer i kælder.


EF FOLEHAVEN 135, 2500Opgave:

Etablering af lejligheder, udskiftning af ca. 400 m2 tag & etablering af badeværelse.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Ejendomsadministrationen Fl. Sejr Hansen, Danhaven 5, 2500 Valby

 

Bygherre:

EF Folehaven 135 – 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Marts 2011 – September 2011

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tegltag, tagrender, nedløb & taghætter mv. for montering af fast undertag incl. pålægning af safty pap. Opretning og hævning af eksisterende tag med 45 x 245 mm incl. isolering. Levering og montering af nye tagrender, nedløb, skotrender, udluftningshætter i Rheinzink nr. 14, etablering af nyt zink på 4 kvistflunker & kvisttage. Diverse indvendige arbejder såsom nedrivning af pulterrum, levering og montering af 3 Velux vinduer, etablering af skunk. Etablering af 4 nye kviste med tagaltan. Etablering af ny loftlem i opgang. Etablering af et nyt badeværelse.


AB HVIDOVREVEJ 257A+B, STRØBYVEJ 1-3Opgave:

Udskiftning af ejendommens tag ca. 850 m2, etablering af ca. 20 nye ovenlysvinduer, diverse kvistarbejder

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter, Nyvej 16C, 1. sal – 1851 Frederiksberg C

 

Bygherre:

AB Hvidovrevej 257 & Strøbyvej 1-3 v/formand Kim Hansen, Strøbyvej 1, st.tv – 2650 Hvidovre

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Marts 2014 – August 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tegltag, tagrender, nedløb & taghætter mv. for montering af fast undertag incl. pålægning af safty pap. Opretning og hævning af eksisterende tag med 45 x 245 mm incl. isolering. Levering og montering af nye tagrender, nedløb, skotrender, udluftningshætter i Rheinzink nr. 14, etablering af nyt zink på 4 kvistflunker & kvisttage. Diverse indvendige arbejder såsom nedrivning af pulterrum, levering og montering af 3 Velux vinduer, etablering af skunk. Etablering af 4 nye kviste med tagaltan. Etablering af ny loftlem i opgang. Etablering af et nyt badeværelse


A/B HVIDOVREHJØRNET, VIGERSLEV ALLÉ 398-406Opgave:

Udskiftning af  ca. 179 stk. vinduer & 52 stk. altandøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

EC Bygningssyn, Rønne Alle 8 – 3500 Værløse

 

Bygherre:

AB Hvidovrehjørnet, Vigerslev Alle 398-406, 2650 Hvidovre

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Januar 2012 – September 2012

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og altandøre i boliger og kælder. Levering og montering af nye vinduer og altandøre i boliger og kælder. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende fuger om vinduer og altandøre. Fugning om nye vinduer og altandøre i boliger og kælder. Opmåling og tilpasning af nye vinduer og altandøre i boliger og kælder


A/B BiensboOpgave:

Udskiftning af vinduer samt opgangsdøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

CEJ Ejendomsadministration A/S

 

Bygherre:

A/B Biensbo, v/ CEJ Ejendomsadministration A/S, Meldahlsgade 5, 1613 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2014 til November 2014

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af dørhuller. Udbedring af skader i murværk. Udskiftning af vinduer, døre, altandøre og opgangsdøre. Gennemgang af tag. Rens af tagrender og udskiftning af plasttagrender. Maling af træværk omkring opgangsdøre. Maling af vindskeder og udhæng. Indvendige døre til kælder males. Vinduer og døre males. 


AB Gartnergade 9Opgave:

Udskiftning af vinduer mod gård- og gadeside

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Gartnergade 9, v/ Bjarne Jepsen, Gartnergade 9C, 4. th., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til Juli 2014

 

Detailbeskrivelse:

Afrensning af gesimsbånd. Afrensning af tag. Gennemgang af skorstene, brandkamme gård- og gadefacader. Rensning af faldstammer samt rensning af ventilationskanaler. Malerbehandling af gesimsbånd og sålbænke. Udskiftning af vinduer.  


AB KastanienOpgave:

Udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Kastanien, v/ formand Henrik Strube, Kastanie Allé 2H, 3. tv., 2720 Vanløse

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2014 til Oktober 2014

 

Detailbeskrivelse:

Istandsættelse af blankmuret facade. Nedtagning og genmontering af nedløb. Udskiftning af eksisterende skifersålbænke. Udskiftning af dilatationsfuger. Udskiftning af vinduer og altandøre til nye i træ/alu. Istandsættelse af døre. Eftergang af udvendige døre. Udvendig malerbehandling af udvendige døre.


AB Nørrebrogade 44Opgave:

Udskiftning af vinduer og etablering af franske altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Wochner A/S

 

Bygherre:

A/B Nørrebrogade , v/ Anne Lyngbye, Nørrebrogade 44B, 2. sal, 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2014 til Oktober 2014

 

Detailbeskrivelse:

Afrensning af underfacade mod baggård. Pudsreparation og filtsning af underfacade og sokkel mode baggård. Omfugning af facademurværk. Stenudskiftning. Reparation af sætningsrevner. Partiel udskiftning af sålbænke. Fastgørelse af eksisterende sålbænke/skiferplader. Fugning af skiferafdækninger på gesimser. Fjernelse af murede brystninger. Fugning af nye døre og vinduer. Levering af nye vinduer og døre. Udtagning af vinduer og døre. Montering af nye vinduer og døre. Fugning omkring nye vinduer mod Nørrebrogade. Lysninger og indfatninger. Gulv. Franske altaner. 


A/B OehlenstedOpgave:

Udskiftning af vinduer og facaderenovering mod gård- og gadeside

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen Ada

 

Bygherre:

A/B Oehlensted, v/ formanden Tom Rossau, Istedgade 128, 3. sal, 1650 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2015 til April 2015

 

Detailbeskrivelse:

Reparationer på murværk og facade. Opbygning af beskadiget gesimser. Topbehandling af gesimser og sålbænke. Afrensning af malerbehandling på underfacade. Etablering af skifersålbænke.

Montering af nye vinduer. Snedkergennemgang af butikkers vinduer og døre mod gade og gård.


AB Thorsgade 53, 55, 57 og Dagnmarsgade 2Opgave:

Udskiftning af vinduer samt franske altandøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Byens Tegnestue aps

 

Bygherre:

AB Thorsgade 53, 55, 57 og Dagnmarsgade 2, Att.: Bestyrelsen v/ Lars Wonsild Pedersen, Thorsgade 53, 4. sal tv., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2014 til September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Montering af nye vinduer i murværk. Fugning. Indvendig tilpasninger. Udtagning af gamle vinduer i kvistene. Montering af nye vinduer i kviste. Fugning og udvendige afslutninger kviste. Indvendig tilpasninger kviste. Etablering altandørsåbninger ved nye altaner. Etablering af franske altandøre. 


A/B Valdemarsgade 18-20Opgave:

Istandsættelse og energioptimering af ejendommens klimaskærm samt etablering af WC-/baderum

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Triarc arkitekter

 

Bygherre:

A/B Valdemarsgade 18-20, v/ formand Malle Jensen, Valdemarsgade 18, 2. sal th., 1665 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 til August 2015

 

Detailbeskrivelse:

Tilpasning af kviste, zinkinddækninger samt maling af træværk i forbindelse med vinduesudskiftning. Genetablering af aftrækskanaler. Afrensning af sokkel. Reparation af sokkel. Udskiftning af gitre på kældervinduer. Afrensning, reparation og omfugning af blankt murværk. Afrensning af pudsede partier og ornamentik. Malerbehandling af pudsede partier. Malerbehandling af ornamentik. Udskiftning af altaner. Anti-graffiti behandling. Facadeisolering af gårdfacade. Ændring af nedløb og tilslutning til kloak. Facadeisolering af gavl. Vinduesudskiftning mod gade og gård i lejligheder. Udskiftning af altandøre. Isolering af brystningspartier under vinduer i lejligheder mod gade og gård. Malerreparation i boliger efter vinduesudskiftning og isolering af brystningspartier under vinduer mod gade og gård. Pudsreparation i boliger efter vinduesudskiftning. Snedkermæssig eftergang af kældervinduer mod gade og gård. Malerbehandling af kældervinduer mod gade og gård. Udskiftning af værn til kældervinduer. Isolering af etageadskillelse over øverste boliglag ved indblæsning af granulat. Isolering af etageadskillelse under nederste boliglag. Isolering af etageadskillelse under nederste boliglag ved isolering mellem bjælker. Etablering af wc-/baderum. Etablering af installationskasser i underliggende lejlighed. Ændringer på installationer af varmeanlæg, afløb, vandinstallation, ventilation i forbindelse med etablering af wc-/baderum. Belysning på gård- og gadefacade. 


BaunehøjparkenOpgave:

Udskiftning af ovenlysvinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DDC aps

 

Bygherre:

Afd. Baunehøjparken v/  KAB, att.: Bettine Jarl Darlslund, Vester Voldgade 17, 1552 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2013 til December 2013 & Marts 2014 til April 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning af vinduer. Montering af vinduer. Malerarbejde. 

 


Bellahøj IIIOpgave:

Udskiftning af vinduer samt døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Kim Olsson A/S

 

Bygherre:

Samvirkende Boligselskab, afd. Bellahøj III v/ KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2014 til Oktober 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning, bortkørsel og deponering af eksisterende vinduer og døre i alle 4 institutioner, inkl. udvendig beklædning mellem, og over, vinduer, indvendige inddækninger. Etablering af nye sålbænke under vinduer mod syd. Levering af ny let blindparti over vinduer og døre. Levering og montering af nye vinduer og døre i alle 4 institutioner. Ud- og indvendig fugning omkring alle vinduer og døre. Levering og montering af indvendige dæklister. Udskiftning af beklædning under 2 vinduer mod syd i Kollektivhuset. Etablering af nye dørhuller i eksisterende murede brystninger. De- og genmontering af div. elektriske installationer, jf. besigtigelse på stedet. Flytning af radiator 4 steder. 


BroagerhusOpgave:

Udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V

 

Bygherre:

Frederiksberg forende Boligselskaber, Afd. Broagerhus, v/ KAB

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning af gamle vinduer i murværk. Montering af nye vinduer i murværk. Eftergang af eksisterende altandøre og sidevinduespartier. 


EF ElmeboOpgave:

Udskiftning og istandsættelse af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

Under Elmene 8-12, matr. nr. 213, Amagerbros Kvarter, København

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2014 til September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning af eksisterende vinduer. Montering af vinduer. Istandsættelse af nyere vinduer herunder eftergang og justering af rammer, udskiftning af defekte tætningslister, udskiftning af punkterede termoruder i store og små rammer, fastgørelse af løse alu-bundglaslister, friskæring af sideglaslister, udskiftning af defekte udvendige lister på eksisterende vinduer, malerbehandling af vinduer inkl. bundglaslister og beslag, partiel maleristandsættelse af vinduer gårdside mm.. Udskiftning af udvendige døre. Diverse istandsættelsesarbejder.    


E/F Kastelsvej 9Opgave:

Udskiftning af naturskiffer tag og vinduer. Renovering af facade samt isolering af etageadskillelse ved loft og kælder.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Gaihede A/S, trekronergade 126 H, 2. sal, 2500 Valby

 

Bygherre:

Ejerforeningen Kastelsvej 9, v/ administrator, Jan Trosbjerg Kastelsvej 9, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning og bortkørsel af alle eksisterende vinduer til lejligheder, opgange samt kælder. Optagning og bortkørsel af eksisterende naturskifertagbeklædning, inddækning mod naturskiffer og tagrender. Montering af undertag. Montering af nye naturskifer tagbelægninger. Montering af nye inddækninger, skotrender og vindskeder. Udskiftning af brandkamme og istandsættelse af brandkamme. Tagvinduer monteres i skiffertag. Afrensning af gadefacade. Omfugning af blankt murværk. Nedbankning af løstsiddende puds til bæredygtig bund. Udbedring af revner på facademursten. Udbedring af puds. Slibning. Pletspartling. Pletgrunding. Silikatmaling af udbedret områder. Udskiftning af kældervinduer. Istandsættelse, tætning og maling af de 3 døre i gårde til kælder/køkkentrapper inkl. alle kanter. Istandsættelse, tætning og maling af hoveddøre til opgang, dør fra gård til opgang samt dør til kældergennemgang gadeside inkl. alle kanter. Efterisolering af etageadskillelse mod stueetage. Isolering af etageadskillelse mod tagrum. 


E/F SolgårdenOpgave:

Udskiftning af kvistvinduer og renovering af facade samt tag udskiftning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirma Hafsteinn Oskarsson

 

Bygherre:

E/F Solgården, v/ Kasper Folke Christjansen, Rebekkavej 59, 3. Th., 2900 Hellerup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2014 til November 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af tagsten. Ny tagbeklædning med vingetegl. Ommuring af tagfod. Brandkamserstatninger. Genmontering af tagvinduer. Ny afdækning af de to gavle. Ny tagbeklædning. Istandsættelse af hovedtag. Facadearbejde. Ommuring ved jern over karnapvinduer. Omfugning af murværk i karnapper. Behandling af betonsålbænke på karnapper og under vinduer. Forstærkning og omfugning af ”lyn” mod gaden. Forstærkning og omfugning af "lyn" mod gården. Udbedring af lodret revne i gavl. Indvendig isolering af karnapper. Efterreparationer.      


Havslunde 1A-35DOpgave:

Udskiftning af døre, vinduer samt tagvinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde

 

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland, afdeling 01-214 Havslunde, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2014 til September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer, facadepartier og facadedøre. Vinduesplader. Fugearbejde indvendig og udvendig. Indvendige lister og øvrige følgearbejder 


Hovedvejen 114-116Opgave:

Udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS Ejendomsadministration A/S

 

Bygherre:

PKA

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

December 2013 til Marts 2014

 

Detailbeskrivelse:

Efterreparation efter vinduesudtagning. Udskiftning af skifersålbænke. Delvis omfugning og udskiftning af skadede sten. Nye vinduer på gadesiden. Nye vinduer på gårdsiden. Nye altandøre på gadesiden. Nye kældervinduer på hele ejendommen. Rensning af tagrender. Udskiftning af tagrender og nedløb. 


Kagshusene, blok K & LOpgave:

Udskiftning af tagbeklædning og vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Holmsgaard A/S

 

Bygherre:

PAB afd. 4, v/ Fa09, Stationsparken 24, 2. tv., 2600 Glostrup  

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2014 til September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Fjernelse og bortskaffelse af oprindelig tagbeklædning. Etablering af ny tagbeklædning. Gennemgang/supplering af isolering af tagrum. Udskiftning af tagrender og nedløb (zink). Udskiftning af facadevinduer og udvendige døre. Gennemgang/udbedring af sålbænke. 


Rentemestervej 25, 1. salOpgave:

Udbedring af svampeskadet vægkonstruktion samt isætning af ny facade med tilhørende vinduer og terrassedør

 

Entreprise:

Totalentreprise

 

Rådgiver:

Gade & Mortensen Akustik A/S

 

Bygherre:

Boe Larsen, Rentemestervej 25, 1. sal, 2400 København

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til Maj 2014

 

Detailbeskrivelse:

Skimmel sanering , nedrivning og bortskaffelse. Ny facade. Vinduer og terrassedør. Solafskærmning og markise. Gulve. Udfyldning af hulrum under gulv med granulat. Gulvafhøvling. Inddækning og afslutning indvendigt. Malerarbejder og lukning af eksisterende huller i væg. VVS-installationer. El-installationer. 


Saxogade 8Opgave:

Udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS Ejendomsadministration

 

Bygherre:

A/B Saxohus, v/ DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2014 til Oktober 2014

 

Detailbeskrivelse:

Montering af nye vinduer. Montering af nye kældervinduer. Udluftningsventiler kælder. Spejl over vinduer. Nye vinduer, Rationel Patus +. Efterreparation, vinduesudtagning. Reparation af gesimsbånd. Svumning af hele gesimsbåndet mod gadesiden. Rensning af tagrender. 


Tinghøjvej, 26A-35BOpgave:

Vinduesudskiftning og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Sbs rådgivning A/S

 

Bygherre:

A/B Tinghøj, Tinghøjvej 26A, kld., 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og døre(hoved- og kælderdøre) inkl. nye fuger omkring disse. Udskiftning af sålbænke. Omfugning af al murværk (alle facader). Reparation af kældertrapper. Udskiftning af betontrin til hoveddøre. Renovering af trappeopgange. Etablering af ny belysning. 


TårnbyparkenOpgave:

Renovering herunder udskiftning af vinduer og døre samt genopretning af murværk

 

Entreprise:

Storentreprise. Entreprisesum 38 mio.

 

Rådgiver:

Dominia A/S

 

Bygherre:

Boligorganisationen Tårnbyhuse, afd. Tårnbyparken, Saltværksvej 23C, 2770 Kastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

December 2014 til Marts 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af altaner for gård 1-5, gård 6-8, bygning 12-18 og kilometerhuset. Udskiftning af vinduer og døre samt delvis genopretning af murværk for gård 1-5, gård 6-8 samt bygning 12-18.

I alt en udskiftning af ca. 5.000 facade vinduer. Murværksfuger udkradses og omfuges.


Vestergaarden IIOpgave:

Tag, facade samt etablering af hemse

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bornebusch Tegnestue A/S

 

Bygherre:

3B, afdeling 3035 Vestergaarden II, v/ Boligforeningen 3B, Kronprinsessegade 14, 1306 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2013 til Oktober 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tegltage, forhøjelse af tagkonstruktion, isolering af tagkonstruktion, udskiftning af havefacader isolering af gadefacader samt etablering af hemse.


Østerby fælleshusOpgave:

Tag- og skimmelrenovering samt indretning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S

 

Bygherre:

Taastrup almennyttige Boligselskab/Høje Taastrup Kommune, afdeling Østerby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af lofter og skimmelsanering. Opbygning af ny tagkonstruktion, tagisolering og papdækning. El-arbejder. Ventilationsarbejde. VVS-arbejde. Facadeplade udskiftning. 


AB Gammeltoftsgade 1Opgave:

Renovering af facade, udskiftning af vinduer og facadedøre samt opsætning af altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Klaus Lange arkitekter maa, Svanemøllevej 36, 2100 København Ø. Projektansvarlig for arkitektarbejde Klaus Lange

 

Bygherre:

AB Gammeltoftsgade 1 mfl, v/ Boligexperten A/S, Vesterbrogade 12, 1620 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til Juli 2014

 

Detailbeskrivelse:

Pudsreparationer. Afrensning af gadefacade. Vinduesudskiftning. Udskiftning af vinduesplader, isolering af brystninger og efterfølgende malerarbejder. Malerarbejde. Montering af franske- og almindelige altaner. 


AB Peblinge Dossering 24Opgave:

Vindues- og dørudskiftning mod søerne

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirmaet MW A/S, Danske ARK, Henrik S. Christensen MAK og Mogens Werliin MAA

 

Bygherre:

AB Peblinge Dossering 24, Peblinge Dossering 24, 2200 København N, v/ formand Pia Nørring

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2014 til November 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning af eksisterende vinduer og døre. Levering og montering af nye vinduer og døre. Snedkerarbejder indvendigt/efterreparationer. Vedligeholdelse af kældervinduer. Vedligeholdelse af hoveddør. 


Kildeparken 3Opgave:

Udskiftning af vinduer og hoveddøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Nordsjællands Bygningsrådgivning. Gribskov Parkvej 3, 3400 Hillerød

 

Bygherre:

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, ”Kildeparken 3”, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2, 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning af eksisterende vinduer og døre samt isætning af nye vinduer/døre i gadefacaden samt følgearbejde i forbindelse med klinker og bundskinne ved hoveddøre.


VintappervængetOpgave:

Facaderenovering, isolering af facade og gavle samt udskiftning af vinduer og altandøre m.v.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

Lejerbo afd. 001-0 Vintappervænget v/ forretningsførerorganisationen, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 – September 2015

 

Detailbeskrivelse:

Afdækning af terræn og gulve. Udtagning og fjernelse af nuværende boligvinduer og terrassedøre. Levering og montering af nye vinduer og terrassedøre. Levering og montering af indvendige fuger om vinduer og døre. Levering og montering af udvendige fuger om vinduer og døre. Levering og montering af indvendige lister om vinduer og døre. Demontering og midlertidig opsætning af postkasser. Omfugning af alle facader, gavle m.v.. Udskiftning af defekte mursten. Overfladebehandling af betonsålbænke. Isolering af hulmure.   


Lygten 2AOpgave:

Facaderenovering, udpresning af fuger samt udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

EKJ Rådgivende ingeniører A/S

 

Bygherre:

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme ved kontaktperson Thomas Munch, Nyrupgade 1, 5. Sal, 1602 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2015 - December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Levering og montering af forrammer og forsatsvinduer med energiglas på de to store buede vinduer i gavlene. Tætning af 4 stk. dobbeltdøre. Indblæsning af granulat på lofterne i de 2 lave bygninger. Efterisolering af gulv på loftrum i de to lave bygninger. Etablering af 2 stk. gangbroer. Udskiftning af dækbrædder på samtlige udhæng på gavle.


AB MøntenOpgave:

Udskiftning af vinduer samt renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

TPD Arkitekter

 

Bygherre:

A/B Mønten v/ Loke Dupont, Smedetoften 1, st.th., 2400 København NV

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2015 – Oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Facade: Udfræsning af alle mørtelfuger i facademurværk. Dyb udfræsning af mørtelfuger som er revnede. Udskiftning af sten som er revnede eller beskadiget. Armere og genfuge revner. Fjerne indmurede ståldele og beslag som ikke benyttes mere. Genfuge alle mørtelfuger i facademurværket. Stoppe huller efter stilladskroge med mørtel. Følgearbejde: Retablering efter evt. skader samt oprydde og renholde terrænet for byggeaffald.

Vinduer: Afdækning af gulve og møbler i lejligheder. Afmontering og genmontering af trådgitre foran vinduer til kældre. Udskiftning af eksisterende vinduer og vindues/dørpartier til altaner i boliger. Udskiftning af eksisterende vinduer til kældre. Indvendige finisharbejde i vindueslysninger i boliger. Lister til afslutning omkring vinduer. Fugearbejde omkring vinduer og vinduespartier ved altaner. Øvrige følgearbejder – retablering efter evt. skader indvendigt i lejligheder. Arbejdet omfatter herudover bestemmelser i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte særpriser og ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde.


AB StenhuggergårdenOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt renovering af facade/sokkel

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

A/B Stenhuggergården v/ Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab v/ Advokat Nicholas Wantzin, Åbenrå 31, 1124 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og altandøre til nye i træ/alu. Forarbejde inden istandsættelse af facader. Nedtagning og genmontering af nedløb. Nedtagning af gamle skruer, rawplugs, beslag m.v.. Omlægning af kabler fra facade til trapperum. Armering af kraftige revner. Udskiftning af defekte skifersålbænke. Udskiftning af samtlige skifersålbænke. Udskiftning af defekte mursten. Tilmuring af udluftningshuller. Omfugning af hele facaden. Istandsættelse af udvendige kældertrapper. Etablering af nye værn på kældertrapper. Malerbehandling af trappevanger. Istandsættelse af udvendige trappetrin foran opgangsdøre. Reparation af sokkel. Udlægning af ny asfalt langs facade. Eftergang af tag m.v.. Istandsættelse af brandkarm. Udskiftning af afdækningssten på brandkam. Udskiftning af inddækninger på brandkarm. Andet for arbejdets fulde færdiggørelse.


Peblinge Dossering 44Opgave:

Tag- og vinduesrenovering samt svampeudbedring

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Procasa ApS

 

Bygherre:

Ejerforeningen Peblinge Dossering 44, Peblinge Dossering 44 ved ejerforeningsformand: Rune Madsen Peblinge Dossering 44 2. tv., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2015 – September 2016

 

Detailbeskrivelse:

Fjernelse af eksisterende tagbelægning inkl. tegl, understrygning, lægter, tagbrædder, banevareundertag og inddækninger m.v.. Nedrivning og fjernelse af træpulterrum inkl. trappedøre. Nye mansardprofillister og brædder – udføres med samme tværsnit profil som eksisterende. Opretning af tagkonstruktion. Nye hanebånd. Levering og montering af nye tømmerkarmkviste til mansard etagen inkl. tildannelse af eksisterende tagkonstruktion og nye gips beklædning og lysninger. Ny tagfod, tagovergang, opskalkning, ventilations spalter, afstandslister, top- og taglægter. Montage af nye undertagsbrædder inkl. tagpap på alle mansard- og spidsloftflader – brandimprægnerede i spidsloft inkl. zink fodblik – tagfod og tagovergang. Skotrendeunderlag. Bræddeunderlag inkl. tagpap for zinktagflader i taghjørner. Efterisolering inkl. dampspærre af hele mansardetagen – mansardtagflade og etagedæk på spidsloft. Indblæsning af mineraludsgranulat i eksisterende etagedæk mellem mansardetage og spidsloft. Nyt tømmer strø konstruktion inkl. gulvbrædder på spidsloft – til ca. 300 mm isolering. Levering og montering af 2 stk. Velux Type GPU (78x55) Renoveringsinddækning EW – tilpasses eksisterende flisebeklædte lysninger. Kondensisolering af aftræksrør på spidsloft. Levering og montering af Bd-dør 30 inkl. BD60 lukning af 1 stk. dørhul. Ny trådgitter pulterrumsvægge inkl. døre. Svampe imprægnering af fodrem og spærender. Efterisolering af kælderdæk. Svampe imprægnering af bjælke ender og vindues overliggere i kælder. Levering og montering af termoruder alu-rammer til montering indvendig på alle kældervinduer og vinduer over døre til bagtrappe.      


Mitchellsgade 21-23/Stoltenbergsgade 9Opgave:

Udskiftning af vinduer samt renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bomebusch Tegnestue A/S, Sølvgade 38H, 1307 København K

 

Bygherre:

Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby 

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2016 – August 2016

 

Detailbeskrivelse:

Omfugning og reparation af murværk på gadefacade. Omfugning af granitsokkel på gadefacade. Eftergang af pudsede sålbænke. Ompudsning af facadepuds mod gade i Mitchellsgade 21 i stue/kælderetage. Omfugning og reparation af murværk på gårdfacade. Indmuring af skifersålbænke på gårdfacade. Isolering på lofter i portrum. Diverse mindre arbejder.    


AB LykkehøjOpgave:

Udskiftning af vinduer og udvendige døre samt istandsættelse af facader, sokler og porte/gennemgangen

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

A/B Lykkehøj, Ejendomskontoret Peder Lykkes Vej 11-13, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2016 – December 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Etablering af byggepladsskilt. Tekniske hjælpemidler. Slutrengøring. Opstilling, leje og nedtagning af stillads. Etablering af afdækning og afskærmning på stillads ved erhverv/butikker. Nedtagning og opsætning af ny plastfolie på stillads. Rengøring og pudsning af vindues- og dørelementer. Isolering af portrumsvægge. Udskiftning af døre. Udskiftning af vinduer til nye i træ/alu. Tilslutninger ved køkkenborde. Isolering af brystninger. Afrensning af malet og pudset sokkel ved lavtryksvådsandblæsning. Afrensning af gesimsbånd ved lavtryksvådsandblæsning. Afrensning af JOS afrensning. Andet for arbejdets fulde færdiggørelse. 


VægterparkenOpgave:

Montering af døre og vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S

 

Bygherre:

Boligorganisationen Tårnbyhuse, Amagerlandevej 30 1. sal, 2770 Kastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2016 – Februar 2017

 

Detailbeskrivelse:

Opmåling og registrering af døre og vinduer. Nedrivning af dør- og vinduespartier. Montering af nye dør- og vinduespartier. Levering og montering af lister mellem eksisterende tilsætninger og nye døre og vinduer. 


AB RemisenOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt gavlisolering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Remisen v/ Poul Permin, Sylviavej 15, 2. tv., 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 – August 2015

 

Detailbeskrivelse:

Byggeplads: Etablering af byggeplads m.v. for samtlige arbejder på ejendommen. Udlægning af kørerplader. Opstilling, leje og nedtagning af stillads. Etablering af afdækning og afskærmning mod gadeside. Rengøring og pudsning af alle vindues- og dørelementer. Nedtagning og opsætning af ny armeret plastfolie på stillads. Etablering af fuld overdæk på stillads over Sylviavej 15-21. Tag: Udskiftning af tegltag. Istandsættelse af murværk tag. Vinduer: Levering og montering af prøvevindue. Udskiftning af vinduer og altandøre til nye i træ/alu. Isolering og beklædning af udadgående hjørner. El/svagstrøm: Fjernelse af den eksisterende lysinstallation i loftrum og spidsloft. Fjernelse af døde telefonkabler/tv-ledninger på spidsloft. Etablering af nye lysinstallationer lofter. Levering og montering af belysningsarmaturer inkl. lyskilder på loftrum og spidsloft. Andet for arbejdets fulde færdiggørelse. 


EgevoldenOpgave:

Udskiftning af vinduer og døre samt altanvægge og tagrender

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

Lejerbo afd. 049 Egevolden v/ Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2015 - December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning og fjernelse af nuværende boligvinduer i facader, gavle og inde på altaner. Udtagning og fjernelse af opgangsdøre, trappevinduer, altandøre samt kælderdøre. Levering og montering af nye sidehængte udadgående drejevinduer i facader samt vinduer med fast karm og indadgående dreje/kip vinduer på altaner og gavle. Facadevinduer i træ/alu samt vinduer og døre på altaner i træ. I tilbuddet indgår gavlvinduer i træ med begrænset ændring af nuværende udvendige inddækninger. Levering og montering af nye fyldnings opgangsdøre i træ uden bundstykke og med tilpasning til nuværende stålskinne i betongulvet. Trappevinduer i indadgående drejekip vinduer i træ/alu hvor drejefunktionen spærres. Levring og af kælderdøre i træ med lille siderude samt nøglesystem tilpasset bebyggelsens system. Det indgår ligeledes nøglesystem til 1 stk. dør til storskraldsgården. Dør leveres uden bundstykke, og tilpasses ny bundskinne i terrændæk. Levering og montering af indvendige fuger og tilsætningslister omkring vinduer og døre. Levering og montering af udvendige fuger omkring vinduer og døre samt nye vandnæseprofiler m.v.. Demontering af pladebeklædning på altanvægge mod værelser samt opbygning af ny forsatsvæg med isolering og ny pladebeklædning.  


AB MagnoliavejOpgave:

Udskiftning af vinduer mm.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

A/B Magnoliavej 42-54, Magnoliavej 42, 2600 Glostrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2015 - November 2015

 

Detailbeskrivelse:

-


AB BirkeskovenOpgave:

Renovering af tag, tagrender, vinduer, skure mm.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

A/B Birkeskoven (ejd. nr. 107-77) v/ DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2015 – Februar 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Opsætning af stillads/lift. Etablering af totaloverdækning. Udskiftning af bølgeeternittag. Etablering af papdækning med liste dækning. Nye tagrender og nedløb. Nye Velux vinduer med lysninger. Efterisolering af hanebåndsloft. Maling af stern, vindskeder, døre/vinduer samt karnapper. Udskiftning af bølgeeternit på skure. Etablering af papdækning med liste dækning på skure. Renovering af døre på skure. Maling af træværk på skure. 


51-106 TritronerneOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

51-106, Tritronerne v/ DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2015 – April 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Opsætning af stillads/lift. Totaloverdækning. Murerreparationer m.v.. Efterisolering af gavl. Montering af nye vinduer. Tagudskiftning, nye ovenlysvinduer, isolering og gangbro. Nyt undertag. Tillægspris på hævning af tag og ændring kviste. Etablering af nye taghætter for udluftning (faldstammer, ventilation, affaldsskakte, afkast m.m.). Nye tagrender og nedløb. Malerbehandling af kviste og tillægspris på kældervinduer. Etablering af lys på loft. 


Egmont KollegietOpgave:

Udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Palle Dyreborg

 

Bygherre:

Egmont Kollegiet. Nørre Allé 75, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2016 – November 2016

 

Detailbeskrivelse:

Levering og montering af velfac 200 energi. Der fuges indvendigt og udvendigt. Levering og montering af alu. ramme udvendig med Svejste geringer og pulverlakeret. Under vindue opsættes vandnæseprofil. Stillads/lift samt byggeplads. Isolering af brystninger udefra. Nye lysninger i malet mdf. indfatninger. Isolering bag lysninger. Hulmurs isolering. Ventiler til vinduer. Isulsafe granulat med bedre isoleringsværdi. Deponering af affald.


A/B Pile Allé 27Opgave:

Udskiftning af karnapvinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

AB Clausen – Rådgivende Ingeniører A/S

 

Bygherre:

A/B Pile Allé 27 v/ CEJ Ejendomsadministration A/S, Meldahlsgade 5, 1613 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2016 – september 2016

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af karnapvinduer fra 1. sal til 4. sal (fire ranker). Udskiftning af tagbelægning over 4. sals karnapvinduer. 


EAS Lærdalsgade 4-6A-BOpgave:

Facade samt vinduer & døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

EAS Lærdalsgade 4-6A-B, Jens Andersen c/o Anne Marie Bjerg, Lærdalsgade 6A 1., 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2016 – juli 2016

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer i gårdfacade mv.. Opmuring af sokkel. Udskiftning af facadeelementer i gadefacade samt vinduer og altandøre. Nedtage og opsætte radiatorer i gadefacade. Nye vinduesplader. Isolering af pilaster på gadefacade. Malerbehandling af udvendige opgangsdøre og kælderdøre m.m.. Hulmursisolering af gårdfacade. Efterisolering af etageadskillelse i tagrum. m.m..


E/F GodsbanegadeOpgave:

Renovering af tag samt udskiftning af vinduer & døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn og Partnere A/S

 

Bygherre:

E/F Godsbanegade 31/Ingerslevgade 112, 1620 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2015 – januar 2016

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagrender. Udskiftning af tagnedløb. Udskiftning af tagvinduer. Udskiftning af zink inddækninger af overgange mellem murværk og tag. Istandsættelse af  murværk på tag. Etablering af fugtsikring og omfangsdræn m.v.. Øget ventilation i kælder. Istandsættelse af kælder indvendig. Forstærkning af etagedæk. Facader og sokkel. Istandsættelse af pudset overfacade mod gade. Istandsættelse af underfacade mod gade. Udskiftning af vinduer og døre. Porte/gennemgange. Varmeanlæg. Afløb. Kloak. Byggeplads. 


Den Sønderjyske ByOpgave:

Udskiftning af vinduer samt renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

SBS rådgivning A/S, Kigkurren 8M, 3. sal, 2300 København S

 

Bygherre:

Frederiksberg Boligfond c/o PrivatBo a.m.b.a., Dahlerupsgade 5, 4. sal, 1603 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2016 – oktober 2018

 

Detailbeskrivelse:

Montering af vinduer. Maling af kældervinduer. Fuger omkring vinduer. Pudsreparation på facader, inkl. maling. Maling af gavle. Pudsreparationer inkl. maling af vinduesfalse og sålbænke. Maling af kældervinduer. Maling af kælderdøre. Gitter for kældervinduer. Nye vinduer med paskvilgreb til badeværelser. Udbedring af indvendige mangler. Nyt pap på kviste.


E/F Nordre MunkegårdOpgave:

Udskiftning af vinduer og renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirmaet Nexus, Frederiksberg Allé 17, 2. sal, 1820 Frederiksberg C

 

Bygherre:

Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo a.m.b.a, Hold-an Vej 16, 2750 Ballerup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2016 – maj 2017

 

Detailbeskrivelse:

Levering og montering af terrassedøre og vinduer i omfang på tegninger inkl. udtagning, bortkørsel og deponering af eksisterende vinduer og døre. Stopning og fugning. Renovering af hoveddøre og kælderdøre med egetræslister. Renovering af kældervinduer (stål) – overfladebehandling. Levering og montering af terrazzovinduespladser. Levering og montering af nye thermoruder inkl. ny opsprodsning. Nedrivning af yderste lag af gavlmure. Håndafrensning af nedrevne sten. Levering af ny supplerende sten. Stålafstivning af eksisterende gavl. Efterisolering. Etablering af fundament og sokkel. Opmuring af gavlmur. Levering og montering af nye og gamle sålbænke/overliggere. Etablering af Mockup. Montering af sålbænke. Stillads. Kombineret materiale- og personelevator. Etablering af dørtelefoni og adgangskontrol ved samtlige hoveddøre/lejemål. Tagrender. Nedløb. Rendejern m.v.. Tilrigning af byggeplads. Drift af byggeplads. Afrigning af byggeplads. Byggepladsforanstaltninger. Eksisterende brosten og mosaiksten optages og deponeres. Lægning med betonfliser og eksisterende brosten og mosaiksten foran samtlige hovedindgange og kældernedgange.   


A/B HirseboOpgave:

Udskiftning af tag, vinduer og kviste

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitekt John Berglin A/S

 

Bygherre:

A/B Hirsebo v/ Torben Nielsen, Frederikssundsvej 214, kld. tv., 2700 Brønshøj

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2016 – oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Levering og montering af nyt tegltag, demontering af eksisterende tag, alt inklusiv. Fjernelse af skorstene. Levering og udførelse af renovering af eksisterende brandkamme inklusiv murrilning og fugning for zinkinddækninger og efterreparationer. Ommuring af skifte på hovedgesims mod gård og mod gade. Murreparation af facade. Murreparation af ventilationsrør på hanebåndsloft. Nye altankviste og udskiftning af eksisterende. Indvendig afdækning i bolig ved kviste. Nedtagning af eksisterende kviste og altaner samt afdækning og øvrige nedrivningsarbejder. Udveksling i tagkonstruktion ved samtlige kviste. Retableringsarbejder efter montagearbejde, herunder tømrerarbejder, murerarbejder og malerarbejder. Lærred for kvistaltaner. Blomsterkasser. Nye tagrender og nedløb. Nye zinkinddækninger, skotrender og udluftninger m.m.. Udskiftning af alle vinduer og altandøre.  


Solrød ÆldreboligselskabOpgave:

Udskiftning af vinduer og døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

Solrød Ældreboligselskab afd. 10301, v/ Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2016 – marts 2017

 

Detailbeskrivelse:

Levering og montering af alle vindueselementer og terrassedøre. Vinduer udskiftes til nye i træ/aluminium. Døre udskiftes til typen træ/aluminium. Nye ovenlysvinduer udskiftes. Der etableres nye inddækninger omkring vinduerne. Vinduer og døre udføres som referenceprodukt, svarende til IdealCombi Frame IC, eller tilsvarende sammenlignelige produkter. 


A/B MoesgårdenOpgave:

Udskiftning af døre, vinduer og tagvinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Boligselskabet Sjælland

 

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland afdeling: 01-016 Moesgården, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2016 – september 2016

 

Detailbeskrivelse:

Tømrer- og snedkerarbejde (vinduer, døre, tagvinduer m.v.). Murerarbejde (reparation af gulvklinker efter dørudskiftning). 


Høje Søborg IIOpgave:

Udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Mocs Arkitekter A/S

 

Bygherre:

Gladsaxe almennyttige Boligselskab afdeling 0714 Høje Søborg II v/ Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a., Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2016 – november 2016

 

Detailbeskrivelse:

Opmåling. Nedrivning og bortskaffelse. Byggepladsarbejder. Varsling og adgang til lejligheder. Levering og montering af IdealCombi vinduer og døre. Fugning. Udvendig inddækninger. Indvendige lister. Indvendige inddækninger. 


E/F Parkvej 137-153Opgave:

Udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

E/F Parkvej 137-153 v. bestyrelsesformand Søren Riis Pedersen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2017 – juli 2017

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning og fjernelse af nuværende vinduer og brystninger. Levering og montering af nye vinduer og brystninger inkl. tilpasning af eksisterende gulvbelægning herunder evt. gulvtæpper. Levering og montering af alu- sålbænke og vandnæser. Levering og montering af nye vinduesplader. Levering og montering af indvendige fuger om vinduer og brystninger. Levering og montering af udvendige fuger om vinduer og brystninger. Levering og montering af indvendige lister om vinduer og brystninger. Brystninger og beklædninger inkl. fodpaneler som eksisterende. Beklædning over vinduer på 2. sal. 


Landskronagade 33-35, 2100 København ØOpgave:

Udskiftning af vinduer samt renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

Pension Danmark, c/o DEAS A/S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2016 – december 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. De- og montering af elementer. Murer- tømrer og malerreparationer. Montering af nye vinduer. Diverse tømrerarbejde. Snedkerarbejde i form af udskiftning af vindueslader.


Strandvejen 87-89Opgave:

Udskiftning af vinduer og døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

Vangehuset – Sampension c/o DEAS A/S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2017 – juni 2017

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Opsætning af stillads/lift. Murerreparationer. Levering og montering af nye vinduer og døre. Indvendige arbejder. Vinduespudsning. Betonarbejder samt overfladebehandling heraf. Forebyggelse af oversvømmelse. Udskiftning af støbejernsbøsninger. Gennemgang af svalegange. Forundersøgelse af rustgennemslag på betonkanter. Malerarbejder. 


Læssøegade 13Opgave:

Levering og montering af facadevinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Borum Byggerådgivning ApS v. Claus Borum

 

Bygherre:

Boligselskabet Lejerbo København

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2017 – august 2017

 

Detailbeskrivelse:

Bortskaffelse af eksisterende kalfatringsfuger. Bortskaffelse af eksisterende vinduer. Montage af vinduer. Isolering omkring vinduer. Udvendig mørtelfuger omkring vinduer. Indvendige afslutninger omkring vinduer. Nedtagning af eksisterende render og nedløb. Levering og montering af nye PVC-tagrender, tudsstykker og ende bunde i eksisterende rendejern. Levering og montering af nye nedløb i PVS. Levering og montering af Loro-x rør fra eksisterende brøndkraver og 2 m over terræn. 


IslevtoftenOpgave:

Udskiftning af opgangs- og kælderdøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S

 

Bygherre:

Rødovre almennyttige Boligselskab, afd. 2301 Islevtoften v/Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a. 

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2018 – Marts 2018

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning (levering og montering) af 15 opgangsdøre type D1. Udskiftning (levering og montering) af 6 kælderdøre type D2 og D3. Flytning af 2 stk. eksisterende kælderdøre type D4. Byggepladsarbejde for alle faggrupper under hovedentreprisen. Detailprojektering af døre samt projekt for montage. Projektering af forhold som ikke findes fyldestgørende i udbuddet. Kvalitetssikring af alle udførte arbejder herunder prøver. Drifts og vedligeholdelsesinstruktioner. Mangelopfølgning af afhjælpning.


A/B ToftevangOpgave:

Udskiftning af kældervinduer og opgangsdøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bokelund ApS - bygningsrådgivning

 

Bygherre:

Andelsboligforeningen Toftevang. Toftevang 2-46, 2800 Kongens Lyngby 

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2017

 

Detailbeskrivelse:

Byggepladsetablering og drift. Afdækning og klargøring. Udtagning og fjernelsen af eksisterende vindues- og dørelementer m.m. Levering og nye træ/alu vinduer og opgangsdøre med sidepartier alt fra producenten Ideal Combi. Indbygning af nye vindues- og terrassedørselementer. Stopning og isolering.


FjordvængeOpgave:

Udskiftning vinduer samt 64 entredøre og 8 mellemdøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S

 

Bygherre:

Hundested almennyttige Boligselskab, afd. 2804 Fjordvænge v/ Dansk almennyttigt Boligselskab af 1942 s.m.b.a.

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2018 – Maj 2018

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer type V1, V2 og V3. Udskiftning af døre type D1 v/h. Indvendig isolering af afslutning af brystninger på vinduestype V3. Delvis afrensning og malerbehandling af eksisterende udvendige false af aluminium ved vinduestype V1 og V2. De- og genmontering af 64 radiatorer og vinduestype V3. De- og genmontering af vinduesplader på vinduestype V3. Byggepladsarbejdet for alle faggrupper under entreprise 1. Særlige miljømæssige arbejder ifm. fjernelsen af eksisterende vinduer, døre, fuger mv. Fugearbejdet bestående af elastiske fuger ind- og udvendigt samt udførelse af lysningsfolie indvendigt. Detailprojektering af vinduer og døre samt projekt for montage heraf. Projektering af forhold som ikke findes fyldestgørende i udbuddet. Kvalitetssikring af alle udførte arbejder herunder prøver. Drifts og vedligeholdelsesinstruktioner. Mangelopfølgning og afhjælpning.


A/B VerahusOpgave:

Udskiftning af vinduer og altandøre samt gavlisolering og facaderenovering.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherre:

A/B Verahus c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2017 – November 2017

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Udskiftning af vinduer. Isolering af brystninger. Udskiftning af hoved- og kælderdøre. Udvendig isolering af 3 gavle. Facaderenovering. Renovering af hovedtrappe.

 


BroparkenOpgave:

PCB-sanering samt facaderenovering og vinduesudskiftning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Tvede Rådgivende Ingeniører

 

Bygherre:

Rødovre Kommune, Bygningsafdeling – Teknisk forvaltning

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2017 – April 2018

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Nedrivning af cykelskur. Levering og montering af vinduer. PCB sanering. Renovering af facade.

 


A/B Maltahus IOpgave:

Udskiftning af vinduer og døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S

 

Bygherre:

A/B Maltahus I c/o Ejendomsadministrationen Andelsbo

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2017 – November 2017

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af udvendige vinduer og døre. Etablering af sikkerhedsgitre på kældervinduer. Maling af eksisterende lysninger, nye lister mv. Nye vinduesplader. Byggepladsarbejdet for alle faggrupper under hovedentreprisen. Særlige miljømæssige arbejder ifm. fjernelsen af elastiske fuger med PCB. Detailprojektering af vinduer og døre samt projekt for montage. Projektering af forhold som ikke findes fyldestgørende i udbuddet. Kvalitetssikring af alle udførte arbejder herunder prøver. Drifts og vedligeholdelsesinstruktioner. Mangelopfølgning og afhjælpning. 


DSI MargrethegårdenOpgave:

Udskiftning af facader, vinduer og døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Tegneriet

 

Bygherre:

DSI Margrethegården

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2017 – August 2018

 

Detailbeskrivelse:

Murerarbejde: Udvendige vægoverflader. Indvendige vægoverflader.

Tømrer og snedkerarbejde: Montering af Velfac vinduer og døre.

Malerarbejde: Indvendige vægoverflader. Loftskørt i restaurant.

Opstilling af stillads og lifte. VVS arbejde. El arbejde.  


 

 Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.