• 1000 etageejendomme renoveret
   
  Igennem årene har PNP-BYG A/S i hoved/total - eller fagentreprise renoveret mere end 1000 ejendomme for:
   
  Bygherrerådgivere
  Boligselskaber
  Ejer- og andelsforeninger
  Administrationsselskaber
  Offentlige bygherre
 • Mere end 15.000 vinduer årligt
   
  PNP-BYG udskifter mere end 15.000 vinduer og døre om året foruden renoveringsopgaver som facade- og tagrenoveringer samt etablering af tagboliger.
 • Information er vigtig
   
  PNP-BYG's "Orientering til beboerne" og "kvalitetsstyringshåndbog" er formuleret på grundlag af mange års erfaring, hvor vi i alle årene har specialiseret os i bygningrenovering.

Referencer - facader

 

EF17H1, Frederikssundsvej 17 + Hejrevej 1Opgave:
Facaderenovering

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
-

 

Bygherre:

EF17H1, Frederikssundssvej 17 og Hejrevej 1, 2400 København NV

 

Bygherrerådgiver:
Plan 1 Cobblestone Architects A/S, Gl Køge Landevej 57 3. sal, 2500 Valby

Byggeperiode:
April 2022-november 2022

 

Detailbeskrivelse:
Facaderenovering inkl. renoverering af kviste


Udenbys Klædebo Kvarter, Ryesgade 115-117Opgave:
Vinduesudskiftning, renovering samt kælderrenovering

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Arkitektfirmaet Ole Kjølhede ApS, Ledagersti 15, 2720 Vanløse

 

Bygherre:

Menighedsfællesskabet i Fredens- og Nazaret Kirker c/o Valdal Advokatfirma, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:

Juni 2022 - september 2022

 

Detailbeskrivelse:

Vinduesudskiftning, renovering samt kælderrenovering


AB NAT IIOpgave:

Udskiftning af vinduer og døre + malerarbejde på kviste

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

SCHØDT A/S, Lersø Parkallé 40, 2100 København Ø

 

Bygherre:

Andelsboligforneningen NAT II, c/o ØENS Ejendomsadministration A/S, Lergravsvej 59, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2022 - september 2022

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og døre. Herudover udført malerarbejde på kviste og eftergang af murede facader og rens af eksisterende aftrækskanaler.


AB Polensgade 5A-COpgave:

Ny tagbelægning og nye vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Plan 1, Cobbelstone Architects A/S, Gl. Køge Landevej 57, 2500 Valby

 

Bygherre:

AB Polensgade 5A-C, Polensgade 5, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2022 - maj 2022

 

Detailbeskrivelse:

Ny tagbelægning (tegl) og etablering af undertag. Tagrender, nedløb, ventilationshætter og tagvinder skiftes. Revner i murværk og sålbænke udbedres, og vinduer og terrassedøre udskiftes til nye i træ/alu. Renovering af loftrum


AB Hjørnegården / FinlandsgadeOpgave:

Udskiftning af vinduer, renovering af facader, tagreparation 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

MMAKE, Ellekær 6E, 2730 Herlev

 

Bygherre:

AB Hjørnegården, Finlandsgade 22-24, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2021 - april 2022

 

Detailbeskrivelse:

Facaderenovering og vinduesudskiftning


AB SolitudevejOpgave:

Udskiftning af tag, vinduer og døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Falkon A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I

 

Bygherre:

AB Solitudevej 1 m.fl., Ved bestyrelsen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2021 - april 2022

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag til røde vingetegl incl. undertag. Udskiftning af tagpap, gennemgang af kviste, nye inddækninger og tagrender. Vinduesudskiftning fra stue og op. Nye opgangsdøre og hoveddøre til lejlighederne + døre ved bagtrapperne


AB Linnésgade 27-37BOpgave:

Tagrenovering, trappe- og facaderenovering og udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

BK Consult

 

Bygherre:

AB Linnésgade 27-37B, Linnesgade 27, kl., 1361 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2020 - februar 2022

 

Detailbeskrivelse:

Tagrenovering, trappe- og facaderenovering og udskiftning af vinduer. Derudover jord-, beton og kloakentreprise, nedrivnings-, murer-, VVS- og blikkenslager-, el- og malerentreprisen.


E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14Opgave:

Udskiftning af tagbeklædning, renovering af facader og maling af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

TRIO Arkitekter ApS

 

Bygherre:

E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, v/Oliver Fleckenstein, Kildevældsgade 66 4.th, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2021 - december 2021

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagbeklædning m.v., renovering af facader og maling af vinduer. Renovering af kviste og etablering af nye tagvinduer. Montering af ny tagbeklædnng af naturskifer. Montering af nye tagrender og tagnedløb. Murreperationer og malerbehandling på sokkel og facader.


EF Husumparken / ÅfløjenOpgave:

Tag- og facaderenovering. Gavlvinuder skiftes

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Byggerådgivning Danmark

 

Bygherre:

EF Husumparken, Åfløjen 2-58

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2020 - december 2021

 

Detailbeskrivelse:

Tag- og facaderenovering. Gavlvinuder og kældervinduer skiftes og gavle efterisoloeres. Mindre murerreperationer og der omfuges på 2. sal. Eksisterende tag nedtages og der saneres for asbest i tagrummet, samt udskiftes til nye eternittagplader. Der udlægges ny isolering i tagrummet over boligerne på 2. sal. Alle hætter, tagrender og nedløb skiftes. Vinduer og udvendige døre i opgange udskiftes.

 

 


HedelyngenOpgave:

Energirenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Boligforeningen 3B, Vester Voldgade 17, 1552 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2021 - november 2021

 

Detailbeskrivelse:

Energirenovering med udskiftning og efterisolering af tag, etablering af solcelle-hybridanlæg, udskiftning og efterisolering af letfacader, samt etablering af ventilationsanlæg og udskiftning af døre og vinduer. Derudover skal der i fire udvalgte boliger etableres forskellige ventilationsløsninger, som skal testes op imod hinanden og danne grundlag for endeligt valg af ventilationsanlæg i hele bebyggelsen.


AB Positiv / Dronningensgade 4Opgave:

Udskiftning af tage samt facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter, Sankt Knuds Vej 36, 1903 Frederiksberg C

 

Bygherre:

AB Positiv, Dronningsgade 4 m.fl.,1420 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2020 - november 2021

 

Detailbeskrivelse:

 


Søndre Fasanvej 80 A+B+C+D+E+F+G+82Opgave:

Renovering af facader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DANAKON A/S

 

Bygherre:

Michael Jansen, V. Ejendomsselskabet H.G.Jansen A/S, Gl. Kongevej 76m 1850 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2021 - november 2021

 

Detailbeskrivelse:

Renovering af facader, herunder total omfugning af murværk, renovering af sætningsrevner, udskiftning af tagrender og nedløbsrør, udskiftning af defekte såbænke og facadesten samt malerbehandling af ejendommen.


EF Bryggens Have 1 + 2Opgave:

Facaderenovering 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

John Bergelin, Rådgivende Ingeniører og Arkitekter A/S

 

Bygherre:

Bygning 1 EFBH/Ejerforeningen

Islands Brygge 73-75A+75B

2300 København S 

 

Bygning 2 EFBH/Ejerforeningen Bryggens Have II

Axel Heides Gade 8A-8B-8C

2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2020 – September 2021

 

Detailbeskrivelse:

Afrensning af facader på gård- og gadeside. Reparation af revner og fuger i murværk. Udskiftning af defekte mursten. Filtsning af udvendige flader. Malerbehandling af facader. Etablering af inddækning på altanforkanter. Etablering af inddækninger på sålbænke under vinduespartier. Gennemgang og reparation af tagrender i nedløb og altanafvandinger. Udskiftning af defekte fuger på murkrone afdækninger, sålbænke, klemlister ved altaner og fuger omkring dørpartier og vinduespartier. Udskiftning af fuger mellem løskant og murværk. Rensning af tagnedløb. Reparation af revner ved vinduesoverligger. 


EAS BastillenOpgave:

Renovering af facader, altaner, kældernedgange samt lyskasser til kælder

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

SBS rådgivning A/S, Kigkurren 8M, 3. sal, 2300 København S

 

Bygherre:

EAS Bastillen, v. Bestyrelsesformand Lasse Poulsen, Peter Bangs Vej 33-39, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2021 - august 2021

 

Detailbeskrivelse:

Renovering af facader, altaner, kældernedgange samt lyskasser til kælder


Carlsro BørnehusetOpgave:

Renovering af tag og facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.

 

Bygherre:

Rødovre almennyttige Boligselskab Afd. 2303 Carlsro v/DAB Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg 

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2021 – Juli 2021

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af forhøjning af eksisterende facader og gavle ved opmuring af nye mursten. Grov- og finpudsning af nye mursten. Nedtagning af eksisterende tagdækning inklusiv isolering. Levering og oplægning af tegltag. Etablering af undertag under tagltag. Montering af nye saksespær. Opretning af eksisterende hanebåndsspær. Muring af gesimser langs tagkant. Montering af tagrender, nedløb og fodblik.

Afrensning af facader. Finpudsning af facader. Udskiftning af trappesten ved hoveddør. Malerbehandling af facader og sokkel. Fugning af vinduer samt døre. Ombygning af udsugning til emhætte. Ombygning af underliggende skunk. Udskiftning af inspektionslemme i skunke til tagrum. Lukning af huller i lofter/vægge efter tidligere ventilation. Sporadiske malerreparationer. 


Egeløvparken / HerlevOpgave:

Udskiftning af MgO-plader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Egeløvparken i Herlev, 2730 Herlev

 

Bygherrerådgiver:

Friis Andersen Arkitekter, Frisegade 1, 4800 Nykøbing F

 

Byggeperiode:

Juni 2020-februar 2021

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af MgO-vindspærreplader på alle facader, over vinduespartier og terrassedøre i alle gårdhaver i Egeløvparken


A/B Lyngbyvej 5Opgave:

Udskiftning af vinduer og altandøre 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, byggeteknisk afdeling

 

Bygherre:

A/B Lyngbyvej 5 c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2021 – Juni 2021

 

Detailbeskrivelse

Udskiftning af vinduer og altandøre. Sporadisk facaderenovering. 


EF Rønnevangshusene 27-51Opgave:

Facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

J&P Ingeniørfirmaet, Stenhusvej 7, 4300 Holbæk

 

Bygherre:

EF Rønnevangshusene 27-51, Rønnevangshuses 27 kld., 2630 Taastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2016 - december 2016

 

Detailbeskrivelse:

Facaderenovering og nye mørtelfuger på blokken Rønnevangshusene 35-41


ImperialbygningenOpgave:

Facaderenovering m.m.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

CEJ Ejendomsadministration A/S, Teknisk afdeling

 

Bygherre:

Imperialbygningen v/CEJ Ejendomsadministration A/S, Meldahlsgade 5, 1613 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2020 – December 2020

 

Detailbeskrivelse:

Facaderenovering af gårdside. Nedbankning af løs puds. Efterisolering af facade. Etablering samt malerbehandling af pudsede lysninger. Malerbehandling af gelænder. Renovering af indeliggende altaner herunder montering af ny membran, renovering af gelænder og opsætning af indbliksskærme. Udskiftning af afløbsbrønde, nye inddækninger for facadekant, demontering af trådgitter. Montering af terrassebrædder. Udskiftning af vinduer og dør. Montering af vinduesplader, sålbænke og kvartstaflister. 


Egeløvparken i HerlevOpgave:

Facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Friis Andersen Arkitekter A/S

 

Bygherre:

Egeløvparken i Herlev v/Byggeskadefonden, Studiestræde 50, 1554 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2020 – Maj 2021

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af MgO-plader på facader. Montering af nye vindplader. Fugning af alle gennemføringer i ny vindspærre. Montering af trykimp, afstandslister, manchetter og facade beklædningsplader. 

 


BoliGrøn, Finkevænget 1-42Opgave:

Facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Friis Andersen Arkitekter A/S

 

Bygherre:

BoliGrøn v/Boligselskabet Sjælland, v/Byggeskadefonden, Studiestræde 50, 1554 København

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2020 – December 2020

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af MgO-plader på facader og gavle.

Demontering af eksisterende facadeskifer m.m. Demontering af MgO-plader. Montering af nye vindspærreplader på facaderne. Levering og montering af nye skiferplader. De- og genmontering af udvendige lamper, el-udtag, el-knapper, elkabler og konverter i el-skabe. De- og genmontering af tagrende, tagnedløb og udvendig vandhane.


 

 


A/B NyrnberggårdenOpgave:

Facaderenovering og vinduesudskiftning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

AI Arkitekter & Ingeniører 

 

Bygherre:

Andelsforeningen Nyrnberggården v/Klaus K. Sørensen, Bremensgade 55, 2. th. 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2020 – September 2022

 

Detailbeskrivelse:

Omfugning af facader eksklusiv nederste del af facaden og gavle. Udbedring af sætningsrevner på facader og defekte jernoverligger over vindueshul. Montering af ventilationsrist til facader. Udskiftning af skiffersålbænke. 

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende altaner. Etablering af nye døraltaner. Montering og fugning af nye vinduer. Malerbehandling af lysninger. 


EF Virumbo 1Opgave:

Renovering af tag og facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Orbicon A/S

 

Bygherre:

EF Virumbo 1 v/DEAS Ejendomsadministration, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2020 – August 2020

 

Detailbeskrivelse:

Renovering af tag. Istandsættelse af facader. Levering og montering af rendejern, nedløb og tagrender. Gangbro på lofter. Efterisolering af loftplader, hulrum under zinktag og varmerør. Udskiftning og isolering af varmtvandsrør. Udskiftning af faldstammeudluftninger og ventilationsafkast. Montering af ovenlys. Montering af vindgips, facade og gavle samt underlag på gavle. Partiel fugning omkring vinduer. Afrensning af facader. Nedtagning af træbeklædning på facade samt montering af ny beklædning. Maling af facadeoverflader. Omfugning og imprægnering af murværk. Levering og montering af entrédøre.

 


AB Trianglen 7-7DOpgave:

Istandsættelse af klimaskærm

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Trianglen 7-7D

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2020 – September 2020

 

Detailbeskrivelse:

Istandsættelse af klimaskærm. Facaderenovering. Istandsættelse af skifertag. Reparation af inddækninger på tag. Reparation af zink i skotrender. Overfladebehandling af zink. Istandsættelse af skorstene. Kontrol og oprensning af tagrender og nedløb. Udskiftning samt fugning af vinduer og altandøre. Efterisolering af brystninger ved indblæsning af granulat. Udskiftning af døre til lejligheder i baghuset. Etablering af nye belysningsarmaturer i hovedtrapperum. Kontrol og justering af port. Malerbehandling af port samt etablering af dørautomatik.


A/B TårnparkenOpgave:

Facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Rambøll Danmark A/S

 

Bygherre:

A/B Tårnparken, Gyvelvej 17-27, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2019 – Oktober 2020

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af efterisolering, sålbænke og gesims inkl. isolering og pap. 

Montering af Rockpanel facadeplader. Montering af sålbænke. Fugning under vinduer. Opsætning af eksisterende belysning. Pudsreparationer samt malerbehandlinger. Montering af tagdækning og varmt paptag. Etablering af tagrender og nedløb. Montering af REDAir isolering og REDAir Multi system.

 


Ingemanns Vej 7-9Opgave:

Udskiftning af tag, vinduer og altaner samt renovering af facader 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S

 

Bygherre:

Alpha 3 A/S c/o Pears Global Real Estate Denmark ApS, Fridjof Nansens Plads 5, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2019 – April 2020

 

Detailbeskrivelse:

Op- og nedtagning af stillads og overdækning. Tagudskiftning. Vinduesudskiftning. Udskiftning af altaner på gårdsiden. Udskiftning af zinkspir. Facaderenovering på gård- og gadefacade. Energioptimering. 


E/F Rønnevangshusene 27-51Opgave:

Facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

J&P Ingeniørfirmaet  

 

Bygherre:

E/F Rønnevangshusene 27-51, Rønnevangshusene 27, kld., 2630 Taastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2019 – December 2019

 

Detailbeskrivelse:

Facaderenovering herunder udskiftning af mørtelfuger på facader og gavle. Renovering af enkelte trappeopgange. Malerbehandling af opgangene herunder lofter, trappeløb, reposer og vægge samt gelænder og radiatorer. Reparation af terrazzobelægning i opgangene. Malerbehandling af døre og indfatninger til vaskeriet. Udskiftning af loftlemme.


AB N.H Sigbrits Allé 17Opgave:

Udskiftning af vinduer samt facadeistandsættelse 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter ApS

 

Bygherre:

AB N.H. Sigbrits Allé 17 & Christian II's Allé 2A, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2019 – December 2019

 

Detailbeskrivelse:

Opstilling og nedtagning af byggeplads og stillads. Renovering af gårdfacade mm. De- og genmontering af nedløbsrør, lamper, ledninger, ventilationsriste.

Tømrer- og snedkerarbejde: Udskiftning af vinduer på gårdsiden inkl. fuger og lister. Udskiftning af fuger på bagdøre. Etablering af plankeværk.

Murerarbejde: Nedbankning af puds på underfacade. Udbedring af sætningsrevner i blankt murværk. Puds på underfacader. Udbedring af revner i gesimsbånd. Omfugning af blankt murmærk. Udskiftning af defekte sålbænke.

Malerarbejde: Afrensning af maling på underfacader. Malerbehandling af underfacader.

 


AB KastanjegårdenOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt istandsættelse af overfacader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Kastanjegården c/o Datea, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2019 – December 2019

 

Detailbeskrivelse:

Opstilling samt nedtagning af byggeplads og stillads. Nedrivning af tagbeklædning. Etablering af skifer tagbeklædning. Etablering underlag for platter, skotrender, inddækninger m.m. Etablering af fast undertag. Oplægning af afstandslister og lægter. Montering af sternbræt m.v. Etablering af zinkinddækninger ved skotrender og grater. Etablering af tagvinduer og karmoverlys. Oplægning af tagrender og rendejern. Opsætning af nye hængselstifter og tagnedløb. Etablering af faldstammeudluftninger og udluftningshætter samt inddækning ved faldstammer. Udskiftning samt fugning af vinduer og altandøre. Udskiftning af ruder samt maleristandsættelse. Afrensning af facade. Blankmuret facade istandsat herunder omfugning og ommuring. Pudset facade istandsat herunder overfladebehandling af pudsede bånd, udsmykninger, frontispicer m.m. Malerbehandling af pudset/filtset murværk.


AB Nørrebrogade 7-7AOpgave:

Istandsættelse af vinduer og facader samt udskiftning af brugsvandsinstallationer m.v.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Nørrebrogade 7-7A, 2200 København N v/Claus Hansen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2019 – December 2019

 

Detailbeskrivelse:

Istandsættelse af blankmuret facade samt pudset underfacade. Istandsættelse af sokkel. Malerbehandling af facader og sokkel. Udskiftning samt fugning af vinduer. Istandsættelse af vinduer herunder kontrol og justering af rammer, malerbehandling samt levering og montering af alu-bundglaslister. Etablering af faldstammer. Udskiftning af brugsvandsinstallationer. Etablering af potentialudligning. Nedtagning og genopsætning af el-installationer samt fugtalarmer m.v. 

 


AB SommerstedOpgave:

Renovering af facader samt udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

MMAKE Rådgivende Bygningskonstruktører ApS

 

Bygherre:

AB Sommersted

Sommerstedgade 2-4

Sønder Boulevard 39

1718 København

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2019 – December 2019

 

Detailbeskrivelse:

Vinduesudskiftning. Stopning og fugning af nye vinduer. Etablering af pudsede spejle over vinduer på gårdsiden. Maleristandsættelse af døre. Afrensning af facader. Kemisk afrensning og reparation af ornamenter mv. på gadefacade. Reparation af sætningsskader, glatpudset samt refendpudset murværk ved gadefacader. Finpudsning af facader. Facademaling. Udskiftning og opretning af muret og pudset gesims. Reparation af revner i gesimsbånd og sålbænke. Istandsættelse af sokkel. Reparation af fuger. 


AB MiddelfartsgårdenOpgave:

Vinduesudskiftning mm.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Middelfartsgården c/o Datea, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2019 – Maj 2020 

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning og fugning af vinduer og altandøre. Indvendig og udvendig retablering efter montering af vinduer og altandøre. Kontrol og justering af rammer. Nedsunkne bundrammerstykker fastgjort. Udskiftning af tætningslister og ruder. Levering og montering af alu-bundglaslister. Malerbehandling af vinduer. Istandsættelse af ældre vinduer. Kontrol og reparation af udvendige døre. Istandsættelse af tegltag og murværk på tag. Afrensning af facade. Istandsættelse af blankmuret og pudset facade.


A/B DamsøhuseOpgave:

Udskiftning af tag samt etablering af gavle

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bang & Beenfeldt A/S 

 

Bygherre:

A/B Damsøhuse, Vinkelager 16-56, 2720 Vanløse

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2019 – November 2019

 

Detailbeskrivelse:

Opstilling samt nedtagning af byggeplads og stillads.

Tømrerarbejde: Fjernelse af eksisterende tagdækning, ekspansionsbeholder mv. Renovering og opretning af spær. Opbygning af fast undertag. Levering og montering af tagbeklædning. Etablering af loftlemme. 

VVS-arbejde: Levering og montering af fodblik, rendejern, tagrender og nedløb bøjninger mv. Tilslutning til eksisterende kloaksystem. Rensning af samtlige tagnedløbsbrønde. Levering og montering af rygning. Etablering af udluftningshætter.

Malerarbejde: Malerbehandling af udhæng samt i trappeopgang.

Murerarbejde: Opmuring af forskelling på gavle. Nedtagning af gamle kabler.


Lyngby Torv 1-11Opgave:

Isolering af gårdfacader samt udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S

 

Bygherre:

Margot og Thorvald Dreyers Fond c/o Advokatpartnerselskab Jordan & Løgstrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2019 – November 2019

 

Detailbeskrivelse:

Isolering af gårdfacader samt udskiftning af vinduer.

Murerarbejde: Fjernelse af sålbænke under vinduer. Etablering af skifer. Isolering af facader og gavl. Montering af sålbænke. Udhugning af fuger. Levering og pudsning af indvendige falser.

Tømrer- og snedkerarbejde: Udskiftning af vinduer til gårdsiden. Levering og montering af blændfelter samt nyt underlag for vinduesplader. 

Malerarbejde: Malerbehandling af falser.

Blikkenslagerarbejde: De- og genmontering af tagnedløb. Zinkinddækning af opadvendte flader på gavl.

VVS-arbejde: Nedtagning af varmepumpe. Levering og montering af stålstativ. Montering og tilslutning af ny slangeforbindelse. De- og genmontering af ventilationsafkast/indsugning.

Elektrikerarbejde: Nedtagning og omlægning af el-installation på gårdfacader. Etablering af nye el-installationer. Levering og montering af boxrør.


Dr. Priemes Vej 6Opgave:

Tag- og vinduesudskiftning samt facadereparation

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

CEJ Ejendomsadministration A/S, Teknisk afdeling

 

Bygherre:

Dr. Priemes Vej 6, v/CEJ Ejendomsadministration A/S, Meldahlsgade 5, 1613 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2019 – August 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tag- og vinduesudskiftning og facadereparation.

Tømrerarbejde: Opretning af tagkonstruktion, kviste og trappetårns tag. Isolering på mansard, bjælkelag og trappetårns tag. Etablering af fast undertag. Montering af tagsten og skifer inklusiv tagfod, afstandslister og lægter. Udskiftning af ovenlysvinduer. Opsætning af duepigge. Montering af snefang.

Blikkenslagerarbejde: Demontering af eksisterende zink. Montering af inddækninger, skotrender, løskanter m.m. Montering af aftrækskanaler, taghætter og faldstammeudluftninger. Montering af ny fodblik, rendejern, tagrender og nedløb samt inddækninger.

Murerarbejde: Ommuring af skifter ved tagfod og brandkarme. Tegl på brandkarme. Udkradsning og omfugning af murværk. Udbedring af skader på murværk. Montering af sålbænke. Pudsreparationer. 

Murer- og blikkenslagerarbejde: Montering af tagsten på mansard samt skifer på spidstag og mansard.

El-arbejde: Oplægning af eksisterende el-installationer.

Malerarbejde: Facademaling. Afrensning, slibning og maling af træværk på karnap, kviste, døre og facadevinduer.

Tømrer- og snedkerarbejde: Partiel reparation af vinduer. Montering af vinduer i træ/alu.

 

 


A/B AsfredOpgave:

Facaderenovering samt udskiftning af vinduer, tag og døre 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S 

 

Bygherre:

A/B Asfred c/o Formand Lise Dürr Nielsen, Asminderødgade 19, 3. tv, 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2019 – Juli 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning herunder skiferarbejde, vinduesudskiftning, reparation af fladt tag samt etablering af inddækninger, tagrender og nedløb. Istandsættelse af facader og sokkel. Facadeafrensning. Udbedring af revner, sten og fuger. Facademaling og antigraffiti på gadesiden. Fugeudfræsning, omfugning, udbedring af revner, sten og fuger samt facademaling på gårdsiden. Udskiftning samt fugning af vinduer. Udskiftning af entrédøre. Etablering af dørtelefoner.

 


A/B NordholmOpgave:

Renovering af tag, facader og baderum samt udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherre:

A/B Nordholm c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2019 – April 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tømrerarbejde: Nedrivninger. Isolering af brystninger. Udskiftning af vinduer på gade- samt gårdside. Renovering af opgangsdøre. Udskiftning af vinduesplader. De- og genmontering af radiatorer. Etablering af bjælkelag mv. samt nedhængte lofter i baderum. Nye døre til baderum. Indfatninger og fodpaneler. Kvalitetssikring.

Murerarbejde: Reparation af brandkamme, skorstene, murværk på gade- samt gårdside og gesimser på gadeside. Mørtelfugning om vinduer på gadeside. Reparation af sålbænke. Udlægning af svalehaleplader i baderum. Støbning/afretning af betondæk i baderum. Vådrumssikring. Flisebeklædninger i baderum. Diverse pudsreparationer. Kvalitetssikring. 

Malerarbejde: Maling af træværk på bitrappetårne. Fjernelse af skimmelvækst efterfulgt af malerbehandling på kviste. Maling af isolerede brystninger og opgangsdøre. Maling af vægge, lofter og træværk i baderum. Kvalitetssikring.

VVS-arbejde: Demontering af eksisterende sanitet og installationer. Vandinstallationer. Afløbsinstallationer. Sanitet og udstyr i baderum. Gasinstallationer. Kvalitetssikring.

EL-arbejde: Nedtagning af eksisterende installationer. Nye el-installationer. Udligningsforbindelse til svalehaleplader. Udvidelse af el-tavler mv. Gulvvarme i baderum. Etablering af ventilation i baderum. Kvalitetssikring.


A/B JægerhusetOpgave:

Facaderenovering 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Calcon Tegnestue & Byggevirksomhed ApS v/Arkitekt Michael Holm

 

Bygherre:

A/B Jægerhuset, Enghavevej 71/Sdr. Boulevard 110, 1674 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2018 – Februar 2019

 

Detailbeskrivelse:

Renovering og omfugning af facader samt renovering af skade på facaden i gården. Renovering af skader og forhold i og omkring passagen mod gården. Fjernelse af blyinddækninger under kvistvinduerne. Afmontering af tagsten samt montering af nye tagsten. Nye inddækninger under kvistvinduerne. 


Hyltebjerg Allé 63-67/Thorupgård Allé 6-20Opgave:

Istandsættelse af tag, facader samt altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S 

 

Bygherre:

GR BRF THORUPGÅRDS ALLE ApS

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2018 – Juli 2019  

 

Detailbeskrivelse:

Istandsættelse af murværk på tag inkl. skorstene. Brandskillevæg samt  brandkamserstatning. Udskiftning af bølgeeternitplader tag. Forankring af spær og fodrem samt imprægnering af spærender m.v.  Lægter. Undertag for skotrender, grater, inddækninger m.v. Malerbehandling af tagudhængsbrædder m.v. Zinkinddækning ved skotrender samt over ranke af betonaltaner. Etablering af faldstammeudluftninger samt udluftningshætter. Udskiftning af tagrender og rendejern samt tagnedløb. Ny tagbeklædning. Istandsættelse af pudset facade. Isolering af facader. Istandsættelse af betonaltaner. Rensning af ventilationskanaler.


A/B NAT IIIOpgave:

Udskiftning af vinduer og døre samt udbedring af facader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K

 

Bygherre:

A/B NAT III c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2018 – Marts 2019

 

Detailbeskrivelse:

Partiel udbedring og omfugning af facader. Nedtagning af eksisterende brystninger udført i slagger. Montering af dampspærre samt isolering af hulrummet. Nedtagning af skadede sålbænke. Udbedring af indvendig side under vinduerne inkl. tapet, puds, malerbehandling mv. Montering af  skiferplader. Udskiftning af vinduer og altandøre inkl. tilsætninger, bundstykker mv. Demontering og montering af vinduesplader, lysningspaneler, lister og indfatninger. Indvendig og udvendig etablering af fuger ved alle sålbænke, nye vinduer, nye altandøre og døre. Isolering af tre gavle. Demontering og montering af døre. Malerreparationer efter montering af døre. Demontering samt genopsætning af radiatorer.


Gemmet 4-10BOpgave:

Udskiftning af vinduer samt etablering af altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Jesper Herget arkitekt maa, Korsgade 7, st. t.v. 2200 København N

 

Bygherre:

Foreningen for Alderdomsfriboligers Byggeselskab s.m.b.a., afdeling 1 

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2018 – Juli 2020

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og isolerede blændingspartier. Etablering af altaner samt franske altaner. 


Morbærhaven 17-41Opgave:

Udskiftning af entredøre samt gulvbelægning 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

Albertslund Ungdomsboliger AUB, Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund.

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2018 – Januar 2019

 

Detailbeskrivelse:

Opsætning og nedtagning af stillads. Opbygning af lukkede gange til delvis åbne gange. Lejlighedssammenlægning til to-rums boliger. Gulvbelægning på fællesarealernes gange.


AB Fiskers HvileOpgave:

Renovering af tag, facade og vinduer samt indretning af loftrum 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

TVEDE Rådgivende Ingeniører & Arkitekter 

 

Bygherre:

Andelsboligforeningen AB Fiskers Hvile, Worsaaesvej 15A og Jacob Dannefærds Vej 14, Frederiksberg C

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2018 – Februar 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning med skifer og tagpap. Indretning af nye loftrum. Udskiftning af samtlige vinduer på gade- og gårdfacade. Isolering af gavl og bagvæg. Reparation, pudsning og malerbehandling af facaden.

Murearbejde: Reparation af facader. Tyndpudsning af gårdfacader. Facadeisolering inkl. puds. Reparation af eksisterende skorstene. Etablering af nye vindueshuller. Fugning af vinduer. Udluftningsventiler. 

Tagarbejde: Montering af tagpap. Tagarbejde.

Tømrer- og snedkerarbejde: Tagkonstruktion. Efterisolering med granulat. Depotrum på loft. Reparation af døre og vinduer. Indvendigt snedkerarbejde. 

Malerarbejde: Malerbehandling af facader. Indvendigt malerarbejde. Malerbehandling af døre og vinduer. Slutrengøring.

EL-arbejde: El-installationer.

Blikarbejde: Oplægning af skifer. Tagrender og nedløb. Inddækninger.

 

 

 

 


E/F RustenborgOpgave:

Facade- og altanrenovering samt udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bang & Beenfeldt A/S Rådgivende Ingeniørfirma

 

Bygherre:

E/F Rustenborg, Boulevarden 2-14, 2800 Kgs. Lyngby

 

Bygherrerådgiver:

Eibye Rådgivning ApS 

 

Byggeperiode:

Oktober 2017 – Oktober 2018 

 

Detailbeskrivelse:

Demontering og bortskaffelse af asbestholdige eternitplader, lette facader samt døre og vinduer. Nedskæring af beton.

Levering og montering af dampspærre og isolering. Istandsættelse af facader herunder montering af facadeplader og murkrone.

Levering og montering af vinduer, lysninger, vinduesplader, inddækninger og dørelementer m.m.

Udkradsning og omfugning af mørtelfuger på gavel. Udbedring af revner på gavle. Flytning af udspyr på altaner. Levering og montering af inddækninger og løskanter ved svalegange. Udbedring af altanbrystninger, murværket ved trappetårn samt indbyggede mursøjler. Montering af rækværk til altanbrystning. De- og genmontering af el kontakter, kabler og lamper på facaden m.m.


BroparkenOpgave:

PCB-sanering samt facaderenovering og vinduesudskiftning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Tvede Rådgivende Ingeniører

 

Bygherre:

Rødovre Kommune, Bygningsafdeling – Teknisk forvaltning

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2017 – April 2018

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Nedrivning af cykelskur. Levering og montering af vinduer. PCB sanering. Renovering af facade.

 


A/B Valbygårdsvej 72Opgave:

Udskiftning af tag og renovering af facader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter

 

Bygherre:

A/B Valbygårdsvej 72

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2017 – Marts 2018

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning og efterisolering af tag. Etablering af tagterrasse. Istandsættelse af facader samt maling af vinduer mod gårdmiljø. Efterisolering af gavle og loft i port.


Skt. Thomas Allé 17-19/Gammel Kongevej 99Opgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt montering af altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherre:

FrederiksbergFonden c/o DEAS A/S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2017 – December 2017

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af gade- og gårdvinduer samt opgangsdøre. Udskiftning af tag. Etablering af altaner.

Tømrerarbejde: Nedrivning. Opretning og tildannelse af eksisterende tagkonstruktion. Efterisolering samt etablering af dampspærre. Nyt tagunderlag. Lægtning samt ovenlys mm. Isolering af gavl. 

Snedkerarbejde: Fugning, herunder elastiske fuger omkring samtlige nye vinduer inkl. kældervinduer og altandøre. 

Tømrer- og snedkerarbejde: Demontering og bortskaffelse af eksisterende vinduer. Udskiftning af samtlige vinduer inkl. kældervinduer. Etablering af altandøre. 

Blikkenslagerarbejde: Levering og montering af tagbelægning på mansard, øvre flade og tårn inkl. diverse aftrækskanaler mv.

Malerarbejde: Lister og paneler mm. Vinduesplader og lysninger.

Murearbejde: Renovering og hævning af brandkarme. Renovering af skorstenspibe.


N.J. Fjords Allé 6-8Opgave:

Udskiftning af vinduer samt montering af altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Plan 1 Byggerådgivning A/S, Gammel Køge Landevej 57, 3 sal DK 2500 Valby

 

Bygherre:

A/B N.J. Fjords Allé 6-8, 1957 Frederiksberg C, v/Susanne Sandager

 

Bygherrerådgiver:

 

Byggeperiode:

Maj 2017 - December 2017

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer mod gård og gade. Renovering af døre og montering af nye altaner samt altandøre.


DSI MargrethegårdenOpgave:

Udskiftning af facader, vinduer og døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Tegneriet

 

Bygherre:

DSI Margrethegården

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2017 – August 2018

 

Detailbeskrivelse:

Murerarbejde: Udvendige vægoverflader. Indvendige vægoverflader.

Tømrer og snedkerarbejde: Montering af Velfac vinduer og døre.

Malerarbejde: Indvendige vægoverflader. Loftskørt i restaurant.

Opstilling af stillads og lifte. VVS arbejde. El arbejde.  


A/B VerahusOpgave:

Udskiftning af vinduer og altandøre samt gavlisolering og facaderenovering.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherre:

A/B Verahus c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2017 – November 2017

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Udskiftning af vinduer. Isolering af brystninger. Udskiftning af hoved- og kælderdøre. Udvendig isolering af 3 gavle. Facaderenovering. Renovering af hovedtrappe.

 


BytoftenOpgave:

Tagudskiftning og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Ejendom 246 Bytoften ApS v/ CEJ Ejendomsadministration A/S

 

Bygherrerådgiver:

CEJ Ejendomsadministration

 

Byggeperiode:

Maj 2017 – Oktober 2017

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning på ejendommen. Tagudskiftning på udhæng over butiksvinduer. Facadereparation, afrensning og kalkning.

Tømrerarbejde: Nedrivning. Demontering og opbevaring. Opretning og isolering af ejendommens tag. Etablering af undertag for teglsten og zinkarbejde på ejendommens tag. Etablering af undertag for teglsten over butiksvinduer. Udskiftning af ovenlysvinduer inkl. indvendige arbejder. Udskiftning af tagvinduer.

Murerarbejde: Tagdækning. Brandmur. Prøveudtagning inkl. analyse. Facadereparation. Facadeafrensning. Facadekalkning. Slutrengøring.

Malerarbejde: Tagudhæng. Lysninger.

Blikkenslagerarbejde: Skotrender, inddækninger m.m. Tagflader i zink mellem kviste. Taghætter. Fodblik, tagrender og nedløb.

 


A/B Hørsholmsgade 24-26Opgave:

Renovering af tag og facade samt fugtisolering af kælder

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Erik Pedersen ApS

 

Bygherre:

A/B Hørsholmsgade 24-26

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2016 – juni 2017

 

Detailbeskrivelse:

Opsætning af stillads. Etablering af byggeplads. Renovering af facade. Udskiftning af vinduer. Nedtagning af stillads. Kloak-/jordarbejde. Malerbehandling af underfacaden. Renovering af baderum.  


A/B Islands Brygge 3-5Opgave:

Tag og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Sbs rådgivning A/S

 

Bygherre:

A/B Islands Brygge 3-5

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2017 – juni 2017

 

Detailbeskrivelse:

Total omfugning af murværk mod gade. Total omfugning af murværk mod gården. Istandsættelse af sætningsrevner, indfræsning af stål. Istandsættelse af gesiser og bånd mv. mod gade. Udskiftning af naturskifer på gesimser og sålbænke mod gård. Pudsreparation af underfacade mod gade. Udskiftning af sten i facader. Hedtvandsafrensning af hele facaden. Udskradsning, stopning og fugning af døre på gårdsiden. Demontering af eksisterende tagbelægning. Imprægnering af tagkonstruktion. Opretning og påforing af tagflader. Nyt undertag og høvlede og pløjede brædder inkl. montering af tagpap. Afstandslister og lægtning. Montering af toplægte. Montering af fodblik ved tagfod. Montering af tagrender. Montering af nedløb. Oplægning af nye teglsten. Zinkinddækning ved gennemføring for stålstativ. Zinkinddækninger på skorstene. Nyt zinktag, inddækninger og skotrende på frontispicer. Tagvinduer Velux GVO. Tagvindue med adgang til tag. Indblæsning af mineraluldsgranulat i øverste etageadskillelse samt over portrum. 


HybenvængetOpgave:

Renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

5-1 Hybenvænget v/ Domea

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2016 – november 2016

 

Detailbeskrivelse:

Fjernelse af grene og planterester på murværk. Udføres mekanisk og i begrænset omfang med rensemidler. Udfræsning af eksisterende fuger og udførelse af nye skrabefuger på alle facader og gavle herunder inklusiv vindues- og dørfalse. Partiel opgravning, afhugning af løst puds samt pudsning på alle fundamenter til 10 cm under terræn. Partiel udbedring af betonsålbænke og mørtel langs tagsten på gavle. Nedtagning af eksisterende tagrender og nedløb. Eksisterende rendejern afskæres og nye konsoljern opsættes. Nye tagrender i zink. Nye nedløb i zink.


Landskronagade 33-35, 2100 København ØOpgave:

Udskiftning af vinduer samt renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

Pension Danmark, c/o DEAS A/S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2016 – december 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. De- og montering af elementer. Murer- tømrer og malerreparationer. Montering af nye vinduer. Diverse tømrerarbejde. Snedkerarbejde i form af udskiftning af vindueslader.


E/F RønnevangshuseneOpgave:

Renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

E/F Rønnevangshusene Att.: Ole Johnsen, Rønnevangshusene 53, kld., 2630 Taastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2016 – december 2016

 

Detailbeskrivelse:

Omfugning af facader og gavle. De eksisterende fuger skal udkradses i dybde på 2-3 cm. Nedvaskning af facaden for støv. Fugning af murværk med bakkemørtel. Den nye fuge skal ligge ”plan med” murværket. Afsyring af murværket. Nye tagrender. 


E/F Nordre MunkegårdOpgave:

Udskiftning af vinduer og renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirmaet Nexus, Frederiksberg Allé 17, 2. sal, 1820 Frederiksberg C

 

Bygherre:

Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo a.m.b.a, Hold-an Vej 16, 2750 Ballerup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2016 – maj 2017

 

Detailbeskrivelse:

Levering og montering af terrassedøre og vinduer i omfang på tegninger inkl. udtagning, bortkørsel og deponering af eksisterende vinduer og døre. Stopning og fugning. Renovering af hoveddøre og kælderdøre med egetræslister. Renovering af kældervinduer (stål) – overfladebehandling. Levering og montering af terrazzovinduespladser. Levering og montering af nye thermoruder inkl. ny opsprodsning. Nedrivning af yderste lag af gavlmure. Håndafrensning af nedrevne sten. Levering af ny supplerende sten. Stålafstivning af eksisterende gavl. Efterisolering. Etablering af fundament og sokkel. Opmuring af gavlmur. Levering og montering af nye og gamle sålbænke/overliggere. Etablering af Mockup. Montering af sålbænke. Stillads. Kombineret materiale- og personelevator. Etablering af dørtelefoni og adgangskontrol ved samtlige hoveddøre/lejemål. Tagrender. Nedløb. Rendejern m.v.. Tilrigning af byggeplads. Drift af byggeplads. Afrigning af byggeplads. Byggepladsforanstaltninger. Eksisterende brosten og mosaiksten optages og deponeres. Lægning med betonfliser og eksisterende brosten og mosaiksten foran samtlige hovedindgange og kældernedgange.   


Den Sønderjyske ByOpgave:

Udskiftning af vinduer samt renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

SBS rådgivning A/S, Kigkurren 8M, 3. sal, 2300 København S

 

Bygherre:

Frederiksberg Boligfond c/o PrivatBo a.m.b.a., Dahlerupsgade 5, 4. sal, 1603 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2016 – oktober 2018

 

Detailbeskrivelse:

Montering af vinduer. Maling af kældervinduer. Fuger omkring vinduer. Pudsreparation på facader, inkl. maling. Maling af gavle. Pudsreparationer inkl. maling af vinduesfalse og sålbænke. Maling af kældervinduer. Maling af kælderdøre. Gitter for kældervinduer. Nye vinduer med paskvilgreb til badeværelser. Udbedring af indvendige mangler. Nyt pap på kviste.


EAS Lærdalsgade 4-6A-BOpgave:

Facade samt vinduer & døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

EAS Lærdalsgade 4-6A-B, Jens Andersen c/o Anne Marie Bjerg, Lærdalsgade 6A 1., 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2016 – juli 2016

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer i gårdfacade mv.. Opmuring af sokkel. Udskiftning af facadeelementer i gadefacade samt vinduer og altandøre. Nedtage og opsætte radiatorer i gadefacade. Nye vinduesplader. Isolering af pilaster på gadefacade. Malerbehandling af udvendige opgangsdøre og kælderdøre m.m.. Hulmursisolering af gårdfacade. Efterisolering af etageadskillelse i tagrum. m.m..


Sydholmen 10Opgave:

Facaderenovering og etablering af ventilationsanlæg

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Max Fodgaard A/S, Sydholmen 10, 2650 Hvidovre

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2016 – december 2016

 

Detailbeskrivelse:

-


A/B MosegaardenOpgave:

Tag, facade og solceller

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

A/B Mosegaarden c/o Formand Bjarne Andersen, Beatevej 26, 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

Byggesagkyndige arkitekt- og ingeniørfirma, B.K. Consult A/S, Herlufsholmvej 37, 2720 Vanløse

 

Byggeperiode:

September 2016 - februar 2018

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning og bortskaffelse af tagdækning inkl. lægter, udhængsbrædder og inddækninger, samt loftvinduer, skotrender, tagrender og nedløb, inkl. beslag og forankringer m.m.. Nedtagning af taghætter og ovenlysvinduer til depot. Opretning af spær. Levering og montering af ny tagdækning inkl. fast undertag, inddækninger, tagrender og nedløb m.m.. Reparation af brandkarme. Renovering af gård- og gadefacader (nedrensning samt udbedring af revnedannelser og fugeskader). Renovering af indgangspartier og udskiftning af hoveddøre. Renovering af kældertrapper inkl. betonreparation af trin m.m. samt tilpasning af kælderdøre for støbning af opkanter. Eftergang og justering af vinduer inkl. udskiftning af defekte tætningslister og fuger. Diverse pudsreparationer af sokkel og pudsede overflader m.m.. 


E/F Frederiks HaveOpgave:

Renovering af tag, facade og installationer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

E/F Frederikshave c/o DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

E/F Frederikshave, Procasa ApS

 

Byggeperiode:

Maj 2016 – december 2017

 

Detailbeskrivelse:

Stilladsarbejde/arbejdsplatform: Opstilling samt nedtagning af opgangsfelt til tagarbejde. Afskærmning. Opstilling samt nedtagning af stillads for arbejder i trappeopgange. Platformsarbejder (nordside). Liftarbejder (sydside). Køreplader. Særlige risici. Aflevering og rengøring.

Kloak: Ændring af kloak. Reetablering af terrændæk. Tætning af dæksler til brønde. Højtvandslukke i gulvafløb og toiletter. Etablering af opkanter i terræn mod kraftig regnskyl.

Tømrer- og snedkerarbejde: Røglemme på tag. Vinduesleverance og montage. Tagbånd 4. sal nordside (Cembrit). Delvis udskiftning af altanskillevægge.

Smedearbejde: Altanafskærmning, sydsider. Skråtstillede lameller, sydsider samt lameller på gavl, øst og vestsider. Fransk altanafskærmningsværn, norside. Skodder ved siden af fransk altan, nordsider. Pergola på fremskudte altaner, 4. sal.

VVS: Regnvandsledninger fra tag. Strømpeforing af faldstammer for tagvand. Huller. Fjernelse af eksisterende betonrender inkl. afløb og afløbsrør. Etablering af afløbsrende langs terrasser blok A og C. Linjedræn ud for opgangene ved blok B. Linjedræn ved nedgang til p-kælder ved blok C. Membran. Punktafløb i belægning inkl. afløbsledning.

Ventilation: Ny centralventilation. Eksisterende centralventilation. Fælles tryk.

El-arbejde: Røglemme på tag. Centralventilation.

Malerarbejde: Malerbehandling af lysninger. Malerbehandling af vinduer og døre på 4. sal. Udvendig malerbehandling af kældervinduer. Maling af vægge mellem altaner. Maling af betonbjælker og underside af altaner. Maling af samtlige eternitplader på sydfacade. Maling af trælister over eternitplader. Malerbehandling af samtlige eternitplader på nordfacader. Maling af sokler. Malerbehandling/træbeskyttelse af plankeværk ved blok D og E.

Tag: Tagdækning. Faldstammeudluftninger. Zinkinddækninger. Afkasthætter elevator. Ventilationskasser. Ventilationshætter affaldsskakte. Rense/inspektion lemme til ventilation. Faldsikring. Gennemføring til el kabler og solceller.

Alt sammen til fuldt og færdigt arbejde.   


Sallingvej 22-24/Limfjordsvej 40-41Opgave:

Udskiftning af tag samt renovering af facader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter A/S

 

Bygherre:

Ejendomsselskabet H.G. Jansen A/S, Gl. Kongevej 76, 1850 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Tag: Levering og montering af tagsten – herunder lægning af rygning og grater i mørtel samt div. Tilskæringer af tagsten. Eftergang, udbedring samt omfugning af skorsten inkl. udskiftning af sten. Eftergang samt omfugning af murværk på kviste mod trappetårne mod gård. Forhøjelse af brandkarm mod nabobygning. Facade: Demontering af beslag, kroge, kabler etc.. Udskiftning af dilatationsfuge mod naboejendom. Eftergang af murkrone. Påmuring af skifte på murkrone i forbindelse med hævelse af taget. Renovering af sætningsrevner. Udskiftning af defekte facadesten. Total omfugning af facaden mod Sallingvej og Limfjordsvej inkl. hjørne. Fugereparationer mod gårdfacaderne samt gavle. Lukning af huller fra eksisterende fadebure på gårdfacaden. Reparation af murværk ved butiksfacader. Etablering af facadepuds på butiksfacader. Renovering af altanbunde. Renovering af sokkel mod gade. Renovering af udvendig kældertrappe inkl. værn. Etablering af nye sålbænke. Pudsreparationer af ved gavlhjørnet mod gård. Renovering af sokkel mod gård og gavl. Renovering af udvendig kældertrappe. Isolering af gavl. Etablering af stål pullert i port. Butikker: Murerreparationer indvendig efter demontering af træværk, gulvbelægning, lofter m.v.. Etablering af nedlagt gitterrist. Istandsættelse af eksisterende indgangstrapper. Etablering af ny indgangstrappe. Retablering af asfaltbelægning ved tidligere indgangstrappe. Garage: Udskiftning af defekte facadesten. Fugereparationer på garagefacaden. Renovering af sokkel. Loftrum: Eftergang af tunge vægge på loftrum. Eftergang af aftrækskanaler på loftrum for utætheder m.m..


AB LykkehøjOpgave:

Udskiftning af vinduer og udvendige døre samt istandsættelse af facader, sokler og porte/gennemgangen

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

A/B Lykkehøj, Ejendomskontoret Peder Lykkes Vej 11-13, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2016 – December 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Etablering af byggepladsskilt. Tekniske hjælpemidler. Slutrengøring. Opstilling, leje og nedtagning af stillads. Etablering af afdækning og afskærmning på stillads ved erhverv/butikker. Nedtagning og opsætning af ny plastfolie på stillads. Rengøring og pudsning af vindues- og dørelementer. Isolering af portrumsvægge. Udskiftning af døre. Udskiftning af vinduer til nye i træ/alu. Tilslutninger ved køkkenborde. Isolering af brystninger. Afrensning af malet og pudset sokkel ved lavtryksvådsandblæsning. Afrensning af gesimsbånd ved lavtryksvådsandblæsning. Afrensning af JOS afrensning. Andet for arbejdets fulde færdiggørelse. 


Mitchellsgade 21-23/Stoltenbergsgade 9Opgave:

Udskiftning af vinduer samt renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bomebusch Tegnestue A/S, Sølvgade 38H, 1307 København K

 

Bygherre:

Bygningsstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby 

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2016 – August 2016

 

Detailbeskrivelse:

Omfugning og reparation af murværk på gadefacade. Omfugning af granitsokkel på gadefacade. Eftergang af pudsede sålbænke. Ompudsning af facadepuds mod gade i Mitchellsgade 21 i stue/kælderetage. Omfugning og reparation af murværk på gårdfacade. Indmuring af skifersålbænke på gårdfacade. Isolering på lofter i portrum. Diverse mindre arbejder.    


AB Husumgade 19-21Opgave:

Tagudskiftning og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danborg Byggerådgivning ApS, Naverland 31, 1. sal, 2600 Glostrup

 

Bygherre:

A/B Husumgade 19-21 v/ fmd. Tue Czajkowski, Husumgade 21, 5. tv., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads og affaldscontainere. Opsætning og nedtagning af stillads samt leje af stillads. Fast afdækning under tagfod. Nedtagning af gl. tagsten m.m.. Imprægnering af nye og eksisterende trækonstruktion. Opretning af tagkonstruktion. Isolering af skrålofter. Undertag og lægter. Skotrender og underlag for kvistnakke. Forstærkning af spærsamlinger. Ny tagfod. Nye tagvinduer. Velux vinduer til boliger. Nyt underlag på kviste. Hanebåndsdæk. Renovering af vinduer i facader mod gård og gade. Opbygning af ny tagterrasse for én lejlighed. Ny tagbeklædning. Nye tagrender og nedløb i zink. Nye taghætter og inddækninger i zink. Kloakudluftning. Ny zinkbeklædning på kvisttage og flunker inkl. inddækninger langs tagflader og ved bagtrappehuse. Montering af nyt dueværn. Facadefuger på gadeside eftergås for sætningsrevner(lyn), løse fuger og sten. Reparation af frostsprængte mursten. Frontispicer og gesims mod gade afrenses og afhugges for løs puds. Rensning af brandkamme. Reparation af gårdfacade.    


AB StenhuggergårdenOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt renovering af facade/sokkel

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

A/B Stenhuggergården v/ Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab v/ Advokat Nicholas Wantzin, Åbenrå 31, 1124 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og altandøre til nye i træ/alu. Forarbejde inden istandsættelse af facader. Nedtagning og genmontering af nedløb. Nedtagning af gamle skruer, rawplugs, beslag m.v.. Omlægning af kabler fra facade til trapperum. Armering af kraftige revner. Udskiftning af defekte skifersålbænke. Udskiftning af samtlige skifersålbænke. Udskiftning af defekte mursten. Tilmuring af udluftningshuller. Omfugning af hele facaden. Istandsættelse af udvendige kældertrapper. Etablering af nye værn på kældertrapper. Malerbehandling af trappevanger. Istandsættelse af udvendige trappetrin foran opgangsdøre. Reparation af sokkel. Udlægning af ny asfalt langs facade. Eftergang af tag m.v.. Istandsættelse af brandkarm. Udskiftning af afdækningssten på brandkam. Udskiftning af inddækninger på brandkarm. Andet for arbejdets fulde færdiggørelse.


AB MøntenOpgave:

Udskiftning af vinduer samt renovering af facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

TPD Arkitekter

 

Bygherre:

A/B Mønten v/ Loke Dupont, Smedetoften 1, st.th., 2400 København NV

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2015 – Oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Facade: Udfræsning af alle mørtelfuger i facademurværk. Dyb udfræsning af mørtelfuger som er revnede. Udskiftning af sten som er revnede eller beskadiget. Armere og genfuge revner. Fjerne indmurede ståldele og beslag som ikke benyttes mere. Genfuge alle mørtelfuger i facademurværket. Stoppe huller efter stilladskroge med mørtel. Følgearbejde: Retablering efter evt. skader samt oprydde og renholde terrænet for byggeaffald.

Vinduer: Afdækning af gulve og møbler i lejligheder. Afmontering og genmontering af trådgitre foran vinduer til kældre. Udskiftning af eksisterende vinduer og vindues/dørpartier til altaner i boliger. Udskiftning af eksisterende vinduer til kældre. Indvendige finisharbejde i vindueslysninger i boliger. Lister til afslutning omkring vinduer. Fugearbejde omkring vinduer og vinduespartier ved altaner. Øvrige følgearbejder – retablering efter evt. skader indvendigt i lejligheder. Arbejdet omfatter herudover bestemmelser i byggesagsbeskrivelsen samt eventuelt i tilbudslisten anførte særpriser og ydelser, eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde.


Lygten 2AOpgave:

Facaderenovering, udpresning af fuger samt udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

EKJ Rådgivende ingeniører A/S

 

Bygherre:

Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme ved kontaktperson Thomas Munch, Nyrupgade 1, 5. Sal, 1602 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2015 - December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Levering og montering af forrammer og forsatsvinduer med energiglas på de to store buede vinduer i gavlene. Tætning af 4 stk. dobbeltdøre. Indblæsning af granulat på lofterne i de 2 lave bygninger. Efterisolering af gulv på loftrum i de to lave bygninger. Etablering af 2 stk. gangbroer. Udskiftning af dækbrædder på samtlige udhæng på gavle.


VintappervængetOpgave:

Facaderenovering, isolering af facade og gavle samt udskiftning af vinduer og altandøre m.v.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

Lejerbo afd. 001-0 Vintappervænget v/ forretningsførerorganisationen, Gammel Køge Landevej 26, 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 – September 2015

 

Detailbeskrivelse:

Afdækning af terræn og gulve. Udtagning og fjernelse af nuværende boligvinduer og terrassedøre. Levering og montering af nye vinduer og terrassedøre. Levering og montering af indvendige fuger om vinduer og døre. Levering og montering af udvendige fuger om vinduer og døre. Levering og montering af indvendige lister om vinduer og døre. Demontering og midlertidig opsætning af postkasser. Omfugning af alle facader, gavle m.v.. Udskiftning af defekte mursten. Overfladebehandling af betonsålbænke. Isolering af hulmure.   


Tåstrup Hovedgade 92Opgave:

Opbygning af facadekonstruktion med afsluttende pladebeklædning

 

Entreprise:

Hovedentreprise. Entreprisesum 3 mio.

 

Rådgiver:

Arkitekt Daniel Vejborg

Sankt Hansgade 33

4000 Roskilde

 

Bygherre:

Dan Mark Ejendomme A/S

Hersegade 5B

4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 - juni 2015

 

Detailbeskrivelse: 

Nedtagning af gammel facadekonstruktion. Opbygning af ny facadekonstruktion inkl. efterisolering afsluttende med pladebeklædning.

På gårdsiden laves ny tagterrasse.


A/B OehlenstedOpgave:

Udskiftning af vinduer og facaderenovering mod gård- og gadeside

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirmaet Per Nordahl Svendsen Ada

 

Bygherre:

A/B Oehlensted, v/ formanden Tom Rossau, Istedgade 128, 3. sal, 1650 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2015 til April 2015

 

Detailbeskrivelse:

Reparationer på murværk og facade. Opbygning af beskadiget gesimser. Topbehandling af gesimser og sålbænke. Afrensning af malerbehandling på underfacade. Etablering af skifersålbænke.

Montering af nye vinduer. Snedkergennemgang af butikkers vinduer og døre mod gade og gård.


AB Gammeltoftsgade 1Opgave:

Renovering af facade, udskiftning af vinduer og facadedøre samt opsætning af altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Klaus Lange arkitekter maa, Svanemøllevej 36, 2100 København Ø. Projektansvarlig for arkitektarbejde Klaus Lange

 

Bygherre:

AB Gammeltoftsgade 1 mfl, v/ Boligexperten A/S, Vesterbrogade 12, 1620 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til Juli 2014

 

Detailbeskrivelse:

Pudsreparationer. Afrensning af gadefacade. Vinduesudskiftning. Udskiftning af vinduesplader, isolering af brystninger og efterfølgende malerarbejder. Malerarbejde. Montering af franske- og almindelige altaner. 


Østerby fælleshusOpgave:

Tag- og skimmelrenovering samt indretning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S

 

Bygherre:

Taastrup almennyttige Boligselskab/Høje Taastrup Kommune, afdeling Østerby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af lofter og skimmelsanering. Opbygning af ny tagkonstruktion, tagisolering og papdækning. El-arbejder. Ventilationsarbejde. VVS-arbejde. Facadeplade udskiftning. 


TårnbyparkenOpgave:

Renovering herunder udskiftning af vinduer og døre samt genopretning af murværk

 

Entreprise:

Storentreprise. Entreprisesum 38 mio.

 

Rådgiver:

Dominia A/S

 

Bygherre:

Boligorganisationen Tårnbyhuse, afd. Tårnbyparken, Saltværksvej 23C, 2770 Kastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

December 2014 til Marts 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af altaner for gård 1-5, gård 6-8, bygning 12-18 og kilometerhuset. Udskiftning af vinduer og døre samt delvis genopretning af murværk for gård 1-5, gård 6-8 samt bygning 12-18.

I alt en udskiftning af ca. 5.000 facade vinduer. Murværksfuger udkradses og omfuges.


Tinghøjvej, 26A-35BOpgave:

Vinduesudskiftning og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Sbs rådgivning A/S

 

Bygherre:

A/B Tinghøj, Tinghøjvej 26A, kld., 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og døre(hoved- og kælderdøre) inkl. nye fuger omkring disse. Udskiftning af sålbænke. Omfugning af al murværk (alle facader). Reparation af kældertrapper. Udskiftning af betontrin til hoveddøre. Renovering af trappeopgange. Etablering af ny belysning. 


Rundyssen 2-6Opgave:

Renovering af klimaskærm – ”mock up”. Der skal efterfølgende laves mange huse magen til.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Kim Olsson A/S

 

Bygherre:

Samvirkende Boligselskab, afd. 3023 Herlev Huse, v/ KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 til Juni 2015

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af lettefacader. Udskiftning af tag og døre. Levering og opsætning af nye lette facader med vinduer og døre. Udskiftning af isolering og loft. Levering og opsætning facadeisolering med farvet puds. Retablering af terræn. 


Rentemestervej 25, 1. salOpgave:

Udbedring af svampeskadet vægkonstruktion samt isætning af ny facade med tilhørende vinduer og terrassedør

 

Entreprise:

Totalentreprise

 

Rådgiver:

Gade & Mortensen Akustik A/S

 

Bygherre:

Boe Larsen, Rentemestervej 25, 1. sal, 2400 København

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til Maj 2014

 

Detailbeskrivelse:

Skimmel sanering , nedrivning og bortskaffelse. Ny facade. Vinduer og terrassedør. Solafskærmning og markise. Gulve. Udfyldning af hulrum under gulv med granulat. Gulvafhøvling. Inddækning og afslutning indvendigt. Malerarbejder og lukning af eksisterende huller i væg. VVS-installationer. El-installationer. 


GarvergårdenOpgave:

Ombygning samt indvendig renovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Københavns Kommune

 

Bygherre:

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns ejendomme ved kontaktperson: Allan Cordua Hansen, Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V. 

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2014 til Marts 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning. Skeletkonstruktioner. Lofter. Døre og vinduer. Murværk. Beklædninger påmurede. gulve. Træ. Fast inventar. Maling. Diverse. El-arbejder. VVS-arbejder. Ventilationsarbejder.

Nye baderum og toiletter.


E/F Kastelsvej 9Opgave:

Udskiftning af naturskiffer tag og vinduer. Renovering af facade samt isolering af etageadskillelse ved loft og kælder.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Gaihede A/S, trekronergade 126 H, 2. sal, 2500 Valby

 

Bygherre:

Ejerforeningen Kastelsvej 9, v/ administrator, Jan Trosbjerg Kastelsvej 9, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning og bortkørsel af alle eksisterende vinduer til lejligheder, opgange samt kælder. Optagning og bortkørsel af eksisterende naturskifertagbeklædning, inddækning mod naturskiffer og tagrender. Montering af undertag. Montering af nye naturskifer tagbelægninger. Montering af nye inddækninger, skotrender og vindskeder. Udskiftning af brandkamme og istandsættelse af brandkamme. Tagvinduer monteres i skiffertag. Afrensning af gadefacade. Omfugning af blankt murværk. Nedbankning af løstsiddende puds til bæredygtig bund. Udbedring af revner på facademursten. Udbedring af puds. Slibning. Pletspartling. Pletgrunding. Silikatmaling af udbedret områder. Udskiftning af kældervinduer. Istandsættelse, tætning og maling af de 3 døre i gårde til kælder/køkkentrapper inkl. alle kanter. Istandsættelse, tætning og maling af hoveddøre til opgang, dør fra gård til opgang samt dør til kældergennemgang gadeside inkl. alle kanter. Efterisolering af etageadskillelse mod stueetage. Isolering af etageadskillelse mod tagrum. 


Bellahøj IIIOpgave:

Udskiftning af vinduer samt døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Kim Olsson A/S

 

Bygherre:

Samvirkende Boligselskab, afd. Bellahøj III v/ KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2014 til Oktober 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning, bortkørsel og deponering af eksisterende vinduer og døre i alle 4 institutioner, inkl. udvendig beklædning mellem, og over, vinduer, indvendige inddækninger. Etablering af nye sålbænke under vinduer mod syd. Levering af ny let blindparti over vinduer og døre. Levering og montering af nye vinduer og døre i alle 4 institutioner. Ud- og indvendig fugning omkring alle vinduer og døre. Levering og montering af indvendige dæklister. Udskiftning af beklædning under 2 vinduer mod syd i Kollektivhuset. Etablering af nye dørhuller i eksisterende murede brystninger. De- og genmontering af div. elektriske installationer, jf. besigtigelse på stedet. Flytning af radiator 4 steder. 


A/B Valdemarsgade 18-20Opgave:

Istandsættelse og energioptimering af ejendommens klimaskærm samt etablering af WC-/baderum

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Triarc arkitekter

 

Bygherre:

A/B Valdemarsgade 18-20, v/ formand Malle Jensen, Valdemarsgade 18, 2. sal th., 1665 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 til August 2015

 

Detailbeskrivelse:

Tilpasning af kviste, zinkinddækninger samt maling af træværk i forbindelse med vinduesudskiftning. Genetablering af aftrækskanaler. Afrensning af sokkel. Reparation af sokkel. Udskiftning af gitre på kældervinduer. Afrensning, reparation og omfugning af blankt murværk. Afrensning af pudsede partier og ornamentik. Malerbehandling af pudsede partier. Malerbehandling af ornamentik. Udskiftning af altaner. Anti-graffiti behandling. Facadeisolering af gårdfacade. Ændring af nedløb og tilslutning til kloak. Facadeisolering af gavl. Vinduesudskiftning mod gade og gård i lejligheder. Udskiftning af altandøre. Isolering af brystningspartier under vinduer i lejligheder mod gade og gård. Malerreparation i boliger efter vinduesudskiftning og isolering af brystningspartier under vinduer mod gade og gård. Pudsreparation i boliger efter vinduesudskiftning. Snedkermæssig eftergang af kældervinduer mod gade og gård. Malerbehandling af kældervinduer mod gade og gård. Udskiftning af værn til kældervinduer. Isolering af etageadskillelse over øverste boliglag ved indblæsning af granulat. Isolering af etageadskillelse under nederste boliglag. Isolering af etageadskillelse under nederste boliglag ved isolering mellem bjælker. Etablering af wc-/baderum. Etablering af installationskasser i underliggende lejlighed. Ændringer på installationer af varmeanlæg, afløb, vandinstallation, ventilation i forbindelse med etablering af wc-/baderum. Belysning på gård- og gadefacade. 


AB Thorsgade 53, 55, 57 og Dagnmarsgade 2Opgave:

Udskiftning af vinduer samt franske altandøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Byens Tegnestue aps

 

Bygherre:

AB Thorsgade 53, 55, 57 og Dagnmarsgade 2, Att.: Bestyrelsen v/ Lars Wonsild Pedersen, Thorsgade 53, 4. sal tv., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2014 til September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Montering af nye vinduer i murværk. Fugning. Indvendig tilpasninger. Udtagning af gamle vinduer i kvistene. Montering af nye vinduer i kviste. Fugning og udvendige afslutninger kviste. Indvendig tilpasninger kviste. Etablering altandørsåbninger ved nye altaner. Etablering af franske altandøre. 


AB Nørrebrogade 44Opgave:

Udskiftning af vinduer og etablering af franske altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Wochner A/S

 

Bygherre:

A/B Nørrebrogade , v/ Anne Lyngbye, Nørrebrogade 44B, 2. sal, 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2014 til Oktober 2014

 

Detailbeskrivelse:

Afrensning af underfacade mod baggård. Pudsreparation og filtsning af underfacade og sokkel mode baggård. Omfugning af facademurværk. Stenudskiftning. Reparation af sætningsrevner. Partiel udskiftning af sålbænke. Fastgørelse af eksisterende sålbænke/skiferplader. Fugning af skiferafdækninger på gesimser. Fjernelse af murede brystninger. Fugning af nye døre og vinduer. Levering af nye vinduer og døre. Udtagning af vinduer og døre. Montering af nye vinduer og døre. Fugning omkring nye vinduer mod Nørrebrogade. Lysninger og indfatninger. Gulv. Franske altaner. 


AB Gartnergade 9Opgave:

Udskiftning af vinduer mod gård- og gadeside

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Gartnergade 9, v/ Bjarne Jepsen, Gartnergade 9C, 4. th., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til Juli 2014

 

Detailbeskrivelse:

Afrensning af gesimsbånd. Afrensning af tag. Gennemgang af skorstene, brandkamme gård- og gadefacader. Rensning af faldstammer samt rensning af ventilationskanaler. Malerbehandling af gesimsbånd og sålbænke. Udskiftning af vinduer.  


EF FOLEHAVEN 135, 2500Opgave:

Etablering af lejligheder, udskiftning af ca. 400 m2 tag & etablering af badeværelse.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Ejendomsadministrationen Fl. Sejr Hansen, Danhaven 5, 2500 Valby

 

Bygherre:

EF Folehaven 135 – 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Marts 2011 – September 2011

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tegltag, tagrender, nedløb & taghætter mv. for montering af fast undertag incl. pålægning af safty pap. Opretning og hævning af eksisterende tag med 45 x 245 mm incl. isolering. Levering og montering af nye tagrender, nedløb, skotrender, udluftningshætter i Rheinzink nr. 14, etablering af nyt zink på 4 kvistflunker & kvisttage. Diverse indvendige arbejder såsom nedrivning af pulterrum, levering og montering af 3 Velux vinduer, etablering af skunk. Etablering af 4 nye kviste med tagaltan. Etablering af ny loftlem i opgang. Etablering af et nyt badeværelse.


A/B BLINKA, TOFT SØRENSENS VÆNGE 1-11Opgave:

Udskiftning af 35 stk. entredøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

A/B Blinka, Toft Sørensens Vænge 1-11, 2650 Hvidovre

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Maj 2014 – Juni 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning og bortkørsel af 35 stk eksisterende entredøre. Levering og montering af 35 stk nye entredøre udført i hvid farve incl. dørspion samt brevindkast med tilhørende nye indfatninger. Levering og montering af rustfri dørgreb, udvendig cylinder samt indvendig vrider.


EF VESTERBROGADE 178-180Opgave:

Tag ca. 500 m2, facade og maling af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S Bygningsrådgivning, Hjalmar Brantings Plads 6 – 2100 København Ø

 

Bygherre:

EF Vesterbrogade 178-180 v/Joao Santos – Vesterbrogade 180, 1. sal, 1800 Frederiksberg C

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 – September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af ventilationsriste i kældervinder, etablering af byggeplads jf. forskrifter mv., Istandsættelse af murværk, gade- og gårdfacade, udskiftning af paptage mod gård, udskiftning af skiftertag mod gård, istandsættelse af murværk på tag, istandsættelse af nyere vinduer, pudsreparation af tageadskillelse & isolering af vandinstallationer i kælder.


BJARKESHUS, BJARKESVEJ 6/AKSEL MØLLERS HAVE 32Opgave:

Tagudskiftning ca. 729 m2 samt facaderenovering. Etablering af 5 nye baderum samt udskiftning af køkkener. Udskiftning af 145 vinduer.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Triarc A/S arkitekter, Bygmestervej 5 st.tv – 2400 København NV

 

Bygherre:

Frederiksberg Boligfond c/o Privatbo a.m.b.a, Dahlerupsgade 5, 4 – 1603 København V

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Februar 2013 – August 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, renovering af facader, vinduer udskiftes og døre istandsættes eller udskiftes, trapper istandsættes, udskiftning af køkkener, etablering af 5 nye baderum, fornyelse af installationer og etablering af ventilationsanlæg.


A/B NØRRE SØGADE 27-27AOpgave:

Udskiftning af  235 vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Eibye Rådgivning ApS, Yderlandsvej 23, 2300 København S

 

Bygherre:

A/B Nørre Søgade 27-27A v/Bente Nielsen & Peter Bildt, Nørre Søgade 27A, 1370 København K

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Maj 2011 – August 2011

 

Detailbeskrivelse:

Etablering og drift af byggeplads, stillads mv. Istandsættelse af gadefacade og gårdfacade. Istandsættelse af kældervinduer og yderdøre. Vinduesudskiftning på alle facader


SORTEDAMSKOLEN, SORTEDAM DOSSERINGEN 97-99Opgave:

Renoveringsarbejder, Sortedam Dosseringen 97-99 - 2100 København Ø

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme – Nyropsgade

1, 5.sal – 1602 København V

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Januar 2012 til Marts 2012

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og døre i facader og bagvant/gavl mod Sortedam. Renovering af døre mod Sortedam. Udskiftning af skifersålbænke mod Sortedam. Udvendig isolering af bagvant/gavl mod Sortedam.


EF ØSTERBROGADE 33-35Opgave:

Udskiftning af  300 vinduer på gård- og gadefacader.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

EF Østerbrogade 33 & 35, v/Vestadministrationen A/S, Vesterbrogade 12, 2 tv –

1620 København V

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Januar 2012 – April 2012

 

Detailbeskrivelse:

Levering, opstilling, leje i byggeperioden samt nedtagning af stillads. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre. Levering og montering af Velfac vinduer/dør. Stopning og fugning samt indvendige tilpasningsarbejder. 


A/B ØBROCENTERETOpgave:

Udskiftning af 600 stk. vinduer & efterisolering facader 3.000 m2

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

A/B Øbrocenteret, Østerbrogade 111-117 og Langesund 8-10, 2100 København Ø v/Kuben Ejendomsadministration A/S, Jarmers Plads 2 – 0900 København C

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Juni 2009 til December 2009

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og døre samt facader mod øst og vest efterisoleres. Efterisolering af facader og vægge i lejligheder i altanområdet. Tilpasninger til nye facadeisoleringer ved gavlhjørner og i forbindelse med vindues- og dørudskiftninger i gavle


EF LYNEBORG, STRANDVEJ 16E, 18 OG 20 A-C, SOLVÆNGET 1-5Opgave:

Renovering af 22 karnapper

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Wochner A/S, Marievej 2 – 2900 Hellerup

 

Bygherre:

E/F Lyneborg v/Arne Stihøj, Strandvejen 18, 3 th – 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

April 2013 – Juni 2013

 

Detailbeskrivelse:

Renovering af indmuret stålkonstruktion i karnapper på ejendommens nord- og østvendte facade incl. nødvendige følgearbejder.


AUREHØJVEJ 2-4, HELLERUPOpgave:

Opretning af 300 stk. vinduer, montering af sålbænke mv.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Wochner A/S, Marievej 2 – 2900 Hellerup

 

Bygherre:

Ejendomsselskabet Aurehøjvej 2-4 ApS, c/o Advokat Henrik Nehammer, Kronprinsessegade 26, 1306 København K

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Oktober 2012 – November 2012

 

Detailbeskrivelse:

Vinduer oprettes, opklodses, fastgøres, justeres, smøres, isoleres og fuges incl. nødvendig demontering af indvendige lysninger, vinduesplader, træinddækninger mv. Sålbænke udskiftes under alle vinduer


EF GLADSAXEVEJ 76-80Opgave:

Udskiftning af 1000 m2 tag, 300 stk.vinduer, kviste, tagrender og nedløb samt let facadearbejde og renovering af kælderhalse

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

E/F Gladsaxevej 76-80, 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

September 2012 – februar 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, kviste, isolering af etageadskillelser, tagrender og nedløb. Udskiftning af ejendommens beboere vinduer, altandøre og fælles vinduer. Let facadearbejde og renovering af kælderhalse. 


AB PLANTEVEJ 29-39Opgave:

Udskiftning af 350 stk. vinduer mv.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S Bygningsrådgivning, Hjalmar Brantings Plads 6 – 2100 København Ø

 

Bygherre:

A/B Plantevej 29-39 – 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

April 2011 – September 2011

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagrender og nedløbsrør. Omfugning af facader. Etablering af skifersålbænke. Etablering af mørtelbanket på muret bånd. Udskiftning/etablering af riste ved ventilationshuller. Udskiftning af samtlige vinduespartier, altandørspartier & kælderdøre


E/F BUDDINGEVEJ 180Opgave:

Renovering af 1.500 m2 tag, svalegange, udvendigt murværk, kældertrapper samt indvendige rør i kælder mv

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Vagn Duer, rådgivende ingeniørfirma A/S – Kongevejen 377 – 2840 Holte

 

Bygherre:

E/F Buddingevej 180 v/administrator, advokat Jan Madsen – Pilekæret 31 – 2840 Holte

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

April – Juli 2010

 

Detailbeskrivelse:

Tagdækning med 2 lag nyt tagpap ovenpå eksisterende tagpaptag, herunder montering af nye inddækninger mv. Udbedring af betonskader på svale gange samt etablering af membran på overside af svalegange. Herunder maling af underside betonplader. Udskiftning af værn herunder gennemgang af eksisterende balustre. Istandsættelse af fælles opgang. Fugning og afrensning af murværk. Reparation af sokler. Gulvklinker og terrænbelægning ved fælles kældertrappe. Afrensning og reparation af kældertrapper. Reparation og isolering af vandrør. Kontrol af afløbsrør. Istandsættelse af kælderydervægge.


A/B BAUNEHØJVEJ 5-9Opgave:

Efterisolering- og drænarbejder – facade 574 m2

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

A/B Baunehøjvej 5-9, 2800 Kongens Lyngby

 

Bygherrerådgiver:

DAES A/S, Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg

 

Byggeperiode:

Juli 2013 – november 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udførsel og aflevering af en/et nøglefærdig og indflytningsklar leverance omfattende efterisolering af facader incl. tilretninger af facadedetaljer, sterne, tag m.v. samt etablering af omfangsdræn


E/F OLUFSBORGOpgave:
Udskiftning af altanpartier – i alt  600 skydedørs partier.

Entreprise:
Hovedentreprise – entreprisesum på  7 millioner incl. moms. Opgaven blev udført i egenproduktion med ca. 5 tømrer. Projektleder for PNP-BYG A/S var Christian R. Larsen.

Rådgiver:
-

Bygherre:
E/F Olufsborg, v/Nicolai Giødesen – Frederiksholms Kanal 18 – 1220 København K.


Byggeperiode:
Marts 2013 – November 2013.

Detailbeskrivelse:
Nedtagning og demontering af eksisterende altanpartier, vinduesplader, lister mv. Levering, opsætning samt montering af nye altanpartier med trækrude over dør og afsluttende isolering og fugekant til beton udvendig.


A/B HVIDOVREHJØRNET, VIGERSLEV ALLÉ 398-406Opgave:

Udskiftning af  ca. 179 stk. vinduer & 52 stk. altandøre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

EC Bygningssyn, Rønne Alle 8 – 3500 Værløse

 

Bygherre:

AB Hvidovrehjørnet, Vigerslev Alle 398-406, 2650 Hvidovre

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Januar 2012 – September 2012

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og altandøre i boliger og kælder. Levering og montering af nye vinduer og altandøre i boliger og kælder. Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende fuger om vinduer og altandøre. Fugning om nye vinduer og altandøre i boliger og kælder. Opmåling og tilpasning af nye vinduer og altandøre i boliger og kælder


ST. KONGENSGADE 110Opgave:
Facaderenovering af gadeside og portrum.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S, 
Pakhus 13, Nordhavnsgade 4-6, 8000 Århus C

Bygherre:
Trianglen Erhverv ApS

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2009 til August 2009

Detailbeskrivelse:
Fredet ejendom hvor Kulturarvestyrelsen havde fastlagt renoveringsprincipperne. Renovering af facadepuds samt vinduer og maling med linoliemaling på vinduer og facade. Portrum med høje paneler og hvidkalket vægge og loft.


CARLSHØJOpgave:
Facaderenovering og efterisolering af facader.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
White arkitekter A/S, Nyhavn 16, 1051 København K - Peter Houd

Bygherre:
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby - Taarbæk kommune v/Boligkontoret Danmark, Byggeafdelingen Øst, Holger Danskes Vej 91, 3. sal - 2000 Frederiksberg

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj - Juli 2010

Detailbeskrivelse:
Energimæssig opgradering af boligblokkene Efterisolering af gavle og gavlindhak med facadesystem med puds. Nye vinduer i gavle og gavlindhak. Omisolering af varmerør i kælder og på loft. Om- og efterisolering af lofter


VENNEHØJOpgave:
Udskiftning af 160 stk altaner.

Entreprise:
Hovedentreprise. Entreprisesum 14 mio. 

Rådgiver:
Abildhauge A/S, rådgivende ingeniører og arkitekter, Rathsacksvej 9, 1862 Frederiksberg C

Bygherre:
AB Vennehøj v/formand Joachim Kjølberg, Englandsvej 82, kld., 2300 København S

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
2010 - 2011

Detailbeskrivelse:
Optagning og reetablering af gulve og fodpaneler, for montering af bærersystem i etageadskillelsen til alle nye altaner. Altaner udføres i fiberbeton overflade.


TRANEHAVENOpgave:
Udskiftning af ca. 1500 stk. vinduer og terrassedøre samt facaderenovering

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Arkitektfirmaet Jørgen Hammelboe, 
Knudlundsvej 19-21, 2605 Brøndby.

Bygherre:
Den selvejende institution Tranemosegård, afd. 4, Tranehaven v/Bo-Vest Ejendoms Administration

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2007 til December 2007

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og terrassedøre, Montering af nye vinduer og døre i træ/aluminium, Omfugning af eksisterende mørtelfuger i gavle, Maling af udhæng.


AMTSSYGEHUSET GLOSTRUPOpgave:
Udskiftning af ca. 1500 stk. vinduer og døre, Facaderenovering.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Ingeniørfirmaet Frederiksen & Knudsen A/S.

 

Bygherre:
Københavns Amt.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2005 til September 2005.

 

Detailbeskrivelse:
Udtagning og bortskaffelse af eksisterende vinduer og døre i Ringvejsblokken, Montering af nye vinduer og døre i træ samt fugning og listearbejde indvendig. Delvis facaderenovering.


HYRDEPARKEN KIDHØJOpgave:
Udskiftning af 500 stk vinduer/facadepartier

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2 - 2860 Søborg

 

Bygherre:
Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv 2B, 2 - 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2009 - April 2010

 

Detailbeskrivelse:
Udskiftning af eksisterende vindues/terrassepartier i stuen og på 1. sal til træ/alu med fast brystning. Dertil kommer fugning og stopning samt nødvendig efter reparation af indvendige vægge, nødvendig reetablering af udvendige facader.


LAURITZ SØRENSENSVEJ 3-13Opgave:
Udskiftning af vinduer/døre. Efterisolering, ombygning og renovering af facade samt opgradering af varmesystem og udbygning af ventilation.

 

Entreprise:
Hovedentreprise. Entreprisesum 16 mio.

Rådgiver:
Arkitektfirmaets ASL ved Svend Rene maa, Wiedeweltsgade 54, 2100 København Ø

 

Bygherre:
505-411 Lauritz Sørensens Vej v/UngesBoligService, Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg.

 

Bygherrerådgiver:
Brockhuus A/S, Herstedvang 2 B, 2620 Albertslund

Byggeperiode:
December 2011 - August 2012

 

Detailbeskrivelse:
Nedtagning af tagnedløb og altanafløb og erstatning med interimsløsninger. Etablering af støvvægge. Nedtagning af altankasser og opskæring i brystningsplade for fransk altan. Opsætning af forstærkningsprofiler for brystning og franske altandøre. Nedtagning og opsætning af nye vinduer og altandøre i den enkelte lejlighed. Nedrivning af vægvinge, hulkehl under eksisterende altandøre og intern brystning. Tilstøbning af hul i altanplade, hvor afløb har været. Gennemskæring af eksisterende gulv i linie svarende til intern brygstningsvæg. Opskæring af not i endetræ på eksisterende parket. Udlægning af strøer på lydbrikker for nyt gulv. Lægning af nyt gulv, der forsynes med afdækning. Etablering af underlag for delvis nye forsatsvægge- og loft. Isolering og opsætning af gipsplader. Opsætning af div. Fodpaneler, indfatninger & vinduesplader mv. Indvendige malerarbejder. Vinduer i tagetagens kviste udskiftes. Klargøring af pudset facade for opstætning af hårde facadebatts. Montage af løskantprofiler samt sålbænkprofiler. Udskiftning af vinduer i trapperum. Påsætning af indvendige tilsætningspaneler, herunder indvendig fugning og stopning. Udvendig fugning.


E/F ÅBO Amagerfælledvej 15-17Opgave:
Tagudskiftning 610 m2 og facaderenovering

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danborg Byggerådgivning ApS, Henrik Danborg, Naverland 31, 2600 Glostrup

 

Bygherre:
E/F Åbo, v/formand Jess Kjær Jessen, Amagerfælledvej 15, 1. sal tv, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
September - Januar 2012

 

Detailbeskrivelse:
Facaderens og fugereparationer. Nedrivning af tag og opbygning af nyt tag. Afslutning af tag- og facadearbejder. Lukning af murhuller i lyskasser. Nye tagbrønde og brostensarbejder i fortov.


E/F LINDEGAARDENOpgave:
Udskiftning af 1.500 m2 tag, renovering af facader og udskiftning af 600 stk. vinduer

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danborg Byggerådgivning ApS, Henrik Danborg, Naverland 31, 2600 Glostrup

 

Bygherre:
E/F Lindegaarden v/fmd. Andreas Emil Nyrop, Amagerfælledvej 13, 4. sal th, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2012 - Januar 2013

 

Detailbeskrivelse:
Nedtagning af gl. tagsten m.m. Imprægnering af nye og eksisterende trækonstruktion. Opretning af tagkonstruktion. Isolering af mansard. Levering og montering af skotrender og underlag for kvistnakke. Forstærkning af spærsamlinger. Ny tagfod. Ny tagbeklædning. Nye tagvinduer. Velux vinduer til badeværelser. Forkanter på kviste på gadeside. Nyt underlag på kviste. Nye døre i loftrum. Renovering af vinduer i facader mod gård og gade. 


 

 Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.