• 1000 etageejendomme renoveret
   
  Igennem årene har PNP-BYG A/S i hoved/total - eller fagentreprise renoveret mere end 1000 ejendomme for:
   
  Bygherrerådgivere
  Boligselskaber
  Ejer- og andelsforeninger
  Administrationsselskaber
  Offentlige bygherre
 • Mere end 15.000 vinduer årligt
   
  PNP-BYG udskifter mere end 15.000 vinduer og døre om året foruden renoveringsopgaver som facade- og tagrenoveringer samt etablering af tagboliger.
 • Information er vigtig
   
  PNP-BYG's "Orientering til beboerne" og "kvalitetsstyringshåndbog" er formuleret på grundlag af mange års erfaring, hvor vi i alle årene har specialiseret os i bygningrenovering.

Referencer - tagarbejde

 

AB Polensgade 5A-COpgave:

Ny tagbelægning og nye vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Plan 1, Cobbelstone Architects A/S, Gl. Køge Landevej 57, 2500 Valby

 

Bygherre:

AB Polensgade 5A-C, Polensgade 5, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2022 - maj 2022

 

Detailbeskrivelse:

Ny tagbelægning (tegl) og etablering af undertag. Tagrender, nedløb, ventilationshætter og tagvinder skiftes. Revner i murværk og sålbænke udbedres, og vinduer og terrassedøre udskiftes til nye i træ/alu. Renovering af loftrum


AB Hjørnegården / FinlandsgadeOpgave:

Udskiftning af vinduer, renovering af facader, tagreparation 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

MMAKE, Ellekær 6E, 2730 Herlev

 

Bygherre:

AB Hjørnegården, Finlandsgade 22-24, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2021 - april 2022

 

Detailbeskrivelse:

Facaderenovering og vinduesudskiftning


AB SolitudevejOpgave:

Udskiftning af tag, vinduer og døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Falkon A/S Rådgivende Ingeniører F.R.I

 

Bygherre:

AB Solitudevej 1 m.fl., Ved bestyrelsen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2021 - april 2022

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag til røde vingetegl incl. undertag. Udskiftning af tagpap, gennemgang af kviste, nye inddækninger og tagrender. Vinduesudskiftning fra stue og op. Nye opgangsdøre og hoveddøre til lejlighederne + døre ved bagtrapperne


E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14Opgave:

Udskiftning af tagbeklædning, renovering af facader og maling af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

TRIO Arkitekter ApS

 

Bygherre:

E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, v/Oliver Fleckenstein, Kildevældsgade 66 4.th, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2021 - december 2021

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagbeklædning m.v., renovering af facader og maling af vinduer. Renovering af kviste og etablering af nye tagvinduer. Montering af ny tagbeklædnng af naturskifer. Montering af nye tagrender og tagnedløb. Murreperationer og malerbehandling på sokkel og facader.


EF Husumparken / ÅfløjenOpgave:

Tag- og facaderenovering. Gavlvinuder skiftes

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Byggerådgivning Danmark

 

Bygherre:

EF Husumparken, Åfløjen 2-58

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2020 - december 2021

 

Detailbeskrivelse:

Tag- og facaderenovering. Gavlvinuder og kældervinduer skiftes og gavle efterisoloeres. Mindre murerreperationer og der omfuges på 2. sal. Eksisterende tag nedtages og der saneres for asbest i tagrummet, samt udskiftes til nye eternittagplader. Der udlægges ny isolering i tagrummet over boligerne på 2. sal. Alle hætter, tagrender og nedløb skiftes. Vinduer og udvendige døre i opgange udskiftes.

 

 


HedelyngenOpgave:

Energirenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Boligforeningen 3B, Vester Voldgade 17, 1552 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2021 - november 2021

 

Detailbeskrivelse:

Energirenovering med udskiftning og efterisolering af tag, etablering af solcelle-hybridanlæg, udskiftning og efterisolering af letfacader, samt etablering af ventilationsanlæg og udskiftning af døre og vinduer. Derudover skal der i fire udvalgte boliger etableres forskellige ventilationsløsninger, som skal testes op imod hinanden og danne grundlag for endeligt valg af ventilationsanlæg i hele bebyggelsen.


AB Positiv / Dronningensgade 4Opgave:

Udskiftning af tage samt facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter, Sankt Knuds Vej 36, 1903 Frederiksberg C

 

Bygherre:

AB Positiv, Dronningsgade 4 m.fl.,1420 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2020 - november 2021

 

Detailbeskrivelse:

 


Navigatørernes HusOpgave:

Tagudskiftning og etablering af tre tagboliger

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

CEJ Ejendomsadministration A/S, Meldahlsgade 5, 1613 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

-

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning og etablering af tre tagboliger på adresserne Nyhavn 44 og Havnegade 55, 1059 København K


Carlsro BørnehusetOpgave:

Renovering af tag og facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.

 

Bygherre:

Rødovre almennyttige Boligselskab Afd. 2303 Carlsro v/DAB Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg 

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2021 – Juli 2021

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af forhøjning af eksisterende facader og gavle ved opmuring af nye mursten. Grov- og finpudsning af nye mursten. Nedtagning af eksisterende tagdækning inklusiv isolering. Levering og oplægning af tegltag. Etablering af undertag under tagltag. Montering af nye saksespær. Opretning af eksisterende hanebåndsspær. Muring af gesimser langs tagkant. Montering af tagrender, nedløb og fodblik.

Afrensning af facader. Finpudsning af facader. Udskiftning af trappesten ved hoveddør. Malerbehandling af facader og sokkel. Fugning af vinduer samt døre. Ombygning af udsugning til emhætte. Ombygning af underliggende skunk. Udskiftning af inspektionslemme i skunke til tagrum. Lukning af huller i lofter/vægge efter tidligere ventilation. Sporadiske malerreparationer. 


KorngårdenOpgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.

 

Bygherre:

Ballerup almennyttige Boligselskab afd. 0203 Korngården v/DAB Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2020 – Juli 2021

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af tag. Udskiftning af gipsplader og dampspærre i tagrum. Skimmelafrensning i tagrum. Opbygning af ny tagfod. Isolering af tagrum. Montering af tagpapdækning. De- og genmontering af kviste. Udskiftning af brandkarmserstatninger. Etablering af ekstra gangbro. Udskiftning af ovenlysvinduer. Demontering og genetablering af solcelleanlæg. Etablering af sikkerhedsafbrydere. Montering af nye afløbsledninger fra tagnedløbsbrønde. Etablering af faldstammeudluftninger.


Mørkhøj SkoleOpgave:

Tagrenovering inklusiv etablering af solcelleanlæg

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Solarplan ApS

 

Bygherre:

Gladsaxe Kommune Ejendomscenteret, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2021 – April 2021

 

Detailbeskrivelse:

Demontering af tagbelægning, lægter, undertag, tagrender, nedløb og inddækninger. Opretning af spær flugt. Montering af nyt undertag. Tagrumsventilering istandsat. Montering af afstandslister og lægter. Lægning af skifereternit. Etablering af kipinddækning. Montering af tagrender og nedløb i zink. Montering af fodblik mod tagrender samt inddækninger langs gavle. Montering af solcelleanlæg inklusiv kabelføring til invertere.


A/B Ryesgade 54/Lundingsgade 8-12Opgave:

Renovering af tag og vinduer 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

T-KON ApS

 

Bygherre:

A/B Ryesgade 54 / Lundingsgade 8-12 c/o Newsec Datea A/S, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kgs. Lyngby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2020 – Marts 2021

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af skifertagplader, lægter, tagfod, inddækninger, tagvinduer, tagrender og nedløb. Oplægning af nyt skifertag med fast undertag. Montering af zinkinddækninger, zinktagrender og zinknedløbsrør. Montering af tagvinduer inkl. inddækninger. Opmuring af brandkamme. 

 


E/F Finsensvej 47A-47BOpgave:

Tagudskiftning og udskiftning af trappeopgangsvinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DANAKON A/S

 

Bygherre:

E/F Finsensvej 47A-47B. Administrator, DOMIBUS v/Advokat Claus Clausen, Nørregade 7A, 2. tv. 1165 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2020 – November 2020

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, herunder nedtagning af asbestholdige bølgeeternitplader, taglægter, isoleringsbatts, taghætter, ovenlys, tagrender, rendejern, nedløb, ventilationsaggregat. Nedtagning af brandkamserstatning. Nedrivning af skorsten. Montering af nye taghætter til ventilation og faldstammeudluftninger over tag. Montering af rendejern, kassetagrender og zink nedløb. Montering af ventilationshætter. Montering af ny gangbro. Partiel udskiftning af spærender, facadeplader og faldstammerør. Montering af fodblik. Isolering af tagrum inklusiv gangbro. Montering af ny brandkamserstatning. Montering af lægter, eternit tagplader og tagrygninger. Udtagning og bortskafning af vinduer. Montering af nye vinduer. Stopning og fugning omkring vinduerne. Udskiftning af sålbænke. 

 


AB KobberbuenOpgave:

Udskiftning af vinduer m.v.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Kobberbuen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2020 – September 2020

 

Detailbeskrivelse:

Opstilling og nedtagning af byggeplads. Udskiftning af vinduer og altandøre. Fugning af vinduer og altandøre. Levering og montering af PN-beslag. Indvendig retablering efter montering af vinduer og altandøre.

Istandsættelse af kobbertag, herunder kontrol og reparation af samlinger på kobbertag. Reparation af inddækninger på tag og tagvinduer. Reparation af kobber på kviste. Maling af udvendigt træværk. Udskiftning af tagvinduer. Kontrol og oprensning af tagrender og nedløb. Nedtagning af antenne.

Istandsættelse af murværk på tag, herunder istandsættelse af skorstene og brandkamme. Istandsættelse af blankmuret facade og pudset facade, herunder reparation og af revner og afskalninger i murværk. Reparation af fuger. Udskiftning af skifersålbænke. Malerbehandling. Istandsættelse af betonaltaner, herunder reparation af pudslag på betonaltaner mod gade. Etablering af membran på de øverste betonaltaner mod gade. 


AB EngvejOpgave:

Tagrenovering og vinduesudskiftning 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S Rådgivende Ingeniørfirma F.R.I.

 

Bygherre:

AB Engvej, A/B Matr. 4242 og 4245, Engvej 164-170 og 180-186, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2020 – Oktober 2020

 

Detailbeskrivelse:

Etablering og nedtagning af byggeplads. Nedtagning af bølgetagplader. Montering af nyt bølgetag og undertag. Udbedring af isolering i tagrum samt udlægning af ny isolering. Udskiftning af vinduer, altanpartier og opgangsvinduer. Udskiftning af sålbænke.

 

 


EF Virumbo 1Opgave:

Renovering af tag og facade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Orbicon A/S

 

Bygherre:

EF Virumbo 1 v/DEAS Ejendomsadministration, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2020 – August 2020

 

Detailbeskrivelse:

Renovering af tag. Istandsættelse af facader. Levering og montering af rendejern, nedløb og tagrender. Gangbro på lofter. Efterisolering af loftplader, hulrum under zinktag og varmerør. Udskiftning og isolering af varmtvandsrør. Udskiftning af faldstammeudluftninger og ventilationsafkast. Montering af ovenlys. Montering af vindgips, facade og gavle samt underlag på gavle. Partiel fugning omkring vinduer. Afrensning af facader. Nedtagning af træbeklædning på facade samt montering af ny beklædning. Maling af facadeoverflader. Omfugning og imprægnering af murværk. Levering og montering af entrédøre.

 


E/F Morbærhegnet 1-102Opgave:

Tagarbejde

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

John Bergelin A/S

 

Bygherre:

E/F Morbærhegnet, Morbærhegnet 1-102 v/Charlotte Immergut

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2020 – Juni 2020

 

Detailbeskrivelse:

Udluftning af tagrum. Montering af nye tagrender og nedløb samt zinkinddækninger og udluftninger m.m. Etablering af ventilationsspalte og eftergang af isolering i tagfod. Levering og montering af nye taghætter.


AB Trianglen 7-7DOpgave:

Istandsættelse af klimaskærm

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Trianglen 7-7D

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2020 – September 2020

 

Detailbeskrivelse:

Istandsættelse af klimaskærm. Facaderenovering. Istandsættelse af skifertag. Reparation af inddækninger på tag. Reparation af zink i skotrender. Overfladebehandling af zink. Istandsættelse af skorstene. Kontrol og oprensning af tagrender og nedløb. Udskiftning samt fugning af vinduer og altandøre. Efterisolering af brystninger ved indblæsning af granulat. Udskiftning af døre til lejligheder i baghuset. Etablering af nye belysningsarmaturer i hovedtrapperum. Kontrol og justering af port. Malerbehandling af port samt etablering af dørautomatik.


A/B TårnparkenOpgave:

Facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Rambøll Danmark A/S

 

Bygherre:

A/B Tårnparken, Gyvelvej 17-27, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2019 – Oktober 2020

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af efterisolering, sålbænke og gesims inkl. isolering og pap. 

Montering af Rockpanel facadeplader. Montering af sålbænke. Fugning under vinduer. Opsætning af eksisterende belysning. Pudsreparationer samt malerbehandlinger. Montering af tagdækning og varmt paptag. Etablering af tagrender og nedløb. Montering af REDAir isolering og REDAir Multi system.

 


Ingemanns Vej 7-9Opgave:

Udskiftning af tag, vinduer og altaner samt renovering af facader 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S

 

Bygherre:

Alpha 3 A/S c/o Pears Global Real Estate Denmark ApS, Fridjof Nansens Plads 5, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2019 – April 2020

 

Detailbeskrivelse:

Op- og nedtagning af stillads og overdækning. Tagudskiftning. Vinduesudskiftning. Udskiftning af altaner på gårdsiden. Udskiftning af zinkspir. Facaderenovering på gård- og gadefacade. Energioptimering. 


AB KastanjegårdenOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt istandsættelse af overfacader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Kastanjegården c/o Datea, Lyngby Hovedgade 4, 2800 Lyngby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2019 – December 2019

 

Detailbeskrivelse:

Opstilling samt nedtagning af byggeplads og stillads. Nedrivning af tagbeklædning. Etablering af skifer tagbeklædning. Etablering underlag for platter, skotrender, inddækninger m.m. Etablering af fast undertag. Oplægning af afstandslister og lægter. Montering af sternbræt m.v. Etablering af zinkinddækninger ved skotrender og grater. Etablering af tagvinduer og karmoverlys. Oplægning af tagrender og rendejern. Opsætning af nye hængselstifter og tagnedløb. Etablering af faldstammeudluftninger og udluftningshætter samt inddækning ved faldstammer. Udskiftning samt fugning af vinduer og altandøre. Udskiftning af ruder samt maleristandsættelse. Afrensning af facade. Blankmuret facade istandsat herunder omfugning og ommuring. Pudset facade istandsat herunder overfladebehandling af pudsede bånd, udsmykninger, frontispicer m.m. Malerbehandling af pudset/filtset murværk.


E/F Danas Plads 17-17A/Carl Plougs Vej 6Opgave:

Renovering af tag m.m.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

John Bergelin A/S

 

Bygherre:

E/F Danas Plads 17-17A/Carl Plougs Vej 6 v/Andreas Bødker

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2019 – September 2019

 

Detailbeskrivelse:

Demontering af tag herefter levering og montering af nyt tegltag samt ovenlysvinduer. Partiel udskiftning af VELUX vinduer. Renovering af kviste. Renovering af skorsten samt brandkamme inkl. murrilning og fugning for zinkinddækninger og efterreparationer. Ommuring af skifte på hovedgesims mod gård. Levering og montering af tagrender, rendejern og tagnedløb.

Vandsikring af tagnedløb. Demontering af kvisttage, flunker og platter. Montering af zinkplatter og flunker. Montering af ventilationshætter, faldstammeudluftninger samt zinkinddækninger på brandkamme, skorsten, skotrender og grater. Kondensisolering af samtlige ventilationskanaler på lofter. Montering af kvistbeklædning på samtlige kviste. Malerreparationer omkring kviste, ovenlys, døre og vinduer. Istandsættelse af vinduer og døre.


EF Hollænderdybet 18-20Opgave:

Renovering af tag, tagrender og kviste

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

John Bergelin A/S

 

Bygherre:

EF Hollænderdybet 18-20, v/Henrik Gren, Hollænderdybet 20, 5 tv., 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2019 - September 2019

 

Detailbeskrivelse:

Demontering af tag. Montering af tegltag, tag og ovenlysvinduer. Udskiftning af tagvinduer. Renovering af skorstene, brandkamme og fronter. Ommuring af skifte på hovedgesims. Montering af tagrender, rendejern og tagnedløb. Vandalsikring af tagnedløb. Demontering samt montering af zinkplatter, flunker, zinkinddækninger, skotrender og udluftninger mm. Montering af kviste. Malerreparationer omkring kviste, ovenlys- og Velux vinduer. Afrensning, spartling, slibning og maling.


A/B DamsøhuseOpgave:

Udskiftning af tag samt etablering af gavle

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bang & Beenfeldt A/S 

 

Bygherre:

A/B Damsøhuse, Vinkelager 16-56, 2720 Vanløse

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2019 – November 2019

 

Detailbeskrivelse:

Opstilling samt nedtagning af byggeplads og stillads.

Tømrerarbejde: Fjernelse af eksisterende tagdækning, ekspansionsbeholder mv. Renovering og opretning af spær. Opbygning af fast undertag. Levering og montering af tagbeklædning. Etablering af loftlemme. 

VVS-arbejde: Levering og montering af fodblik, rendejern, tagrender og nedløb bøjninger mv. Tilslutning til eksisterende kloaksystem. Rensning af samtlige tagnedløbsbrønde. Levering og montering af rygning. Etablering af udluftningshætter.

Malerarbejde: Malerbehandling af udhæng samt i trappeopgang.

Murerarbejde: Opmuring af forskelling på gavle. Nedtagning af gamle kabler.


Dr. Priemes Vej 6Opgave:

Tag- og vinduesudskiftning samt facadereparation

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

CEJ Ejendomsadministration A/S, Teknisk afdeling

 

Bygherre:

Dr. Priemes Vej 6, v/CEJ Ejendomsadministration A/S, Meldahlsgade 5, 1613 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2019 – August 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tag- og vinduesudskiftning og facadereparation.

Tømrerarbejde: Opretning af tagkonstruktion, kviste og trappetårns tag. Isolering på mansard, bjælkelag og trappetårns tag. Etablering af fast undertag. Montering af tagsten og skifer inklusiv tagfod, afstandslister og lægter. Udskiftning af ovenlysvinduer. Opsætning af duepigge. Montering af snefang.

Blikkenslagerarbejde: Demontering af eksisterende zink. Montering af inddækninger, skotrender, løskanter m.m. Montering af aftrækskanaler, taghætter og faldstammeudluftninger. Montering af ny fodblik, rendejern, tagrender og nedløb samt inddækninger.

Murerarbejde: Ommuring af skifter ved tagfod og brandkarme. Tegl på brandkarme. Udkradsning og omfugning af murværk. Udbedring af skader på murværk. Montering af sålbænke. Pudsreparationer. 

Murer- og blikkenslagerarbejde: Montering af tagsten på mansard samt skifer på spidstag og mansard.

El-arbejde: Oplægning af eksisterende el-installationer.

Malerarbejde: Facademaling. Afrensning, slibning og maling af træværk på karnap, kviste, døre og facadevinduer.

Tømrer- og snedkerarbejde: Partiel reparation af vinduer. Montering af vinduer i træ/alu.

 

 


Kobbelvænget / BrønshøjOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

EKJ Rådgivende Ingeniører

 

Bygherre:

Københavns Ejendomme og Indkøb, Borups Allé 177, 2400 København NV

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2017 - december 2017 (Etape 1 + 2)

April 2022 - april 2023

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag på bygning 1,2,3 samt udskiftning af vinduer i bygning 4. (Etape 1 + 2)

Udskiftning af tage på bygning 5, 6 og 7 (Etape 3 + 4)

 

 


A/B AsfredOpgave:

Facaderenovering samt udskiftning af vinduer, tag og døre 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S 

 

Bygherre:

A/B Asfred c/o Formand Lise Dürr Nielsen, Asminderødgade 19, 3. tv, 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2019 – Juli 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning herunder skiferarbejde, vinduesudskiftning, reparation af fladt tag samt etablering af inddækninger, tagrender og nedløb. Istandsættelse af facader og sokkel. Facadeafrensning. Udbedring af revner, sten og fuger. Facademaling og antigraffiti på gadesiden. Fugeudfræsning, omfugning, udbedring af revner, sten og fuger samt facademaling på gårdsiden. Udskiftning samt fugning af vinduer. Udskiftning af entrédøre. Etablering af dørtelefoner.

 


Henrik Nielsens VejOpgave:

Tagudskiftning

 

Entreprise:t

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Constructa A/S

 

Bygherre:

Roskilde Kommune, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2019 – Maj 2019

 

Detailbeskrivelse:

Opstilling samt demontering af facadestillads. Nedrivning af tagsten, gangbro og isolering. Demontering af tagrender. Etablering af ny gangbro. Opbygning af undertag og tagpap. Montering af dampspærre og ny isolering af tagsten. Etablering af tagrender, ventilationshætter, ovenlysvinduer, brandsikring samt isolering. 

 


A/B NordholmOpgave:

Renovering af tag, facader og baderum samt udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherre:

A/B Nordholm c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2019 – April 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tømrerarbejde: Nedrivninger. Isolering af brystninger. Udskiftning af vinduer på gade- samt gårdside. Renovering af opgangsdøre. Udskiftning af vinduesplader. De- og genmontering af radiatorer. Etablering af bjælkelag mv. samt nedhængte lofter i baderum. Nye døre til baderum. Indfatninger og fodpaneler. Kvalitetssikring.

Murerarbejde: Reparation af brandkamme, skorstene, murværk på gade- samt gårdside og gesimser på gadeside. Mørtelfugning om vinduer på gadeside. Reparation af sålbænke. Udlægning af svalehaleplader i baderum. Støbning/afretning af betondæk i baderum. Vådrumssikring. Flisebeklædninger i baderum. Diverse pudsreparationer. Kvalitetssikring. 

Malerarbejde: Maling af træværk på bitrappetårne. Fjernelse af skimmelvækst efterfulgt af malerbehandling på kviste. Maling af isolerede brystninger og opgangsdøre. Maling af vægge, lofter og træværk i baderum. Kvalitetssikring.

VVS-arbejde: Demontering af eksisterende sanitet og installationer. Vandinstallationer. Afløbsinstallationer. Sanitet og udstyr i baderum. Gasinstallationer. Kvalitetssikring.

EL-arbejde: Nedtagning af eksisterende installationer. Nye el-installationer. Udligningsforbindelse til svalehaleplader. Udvidelse af el-tavler mv. Gulvvarme i baderum. Etablering af ventilation i baderum. Kvalitetssikring.


AB BrillerneOpgave:

Udskiftning af tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Kuben Management A/S

 

Bygherre:

AB Brillerne, Brillerne 11, 2840 Holte

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2018 – Maj 2019

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af tagbeklædning. Efterisolering af tag samt etablering af fast undertag. Oplægning af tegltag. Etablering af gangbro på lofter. Opretning af spær samt forstærkning af spærfodssamlinger. Levering og montering af rørkraver. Etablering af undertag på skure. Oplægning af lægter og afstandslister på tagflader. Levering og montering af fodblik og fuglegitter ved tagfod. Udskiftning af defekte udhæng- og sternbrædder. Levering og montering af taghætter m.m. Etablering af inddækninger. Ovenlysvinduer i tagflade. Udskiftning af tagrender samt montering af tagnedløb og rustfri bladfang i tagrender. Opmuring af ekstra skifer på gavle. Malerbehandling af sternbrædder.


Hyltebjerg Allé 63-67/Thorupgård Allé 6-20Opgave:

Istandsættelse af tag, facader samt altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S 

 

Bygherre:

GR BRF THORUPGÅRDS ALLE ApS

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2018 – Juli 2019  

 

Detailbeskrivelse:

Istandsættelse af murværk på tag inkl. skorstene. Brandskillevæg samt  brandkamserstatning. Udskiftning af bølgeeternitplader tag. Forankring af spær og fodrem samt imprægnering af spærender m.v.  Lægter. Undertag for skotrender, grater, inddækninger m.v. Malerbehandling af tagudhængsbrædder m.v. Zinkinddækning ved skotrender samt over ranke af betonaltaner. Etablering af faldstammeudluftninger samt udluftningshætter. Udskiftning af tagrender og rendejern samt tagnedløb. Ny tagbeklædning. Istandsættelse af pudset facade. Isolering af facader. Istandsættelse af betonaltaner. Rensning af ventilationskanaler.


Peter Bangs Vej 40/Sløjfen 4Opgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S, H.C. Ørsteds vej 33, 1879 Frederiksberg 

 

Bygherre:

Ole Arboe c/o Bjørnsholm A/S, Bredgade 25F, 1260 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2018 – Marts 2019

 

Detailbeskrivelse:

Nedbrydning af lægter og underlag for zink- og blyinddækninger samt undertag mm. Demontering af altanværn. Optagning af gulvbelægning af terrassebrædder inkl. underlag. Optagning af papdækning inkl. underlag samt underliggende konstruktion/faldopbygning. Opbygning af ny gulvkonstruktion. Opbygning af altaner i kviste. 

Nedbrydning af brandvæg på spidsloft. Opretning af spær og etablering af undertag samt ny tagdækning af tegl. Levering og montering af ny skalk ved tagfod. Isolering af skrå tagflader samt hanebåndsloft. Etablering af gangbro. Etablering af vindstopplade på underlag af lægter monteret i spærene. Montering af bæreprofiler/Z-bjælker. Opbygning af nye lave tage over frembyggede karnapper. Udbedring af skader på kvistkonstruktion. Isolering af kvist samt opbygning af underlag for ny zinkdækning på kvisttag.

Etablering af ny isoleret gulvkonstruktion samt indvendige flunkesider/opkanter. Levering og montering af underlag samt gulvbelægning. Levering og montering af nye tagvinduer. Udskiftning af ovenlysvinduer. Etablering af ventilation. 

 

 

 


Vindinge HallenOpgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Mangor & Nagel A/S

 

Bygherre:

Roskilde Kommune, økonomi og ejendomme

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2018 – September 2018

 

Detailbeskrivelse:

Tagrenovering herunder udskiftning af tagplader, sternkanter og brandventilationsanlæg inkl. større ovenlys. Forhøjning af tagkonstruktion, udlægning af isolering og nyt undertag mv.

Udførsel af ventilationsspalte . Montering af ventileret undertag. Isolering imellem åse. Montering af lægter samt montering af stern herunder fibercementplader inkl. undertag, snefangsrør mv. Montering af tagfod herunder vindplader af tagkrydsfiner, rendejern, snefangsrør, fuglegitter og zink fodblik. Montering af ovenlys samt brandventilation. Montering af bølgetagplader inkl. udluftning mv. 

Levering og montering af nye rendejern, tagrender, nedløb og nedløbsrør samt fodblik ved havtag.


Christians Torv 2-62Opgave:

Tagudskiftning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

TEYTAUD Rådgivende Ingeniører A/S

 

Bygherre:

Boligselskabet Domea Solrød afd. 1 v/Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2018 – Oktober 2018

 

Detailbeskrivelse:

Opstilling samt nedtagning af byggeplads og stillads. Demontering og montering af nye bølgeplader. Udskiftning af zinkbeklædning af karnapper. Udskiftning af ventilationshætter.

Blikkenslagerarbejde: Demontering samt montering af ventilationshætter, tagrender, tagrendejern, rygnings inddækning, grat inddækning samt zink i skotrender og omkring kviste.

Tømrerarbejde: Montering af tagplader, lægter, udluftningshætter, tagplader på skure samt underlag for zink ved kviste og for render ved grater. Isolering af lægter ved lejlighedsskel og tagrum. Etablering af brandkamserstatninger. Afdækning af tagflade. Montering af nye ovenlysvinduer. 


E/F Lombardigade 17-21Opgave:

Udskiftning af tag samt maling af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Kuben Management A/S

 

Bygherre:

E/F Lombardigade 17-21, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2018 – December 2018

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning og opsætning af tagbelægning. Isolering af tagkonstruktion inkl. skunkrum. Forhøjning af brandkamme. Tagrender og nedløb. Maling af vinduer mod gade og gård. Maling af hoveddøre.


AB Fiskers HvileOpgave:

Renovering af tag, facade og vinduer samt indretning af loftrum 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

TVEDE Rådgivende Ingeniører & Arkitekter 

 

Bygherre:

Andelsboligforeningen AB Fiskers Hvile, Worsaaesvej 15A og Jacob Dannefærds Vej 14, Frederiksberg C

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2018 – Februar 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning med skifer og tagpap. Indretning af nye loftrum. Udskiftning af samtlige vinduer på gade- og gårdfacade. Isolering af gavl og bagvæg. Reparation, pudsning og malerbehandling af facaden.

Murearbejde: Reparation af facader. Tyndpudsning af gårdfacader. Facadeisolering inkl. puds. Reparation af eksisterende skorstene. Etablering af nye vindueshuller. Fugning af vinduer. Udluftningsventiler. 

Tagarbejde: Montering af tagpap. Tagarbejde.

Tømrer- og snedkerarbejde: Tagkonstruktion. Efterisolering med granulat. Depotrum på loft. Reparation af døre og vinduer. Indvendigt snedkerarbejde. 

Malerarbejde: Malerbehandling af facader. Indvendigt malerarbejde. Malerbehandling af døre og vinduer. Slutrengøring.

EL-arbejde: El-installationer.

Blikarbejde: Oplægning af skifer. Tagrender og nedløb. Inddækninger.

 

 

 

 


Løvholmen 6Opgave:

Udskiftning af tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Klahn Arkitekt & Byggerådgivning

 

Bygherre:

Ejerforeningen Løvholmen 6, Løvholmen 6, 2720 Vanløse v/Ole Gammel - Steve Cackett - Jan Schinkel

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2018 – Juni 2018

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af tagbelægning. Montering af ny tagbelægning og undertag samt tagvinduer. Isolering i skrunkrum, skråvægge og spidsloft. Montering af ny gangbro og dampspærre. Partiel renovering af kviste. Renovering af betonbund ved altankviste over gavle. Montering af tagrender og nedløb. Montering af loftlem samt loftbeklædning i trapperum og mellemgang.


EF Taastrup HaveOpgave:

Udskiftning af tag m.m.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S Rådgivende Ingeniører

 

Bygherre:

EF Taastrup Have, Taastrup Have 9, 2630 Taastrup v/administrator Advokatfirmaet Ternstrøm

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2018 – April 2019

 

Detailbeskrivelse:

Isolering af tagrum inkl. gangbro. Lægning af lægter, eternitplader og tagrygninger. Montering af inddækninger, vindskeder og udhængslister m.m. Montering af rendejern, zinktagrender, taghætter og nedløb. Udskiftning af ventilationsrør i tagrum og nye kondensisolerede kanaler over tag. Malerbehandling af spærender og udhængslister.


A/B Valbygårdsvej 72Opgave:

Udskiftning af tag og renovering af facader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter

 

Bygherre:

A/B Valbygårdsvej 72

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2017 – Marts 2018

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning og efterisolering af tag. Etablering af tagterrasse. Istandsættelse af facader samt maling af vinduer mod gårdmiljø. Efterisolering af gavle og loft i port.


Skt. Thomas Allé 17-19/Gammel Kongevej 99Opgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt montering af altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherre:

FrederiksbergFonden c/o DEAS A/S

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2017 – December 2017

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af gade- og gårdvinduer samt opgangsdøre. Udskiftning af tag. Etablering af altaner.

Tømrerarbejde: Nedrivning. Opretning og tildannelse af eksisterende tagkonstruktion. Efterisolering samt etablering af dampspærre. Nyt tagunderlag. Lægtning samt ovenlys mm. Isolering af gavl. 

Snedkerarbejde: Fugning, herunder elastiske fuger omkring samtlige nye vinduer inkl. kældervinduer og altandøre. 

Tømrer- og snedkerarbejde: Demontering og bortskaffelse af eksisterende vinduer. Udskiftning af samtlige vinduer inkl. kældervinduer. Etablering af altandøre. 

Blikkenslagerarbejde: Levering og montering af tagbelægning på mansard, øvre flade og tårn inkl. diverse aftrækskanaler mv.

Malerarbejde: Lister og paneler mm. Vinduesplader og lysninger.

Murearbejde: Renovering og hævning af brandkarme. Renovering af skorstenspibe.


Kobbelvænget 65Opgave:

Udskiftning af tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Københavns kommune, økonomiforvaltningen 

 

Bygherrerådgiver:

EKJ Rådgivende Ingeniører A/S

 

Byggeperiode:

Oktober 2017 – December 2017

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Opsætning af stillads. Nedrivning af tag – asbestsanering inkl. renhedstest. Opretning af spær og undertag. Skiferbelægning. Udskiftning af vinduer.  


BytoftenOpgave:

Tagudskiftning og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Ejendom 246 Bytoften ApS v/ CEJ Ejendomsadministration A/S

 

Bygherrerådgiver:

CEJ Ejendomsadministration

 

Byggeperiode:

Maj 2017 – Oktober 2017

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning på ejendommen. Tagudskiftning på udhæng over butiksvinduer. Facadereparation, afrensning og kalkning.

Tømrerarbejde: Nedrivning. Demontering og opbevaring. Opretning og isolering af ejendommens tag. Etablering af undertag for teglsten og zinkarbejde på ejendommens tag. Etablering af undertag for teglsten over butiksvinduer. Udskiftning af ovenlysvinduer inkl. indvendige arbejder. Udskiftning af tagvinduer.

Murerarbejde: Tagdækning. Brandmur. Prøveudtagning inkl. analyse. Facadereparation. Facadeafrensning. Facadekalkning. Slutrengøring.

Malerarbejde: Tagudhæng. Lysninger.

Blikkenslagerarbejde: Skotrender, inddækninger m.m. Tagflader i zink mellem kviste. Taghætter. Fodblik, tagrender og nedløb.

 


A/B Hørsholmsgade 24-26Opgave:

Renovering af tag og facade samt fugtisolering af kælder

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Erik Pedersen ApS

 

Bygherre:

A/B Hørsholmsgade 24-26

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2016 – juni 2017

 

Detailbeskrivelse:

Opsætning af stillads. Etablering af byggeplads. Renovering af facade. Udskiftning af vinduer. Nedtagning af stillads. Kloak-/jordarbejde. Malerbehandling af underfacaden. Renovering af baderum.  


A/B Islands Brygge 3-5Opgave:

Tag og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Sbs rådgivning A/S

 

Bygherre:

A/B Islands Brygge 3-5

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2017 – juni 2017

 

Detailbeskrivelse:

Total omfugning af murværk mod gade. Total omfugning af murværk mod gården. Istandsættelse af sætningsrevner, indfræsning af stål. Istandsættelse af gesiser og bånd mv. mod gade. Udskiftning af naturskifer på gesimser og sålbænke mod gård. Pudsreparation af underfacade mod gade. Udskiftning af sten i facader. Hedtvandsafrensning af hele facaden. Udskradsning, stopning og fugning af døre på gårdsiden. Demontering af eksisterende tagbelægning. Imprægnering af tagkonstruktion. Opretning og påforing af tagflader. Nyt undertag og høvlede og pløjede brædder inkl. montering af tagpap. Afstandslister og lægtning. Montering af toplægte. Montering af fodblik ved tagfod. Montering af tagrender. Montering af nedløb. Oplægning af nye teglsten. Zinkinddækning ved gennemføring for stålstativ. Zinkinddækninger på skorstene. Nyt zinktag, inddækninger og skotrende på frontispicer. Tagvinduer Velux GVO. Tagvindue med adgang til tag. Indblæsning af mineraluldsgranulat i øverste etageadskillelse samt over portrum. 


Fredensborg BeredskabsstationOpgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bjerg Arkitektur A/S

 

Bygherre:

Fredensborg Kommune

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2016 – marts 2017

 

Detailbeskrivelse:

Energioptimering af eksisterende beredskabsstation herunder renovering/optimering af tagkonstruktionen og facader samt udskiftning af varmekilde. Lette ydervægge. Tagkonstruktioner, tagfod, efterisolering, stern samt tagrender og nedløb. Tagkonstruktioner, efterisolering, murkrone, stern og tagbrønd. Udskiftning af vinduer. Demontering af vinduer og døre. Udvendige vinduer og døre, træ/alu. Fuger. Ovenlys med montering. Gerigter, indfatningslister, fuger. Lofter, træbeton. Tagdækning med stålprofil. Tagdækning med tagpap. Hulmursisolering. Elektronik og svagstrøm.


A/B HirseboOpgave:

Udskiftning af tag, vinduer og kviste

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitekt John Berglin A/S

 

Bygherre:

A/B Hirsebo v/ Torben Nielsen, Frederikssundsvej 214, kld. tv., 2700 Brønshøj

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2016 – oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Levering og montering af nyt tegltag, demontering af eksisterende tag, alt inklusiv. Fjernelse af skorstene. Levering og udførelse af renovering af eksisterende brandkamme inklusiv murrilning og fugning for zinkinddækninger og efterreparationer. Ommuring af skifte på hovedgesims mod gård og mod gade. Murreparation af facade. Murreparation af ventilationsrør på hanebåndsloft. Nye altankviste og udskiftning af eksisterende. Indvendig afdækning i bolig ved kviste. Nedtagning af eksisterende kviste og altaner samt afdækning og øvrige nedrivningsarbejder. Udveksling i tagkonstruktion ved samtlige kviste. Retableringsarbejder efter montagearbejde, herunder tømrerarbejder, murerarbejder og malerarbejder. Lærred for kvistaltaner. Blomsterkasser. Nye tagrender og nedløb. Nye zinkinddækninger, skotrender og udluftninger m.m.. Udskiftning af alle vinduer og altandøre.  


LundegårdenOpgave:

Renovering af tagkviste

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S. Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup

 

Bygherre:

Boligselskabet Domea, Fredensborg afdeling 6807 /v Domea. Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2016 – november 2016

 

Detailbeskrivelse:

Renovering af 6 altankviste og 4 kviste ved hoveddøre.

Stillads. Velfærdsforanstaltninger. Afspærringer m.v.. Mandskabsskur og materiale- og affaldscontainere. Afdækning mod nedbør og vind. Tilslutning af afløb, vand og strøm i ejendommen. Murerarbejde. Tømrerarbejde. Isolering af flunker og opsætning af træunderlag. Udskiftning af tagkrydsfiner og tagpap. Udskiftning af spær under flunke. Udskiftning af kvisthjørnestolper. Udskiftning af kvist overligger. Udskiftning af vandret rem over flunke. Udskiftning af spær på kvisttage. Malerarbejde. Blikkenslager. Udskiftning af alt zinkbeklædning og inddækninger m.v. på og omkring kviste inkl. fugning. 


Albertslund StadionOpgave:

Renovering af tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Kuben Management

 

Bygherre:

Albertslund Kommune. Nordmarks Allé, 2620 Albertslund

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2016 – april 2017

 

Detailbeskrivelse:

Renovering af taget med udskiftning af belægning og isolering. Entreprisen omfatter taget på hal 1 og 2 ca. 2*1200 m2. Fjernelse af eksisterende solvarme anlæg. Opbygning af nyt tag med isolering og bølgeplader. Totaloverdækning. 


EF AskholmOpgave:

Udskiftning af tagterrasse og tagbelægning med isolering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Steffensen - Rådgivende ingeniører

 

Bygherre:

EF Askholm 1 c/o Hr. Peter Franklen, Dexter Gordons Vej 11.2.7, 2450 København SV

 

Bygherrerådgiver:

Steffensen. Rådgivende Ingeniører, Kildebakkegårds Allé 55, 2860 Søborg

 

Byggeperiode:

Maj 2016 – oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Overdækning. Nedrivning. Ovenlysvinduer. Isolering. Afvanding. Udspyr. Tagbelægning. Mureafdækning. Terrasseopbygning. Terrassebrædder. Adskillelse mellem terrasser. Rækværker. Faldstammeudluftninger. Installationsskakt. Ventilationshuse. Fugtspærre. Servicerampe. Faldsikring. 


EF Peblinge Dossering 32-32AOpgave:

Tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Schødt A/S

 

Bygherre:

EF Peblinge Dossering 32-32A, Peblinge Dossering 32-32A, 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2016 – januar 2017

 

Detailbeskrivelse:

Ny membran på altan. Ny træterrasse. Fugtskadet loft. Sætningsrevne. Ny tagpap. Skorsten ved tagspring. Skorstene. Utæt inddækning i kip. Revnet rude i tagvindue. Løs skiferplade/inddækning. Utæt inddækning ml. ejendomme. Gennemgang eternitskifertag. Rensning af tagrender. Øvrige arbejder – byggeplads. 


E/F GodsbanegadeOpgave:

Renovering af tag samt udskiftning af vinduer & døre

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn og Partnere A/S

 

Bygherre:

E/F Godsbanegade 31/Ingerslevgade 112, 1620 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2015 – januar 2016

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagrender. Udskiftning af tagnedløb. Udskiftning af tagvinduer. Udskiftning af zink inddækninger af overgange mellem murværk og tag. Istandsættelse af  murværk på tag. Etablering af fugtsikring og omfangsdræn m.v.. Øget ventilation i kælder. Istandsættelse af kælder indvendig. Forstærkning af etagedæk. Facader og sokkel. Istandsættelse af pudset overfacade mod gade. Istandsættelse af underfacade mod gade. Udskiftning af vinduer og døre. Porte/gennemgange. Varmeanlæg. Afløb. Kloak. Byggeplads. 


Valdemarsgade 21Opgave:

Udskiftning af naturskifertag samt udbedring af svampeskade og rådskader m.v.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

Københavns kommune. Københavns ejendomme, Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2016 – oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Demontering og bortskaffelse: Demontering af tagplader. Demontering af gamle ovenlys. Demontering af zinktag på frontispice. Demontering af tagrender. Demontering af aftrækskanaler. Tømning af loftrum. Demontering af bræddeskillevægge. Opstropning af eksisterende rørinstallation.

Udbedring af svampe og rådskader: Demontering af gulve i tagrum. Behandling af loftforskalling. Nyt indskud og isolering. Nyt gulv. Bjælkeender. Murrem. Vinduesoverliggere. Vinduer. Malerreparation af vinduer. Fodrem. Spær. Behandling af murværk. Demontering og retablering af lofter på 1. sal. Demontering af loft i trapperum. Genskabelse af loft i trapperum.

Tømrer-, snedker-, maler-, blikkenslager- og el arbejde: Opretning. Fast undertag. Lægtning. Ventilationsspalte. Ny tagdækning. Nyt tag på frontispice. Nye grater med zink. Ny ventileret rygning i zink. Svineryg inddækning bag skorstene. Nye skorstensinddækninger. Nye ovenlysvinduer i tagrum. Nyt ovenlysvindue i trapperum. Nye tagrender. El arbejde. Duenet/duepigge i frontispice. Nye aftrækskanaler inkl. hætter. Nye faldstammer for udluftning inkl. hætter.

Murerarbejde: Nyfugning af skorsten. Udbedring af skorstenspuds. Ny skorstensafdækning.

Byggeplads: Stillads. Totaloverdækning. Containere. Mandskabsvogn. Miljøvogn. Byggestrøm. Byggevand. Støvvægge. Rydning. Køreplader. Nye hegn med låger. Orienteringslys. Retablering. Slutrengøring. Kvalitetssikring.  


Børneinstitution ÆblehavenOpgave:

Tagudskiftning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Tvede Rådgivende Ingeniører, Strandvejen 72, 1. tv., 2900 Hellerup v/ Mikkel Sommer

 

Bygherre:

Rødovre kommune, Bygningsafdelingen – Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77, 2610 Rødovre

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2016 – oktober 2016

 

Detailbeskrivelse:

Teglsten. Rygningssten. Zinkinddækninger ved faldstammer, ventilationskanaler. Hætter for ventilation og faldstammer. Tagrender og nedløb. Udveklinger til ovenlys samt afstivning af spær. Ovenlys (montering efter anvisning fra Velux).


A/B MosegaardenOpgave:

Tag, facade og solceller

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

-

 

Bygherre:

A/B Mosegaarden c/o Formand Bjarne Andersen, Beatevej 26, 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

Byggesagkyndige arkitekt- og ingeniørfirma, B.K. Consult A/S, Herlufsholmvej 37, 2720 Vanløse

 

Byggeperiode:

September 2016 - februar 2018

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning og bortskaffelse af tagdækning inkl. lægter, udhængsbrædder og inddækninger, samt loftvinduer, skotrender, tagrender og nedløb, inkl. beslag og forankringer m.m.. Nedtagning af taghætter og ovenlysvinduer til depot. Opretning af spær. Levering og montering af ny tagdækning inkl. fast undertag, inddækninger, tagrender og nedløb m.m.. Reparation af brandkarme. Renovering af gård- og gadefacader (nedrensning samt udbedring af revnedannelser og fugeskader). Renovering af indgangspartier og udskiftning af hoveddøre. Renovering af kældertrapper inkl. betonreparation af trin m.m. samt tilpasning af kælderdøre for støbning af opkanter. Eftergang og justering af vinduer inkl. udskiftning af defekte tætningslister og fuger. Diverse pudsreparationer af sokkel og pudsede overflader m.m.. 


E/F Frederiks HaveOpgave:

Renovering af tag, facade og installationer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

E/F Frederikshave c/o DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

E/F Frederikshave, Procasa ApS

 

Byggeperiode:

Maj 2016 – december 2017

 

Detailbeskrivelse:

Stilladsarbejde/arbejdsplatform: Opstilling samt nedtagning af opgangsfelt til tagarbejde. Afskærmning. Opstilling samt nedtagning af stillads for arbejder i trappeopgange. Platformsarbejder (nordside). Liftarbejder (sydside). Køreplader. Særlige risici. Aflevering og rengøring.

Kloak: Ændring af kloak. Reetablering af terrændæk. Tætning af dæksler til brønde. Højtvandslukke i gulvafløb og toiletter. Etablering af opkanter i terræn mod kraftig regnskyl.

Tømrer- og snedkerarbejde: Røglemme på tag. Vinduesleverance og montage. Tagbånd 4. sal nordside (Cembrit). Delvis udskiftning af altanskillevægge.

Smedearbejde: Altanafskærmning, sydsider. Skråtstillede lameller, sydsider samt lameller på gavl, øst og vestsider. Fransk altanafskærmningsværn, norside. Skodder ved siden af fransk altan, nordsider. Pergola på fremskudte altaner, 4. sal.

VVS: Regnvandsledninger fra tag. Strømpeforing af faldstammer for tagvand. Huller. Fjernelse af eksisterende betonrender inkl. afløb og afløbsrør. Etablering af afløbsrende langs terrasser blok A og C. Linjedræn ud for opgangene ved blok B. Linjedræn ved nedgang til p-kælder ved blok C. Membran. Punktafløb i belægning inkl. afløbsledning.

Ventilation: Ny centralventilation. Eksisterende centralventilation. Fælles tryk.

El-arbejde: Røglemme på tag. Centralventilation.

Malerarbejde: Malerbehandling af lysninger. Malerbehandling af vinduer og døre på 4. sal. Udvendig malerbehandling af kældervinduer. Maling af vægge mellem altaner. Maling af betonbjælker og underside af altaner. Maling af samtlige eternitplader på sydfacade. Maling af trælister over eternitplader. Malerbehandling af samtlige eternitplader på nordfacader. Maling af sokler. Malerbehandling/træbeskyttelse af plankeværk ved blok D og E.

Tag: Tagdækning. Faldstammeudluftninger. Zinkinddækninger. Afkasthætter elevator. Ventilationskasser. Ventilationshætter affaldsskakte. Rense/inspektion lemme til ventilation. Faldsikring. Gennemføring til el kabler og solceller.

Alt sammen til fuldt og færdigt arbejde.   


51-106 TritronerneOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

51-106, Tritronerne v/ DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2015 – April 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Opsætning af stillads/lift. Totaloverdækning. Murerreparationer m.v.. Efterisolering af gavl. Montering af nye vinduer. Tagudskiftning, nye ovenlysvinduer, isolering og gangbro. Nyt undertag. Tillægspris på hævning af tag og ændring kviste. Etablering af nye taghætter for udluftning (faldstammer, ventilation, affaldsskakte, afkast m.m.). Nye tagrender og nedløb. Malerbehandling af kviste og tillægspris på kældervinduer. Etablering af lys på loft. 


Sallingvej 22-24/Limfjordsvej 40-41Opgave:

Udskiftning af tag samt renovering af facader

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter A/S

 

Bygherre:

Ejendomsselskabet H.G. Jansen A/S, Gl. Kongevej 76, 1850 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Tag: Levering og montering af tagsten – herunder lægning af rygning og grater i mørtel samt div. Tilskæringer af tagsten. Eftergang, udbedring samt omfugning af skorsten inkl. udskiftning af sten. Eftergang samt omfugning af murværk på kviste mod trappetårne mod gård. Forhøjelse af brandkarm mod nabobygning. Facade: Demontering af beslag, kroge, kabler etc.. Udskiftning af dilatationsfuge mod naboejendom. Eftergang af murkrone. Påmuring af skifte på murkrone i forbindelse med hævelse af taget. Renovering af sætningsrevner. Udskiftning af defekte facadesten. Total omfugning af facaden mod Sallingvej og Limfjordsvej inkl. hjørne. Fugereparationer mod gårdfacaderne samt gavle. Lukning af huller fra eksisterende fadebure på gårdfacaden. Reparation af murværk ved butiksfacader. Etablering af facadepuds på butiksfacader. Renovering af altanbunde. Renovering af sokkel mod gade. Renovering af udvendig kældertrappe inkl. værn. Etablering af nye sålbænke. Pudsreparationer af ved gavlhjørnet mod gård. Renovering af sokkel mod gård og gavl. Renovering af udvendig kældertrappe. Isolering af gavl. Etablering af stål pullert i port. Butikker: Murerreparationer indvendig efter demontering af træværk, gulvbelægning, lofter m.v.. Etablering af nedlagt gitterrist. Istandsættelse af eksisterende indgangstrapper. Etablering af ny indgangstrappe. Retablering af asfaltbelægning ved tidligere indgangstrappe. Garage: Udskiftning af defekte facadesten. Fugereparationer på garagefacaden. Renovering af sokkel. Loftrum: Eftergang af tunge vægge på loftrum. Eftergang af aftrækskanaler på loftrum for utætheder m.m..


AB BirkeskovenOpgave:

Renovering af tag, tagrender, vinduer, skure mm.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS A/S

 

Bygherre:

A/B Birkeskoven (ejd. nr. 107-77) v/ DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2015 – Februar 2016

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads. Opsætning af stillads/lift. Etablering af totaloverdækning. Udskiftning af bølgeeternittag. Etablering af papdækning med liste dækning. Nye tagrender og nedløb. Nye Velux vinduer med lysninger. Efterisolering af hanebåndsloft. Maling af stern, vindskeder, døre/vinduer samt karnapper. Udskiftning af bølgeeternit på skure. Etablering af papdækning med liste dækning på skure. Renovering af døre på skure. Maling af træværk på skure. 


De Røde BlokkeOpgave:

Udskiftning af tag

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Boligselskabet Sjælland

 

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland Afdeling 01-304, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads og affaldscontainere. Opsætning og nedtagning af stillads samt leje af stillads. Nedtagning og bortkørsel af asbestholdige eternitplader. Nedtagning og bortkørsel af gl. taglægter, vindskeder, tagrender og nedløbsrør. Afdækning af tage under udførelse af arbejde. Levering og montering af nye godkendte taglægter. Levering, oplægning og montering af nye lysegrå B6 eternitplader og vinkler i rygning samt inddækning mod tilstødende bygninger. Levering og montering af nye vedligeholdelsesfrie vindskeder, stern og udhæng. Levering og montering af nye Plastmo ståltagrender og nedløb. Levering og montering af 40 stk. nye taghætter og 60 stk. tagrumshætter. Levering og montering af 7 stk. komplet røgventilationsvinduer som Velux, inkl. isoleret lysning fra loft i opgang. Nedtagning af eksisterende skorsten til under nyt tag, hvor der oplægges afdækningsplade på skorstenen. Levering og efterisolering med 200 mm. på loftet i begge boligblokke. Diverse ydelser som ikke indgår i ovennævnte positioner, men nødvendige for arbejdets fulde færdiggørelse. 


AB RemisenOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt gavlisolering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

AB Remisen v/ Poul Permin, Sylviavej 15, 2. tv., 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 – August 2015

 

Detailbeskrivelse:

Byggeplads: Etablering af byggeplads m.v. for samtlige arbejder på ejendommen. Udlægning af kørerplader. Opstilling, leje og nedtagning af stillads. Etablering af afdækning og afskærmning mod gadeside. Rengøring og pudsning af alle vindues- og dørelementer. Nedtagning og opsætning af ny armeret plastfolie på stillads. Etablering af fuld overdæk på stillads over Sylviavej 15-21. Tag: Udskiftning af tegltag. Istandsættelse af murværk tag. Vinduer: Levering og montering af prøvevindue. Udskiftning af vinduer og altandøre til nye i træ/alu. Isolering og beklædning af udadgående hjørner. El/svagstrøm: Fjernelse af den eksisterende lysinstallation i loftrum og spidsloft. Fjernelse af døde telefonkabler/tv-ledninger på spidsloft. Etablering af nye lysinstallationer lofter. Levering og montering af belysningsarmaturer inkl. lyskilder på loftrum og spidsloft. Andet for arbejdets fulde færdiggørelse. 


Peblinge Dossering 44Opgave:

Tag- og vinduesrenovering samt svampeudbedring

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Procasa ApS

 

Bygherre:

Ejerforeningen Peblinge Dossering 44, Peblinge Dossering 44 ved ejerforeningsformand: Rune Madsen Peblinge Dossering 44 2. tv., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2015 – September 2016

 

Detailbeskrivelse:

Fjernelse af eksisterende tagbelægning inkl. tegl, understrygning, lægter, tagbrædder, banevareundertag og inddækninger m.v.. Nedrivning og fjernelse af træpulterrum inkl. trappedøre. Nye mansardprofillister og brædder – udføres med samme tværsnit profil som eksisterende. Opretning af tagkonstruktion. Nye hanebånd. Levering og montering af nye tømmerkarmkviste til mansard etagen inkl. tildannelse af eksisterende tagkonstruktion og nye gips beklædning og lysninger. Ny tagfod, tagovergang, opskalkning, ventilations spalter, afstandslister, top- og taglægter. Montage af nye undertagsbrædder inkl. tagpap på alle mansard- og spidsloftflader – brandimprægnerede i spidsloft inkl. zink fodblik – tagfod og tagovergang. Skotrendeunderlag. Bræddeunderlag inkl. tagpap for zinktagflader i taghjørner. Efterisolering inkl. dampspærre af hele mansardetagen – mansardtagflade og etagedæk på spidsloft. Indblæsning af mineraludsgranulat i eksisterende etagedæk mellem mansardetage og spidsloft. Nyt tømmer strø konstruktion inkl. gulvbrædder på spidsloft – til ca. 300 mm isolering. Levering og montering af 2 stk. Velux Type GPU (78x55) Renoveringsinddækning EW – tilpasses eksisterende flisebeklædte lysninger. Kondensisolering af aftræksrør på spidsloft. Levering og montering af Bd-dør 30 inkl. BD60 lukning af 1 stk. dørhul. Ny trådgitter pulterrumsvægge inkl. døre. Svampe imprægnering af fodrem og spærender. Efterisolering af kælderdæk. Svampe imprægnering af bjælke ender og vindues overliggere i kælder. Levering og montering af termoruder alu-rammer til montering indvendig på alle kældervinduer og vinduer over døre til bagtrappe.      


AB Husumgade 19-21Opgave:

Tagudskiftning og facaderenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danborg Byggerådgivning ApS, Naverland 31, 1. sal, 2600 Glostrup

 

Bygherre:

A/B Husumgade 19-21 v/ fmd. Tue Czajkowski, Husumgade 21, 5. tv., 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af byggeplads og affaldscontainere. Opsætning og nedtagning af stillads samt leje af stillads. Fast afdækning under tagfod. Nedtagning af gl. tagsten m.m.. Imprægnering af nye og eksisterende trækonstruktion. Opretning af tagkonstruktion. Isolering af skrålofter. Undertag og lægter. Skotrender og underlag for kvistnakke. Forstærkning af spærsamlinger. Ny tagfod. Nye tagvinduer. Velux vinduer til boliger. Nyt underlag på kviste. Hanebåndsdæk. Renovering af vinduer i facader mod gård og gade. Opbygning af ny tagterrasse for én lejlighed. Ny tagbeklædning. Nye tagrender og nedløb i zink. Nye taghætter og inddækninger i zink. Kloakudluftning. Ny zinkbeklædning på kvisttage og flunker inkl. inddækninger langs tagflader og ved bagtrappehuse. Montering af nyt dueværn. Facadefuger på gadeside eftergås for sætningsrevner(lyn), løse fuger og sten. Reparation af frostsprængte mursten. Frontispicer og gesims mod gade afrenses og afhugges for løs puds. Rensning af brandkamme. Reparation af gårdfacade.    


AB Nattergalevej 22-30Opgave:

Udskiftning af tag etablering af vandmålere og regnvandsanlæg samt renovering af kviste og altaner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Hovedkontor Nicolai Giødesen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København K Att.: Jørgen Fog

 

Bygherre:

A/B Nattergalevej 22-30 v/ advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2015 – November 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af ejendommens tag, med nyt fast undertag. Renovering af kviste. Etablering af regnvandsanlæg. Renovering af 5 altaner. El på spidsloft. Isolering af etageadskillelser. Etablering af vandmålere i lejligheder og på fællesarealer. Etablering af rottestop samt maling af vinduer på facader. Etablering og vedligeholdelse af byggeplads med tilhørende skurvognsfaciliteter. 


AB StenhuggergårdenOpgave:

Udskiftning af tag og vinduer samt renovering af facade/sokkel

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

A/B Stenhuggergården v/ Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab v/ Advokat Nicholas Wantzin, Åbenrå 31, 1124 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

August 2015 – December 2015

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af vinduer og altandøre til nye i træ/alu. Forarbejde inden istandsættelse af facader. Nedtagning og genmontering af nedløb. Nedtagning af gamle skruer, rawplugs, beslag m.v.. Omlægning af kabler fra facade til trapperum. Armering af kraftige revner. Udskiftning af defekte skifersålbænke. Udskiftning af samtlige skifersålbænke. Udskiftning af defekte mursten. Tilmuring af udluftningshuller. Omfugning af hele facaden. Istandsættelse af udvendige kældertrapper. Etablering af nye værn på kældertrapper. Malerbehandling af trappevanger. Istandsættelse af udvendige trappetrin foran opgangsdøre. Reparation af sokkel. Udlægning af ny asfalt langs facade. Eftergang af tag m.v.. Istandsættelse af brandkarm. Udskiftning af afdækningssten på brandkam. Udskiftning af inddækninger på brandkarm. Andet for arbejdets fulde færdiggørelse.


E/F Skt. Gertruds Stræde 3Opgave:

Udskiftning af tag og udbedring af svampeskade

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirma Hafsteinn Oskarsson

 

Bygherre:

E/F Skt. Gertruds Stræde 3 v/ Christina Krarup Surian, Husumvej 117, 2. tv., 2700 Brønshøj

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2016 – Maj 2016

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af nuværende tagbelægning på de to mansardtage – øvre og nedre mansardtag – mod gade og gårdside. Hertil kommer zinkarbejde ved kviste, nye tagrender og nye nedløb, og malerarbejde ved vinduer på gårdside og kviste på vejside, samt særpris for maling af øvrige vinduer mod gaden. Tagudskiftning: Etablering af fast undertage, med tagpap og nye tagsten. 


A/B BorupgaardOpgave:

Udskiftning af 6000 m2 samt pudsning af 10.000 m2 facade og istansættelse af 1500 vinduer.

 

Entreprise:

Hovedentreprise. Entreprisesum 38 mio.

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partners A/S, Hjalmar brantings plads 6

 

Bygherre:

A/B Borupgaard - Borups alle, Humlebækgade, Skotterupgade

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2011 - november 2012

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af gamle tagsten, rydning af loftrum m.v.. Opbygning af ny tagkonstruktion inkl. opretning. Levering og montering af nye zink hætter, tage, kviste, tagfod, render og nedløb. Nedbankning af 6000 m2 puds samt oppudsning igen i farvet mørtel. Nye sålbænke 1500 stk.

 


A/B ØstbanehusOpgave:

Udskiftning af 2500 tag samt konstruktiv klargøring til tagboliger

 

Entreprise:

Hovedentreprise. Entreprisesum 20 mio.

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partners A/S, Hjalmar brantings plads 6

 

Bygherre:

A/B Østbanehus

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2013 – maj 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af gamle tagsten rydning af loftrum m.v.. Opbygning af ny tagkonstruktion inkl. opretning. Levering og montering af ny zink hætter, tage, tagfod, render og nedløb. Nye vinduer i tagfladen. Indvendigt er der gjort klar til tagboliger med alle de konstruktive dele. Ex. køkken & inventar.

 


Folehaven 135Opgave:

Udskiftning af tag og etablering af tagboliger

 

Entreprise:

Totalentrepris. Entreprisesum 3 mio.

 

Rådgiver:

PNP-BYG A/S Glerupvej 7

2610 rødovre

 

Bygherre:

Flemming Sejr Hansen

Danhaven 5

2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

2012

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af gamle tagsten, rydning af loftrum m.v.. Opbygning af ny tagkonstruktion inkl. opretning. Levering og montering af nye zink hætter, tage, tagfod, render og nedløb. Nye vinduer i tagfladen. Etablering af tagboliger.

 


EgebækhusOpgave:

Udskiftning af tagbelægning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Rytter Arkitekter A/S

 

Bygherre:

CFD, Administration, Oktobervej 22A, 2730 Herlev, Att.: Niels Ove Andersen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2015 til Marts 2015

 

Detailbeskrivelse:

Demontering og omlægning af ledninger på loft og eksisterende lægter. Demontering, afblænding og bortskaffelse af eksisterende ventilation. Nedrivning af eksisterende tagbelægning inkl. lægter og ovenlysvinduer mv.. Nedrivning af eksisterende isolering. Opretning af tagflader. Ny efterisolering af tagflader. Nyt undertag inkl. afstandslister og lægter mv.. Oplægning af ny tagbelægning. Nye tagvinduer i tagfladen inkl. underlag. Udskiftning af skotrender. Udskiftning af zinkinddækninger. Udskiftning af zink på kvist flunker og efterisolering af disse. Udskiftning af rendejern, tagrender og nedløb.


Østerby fælleshusOpgave:

Tag- og skimmelrenovering samt indretning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S

 

Bygherre:

Taastrup almennyttige Boligselskab/Høje Taastrup Kommune, afdeling Østerby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af lofter og skimmelsanering. Opbygning af ny tagkonstruktion, tagisolering og papdækning. El-arbejder. Ventilationsarbejde. VVS-arbejde. Facadeplade udskiftning. 


Øster PalæOpgave:

Udskiftning af tag, altanbehandling og ekstra afvanding

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

City Apartment A/S, Martinsvej 8, 1926 Frederiksberg C, Att.: Kim Hansen

 

Bygherre:

City Apartment A/S, Østerbrogade 87-93, Urbansgade 1-5 og Jacob Erlandsens Gade 2-4  

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Februar 2015 til November 2015

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tagbelægning. Lægter. Tagrender nedløb. Zinkindækninger. Zinkflunker. Zink på kvisttage. Zinktaghætter. Opretning af eksisterende spær ved opsætning af 45x145 spær træ på siden af spær. Efterisolering af boliger med ca. 100mm Rockwool A-Batts. Oplægning af fast undertag med Rupl brædder. Oplægning af trykimp afstandslister. Etablering af ventileret tagfodsløsning. Udskiftning af Velux vinduer. Oplægning af nye zinkrender i nye rendejern. Opsætning af nye zinknedløb i nye hængs stifter. Opsætning af nye zink på kvistflunker og zinktage på eksisterende kviste. Udskiftning af eksisterende zink på lodrette vægge mod boliger mod Østerbrogade. Levering af diverse hætter, løskanter, inddækninger, skotrender mv.. Levering og oplægning af Monier falsetagsten. Levering og montering af mørtel fri rygning. Oplægning af rygningsbånd. Etablering af udspy gennem brystninger fra indvendige altaner på 5. Sal og epoxibehandling af gulv og sokkel. Tagrender i zink. Kvistfronter inddækkes med zink, ligesom flunker. Trappetårnehatte facademales. Brandkamme renoveres og forsynes med nye afdækningstegl. Velux vinduer monteres som redningsvinduer. Der etableres nye indvendige lysninger ved Velux vinduer i mdf plade.      


Vestergaarden IIOpgave:

Tag, facade samt etablering af hemse

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bornebusch Tegnestue A/S

 

Bygherre:

3B, afdeling 3035 Vestergaarden II, v/ Boligforeningen 3B, Kronprinsessegade 14, 1306 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2013 til Oktober 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tegltage, forhøjelse af tagkonstruktion, isolering af tagkonstruktion, udskiftning af havefacader isolering af gadefacader samt etablering af hemse.


Valby Tingsted 7Opgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S

 

Bygherre:

Fonden Samvirkende Menighedsplejer, Valby Tingsted 7

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af eksisterende tagbeklædning. Fjernelse af eksisterende ekspansionsbeholder på spidsloft. De- og genmontering af el-installationer på lægter. Midlertidig montering af Durko-ventiler på faldstammeudluftninger. Fjernelse af bygningsaffald m.v. i mansardtag og skunk. Opretning af samtlige spær m.v.. Forankring af spær og fodrem m.v.. Imprægnering af spærrende m.v.. Isolering af skråtag og skunk samt gulv på spidsloft m.v.. Etablering af gangbro på spidsloft. Etablering af trappestiger til spidsloft. Etablering af underlag for skotrender, inddækninger m.v.. Etablering af nyt fast undertag med brædder og tagpap. Etablering af stern. Oplægning af nye afstandslister og lægter. Maling af synligt udvendigt træværk. Etablering af zinkinddækninger ved skotrender m.v.. Etablering af zinkinddækninger ved kviste. Reetablering af zinkinddækninger ved kviste type 1. Etablering af skunklemme. Etablering af tagvinduer mod spidsloft. Etablering af tagvinduer m.v. mod loftrum og trapper. Rensning af ventilationskanaler. Nedrivning af skorsten. Istandsættelse af brandkamme. Etablering af inddækninger ved afgrænsende murværk. Etablering af nye faldstammeudluftninger m.v.. Etablering af nye udluftningshætter m.v.. Reparation af murkrone efter nedtagning af rendejern. Udskiftning af tagrender og rendejern. Udskiftning af hængselstifter og tagnedløb. Oplægning af ny tagbeklædning. Etablering af duesikring i tagrender.  


Rundyssen 2-6Opgave:

Renovering af klimaskærm – ”mock up”. Der skal efterfølgende laves mange huse magen til.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Kim Olsson A/S

 

Bygherre:

Samvirkende Boligselskab, afd. 3023 Herlev Huse, v/ KAB, Vester Voldgade 17, 1552 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2015 til Juni 2015

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af lettefacader. Udskiftning af tag og døre. Levering og opsætning af nye lette facader med vinduer og døre. Udskiftning af isolering og loft. Levering og opsætning facadeisolering med farvet puds. Retablering af terræn. 


Kagshusene, blok K & LOpgave:

Udskiftning af tagbeklædning og vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Holmsgaard A/S

 

Bygherre:

PAB afd. 4, v/ Fa09, Stationsparken 24, 2. tv., 2600 Glostrup  

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2014 til September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Fjernelse og bortskaffelse af oprindelig tagbeklædning. Etablering af ny tagbeklædning. Gennemgang/supplering af isolering af tagrum. Udskiftning af tagrender og nedløb (zink). Udskiftning af facadevinduer og udvendige døre. Gennemgang/udbedring af sålbænke. 


Erhvervskollegiet, Bakkesvinget 69-91Opgave:

Tagudskiftning, efterisolering samt maling af udvendigt træværk

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Boligselskabet Sjælland

 

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland, afdeling 01-240, Parkvænget 25, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til August 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning og udskiftning af tagbelægning på boligblokkene samt følgearbejder, herunder bl.a. opretning af spær udskiftning af lægter og inddækninger. Udskiftning af facadeplader på flunker i højre del af bygningen i blok 1. Nedtagning og udskiftning af tagbelægning på cykelskure. Udskiftning af tagrender og nedløb. Efterisolering af tagrum. Efterisolering af flunker. Maling af udhængsplader også loft i indgangs-nicher. Maling af træværk i udhæng. Maling af facadeplader på flunker i høje del af bygningen i blok 1. Aftagning af eksisterende taghætter og opsætning af nye taghætter og udluftningsrør. Aftagning og genopsætning af eksisterende ventilationsskorstene. Nedtagning af eksisterende tagrender og nedløb. Opsætning af nye tagrender og nedløb. Udskiftning/supplering af espalier-lægter på affaldssure. Maling af træværk på affaldsskure og cykelskure. Maling af træværk på pergolaer og fodhegn under trappe. Udbedring af følgeskader (hække o.l. som tager skade af processen).     


Endrupskolen, bygning 3Opgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Cos Arkitekter aps

 

Bygherre:

Fredensborg Kommune, Teknik & Miljø, Center for Kommunale Ejendomme og Arealer, Egevangen 3B, 2980 Fredensborg. v/ teamleder Svend R. Jensen

 

Bygherrerådgiver:

Cos arkitekter aps

 

Byggeperiode:

Juli 2014 til Oktober 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af vindskeder, lægter, afstandslister, vindpap, sternbrædder, tagrender, tagrendejern og nedløb. Lukning af tagkonstruktion efter nedtagne rytterlys. Tagkonstruktionsarbejder for nye ovenlys og lystunnel. Nye Velux lystunnel. Nye Velux ovenlysvindue. Velux active climate control. Efterisolering af tagkassette samlinger samt tagfod/ydervæg. Nyt vindpap. Nye afstandslister. Nye lægter. Nye sternbrædder. Nye vindskeder. Fodblik, tagrendejern, tagrender og tagnedløb i zink. Nye tagplader og tilbehør til fuldstændig tagdækning. Eftergang af spærfastgørelser ved tagfod. Efterisoleringsarbejder i 2 klasserum. Efterisoleringsarbejder i loftrum. 


E/F SolgårdenOpgave:

Udskiftning af kvistvinduer og renovering af facade samt tag udskiftning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Arkitektfirma Hafsteinn Oskarsson

 

Bygherre:

E/F Solgården, v/ Kasper Folke Christjansen, Rebekkavej 59, 3. Th., 2900 Hellerup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juli 2014 til November 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af tagsten. Ny tagbeklædning med vingetegl. Ommuring af tagfod. Brandkamserstatninger. Genmontering af tagvinduer. Ny afdækning af de to gavle. Ny tagbeklædning. Istandsættelse af hovedtag. Facadearbejde. Ommuring ved jern over karnapvinduer. Omfugning af murværk i karnapper. Behandling af betonsålbænke på karnapper og under vinduer. Forstærkning og omfugning af ”lyn” mod gaden. Forstærkning og omfugning af "lyn" mod gården. Udbedring af lodret revne i gavl. Indvendig isolering af karnapper. Efterreparationer.      


E/F Skovgærdet 8-12Opgave:

Udskiftning af tag og isolering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bang & Beenfeldt A/S

 

Bygherre:

E/F Skovgærdet, Frederiksdalsvej 8-12, 2830 Virum

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2014 til Marts 2015

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af udhæng. Opsætning af udhæng. Nedtagning af tagplader. Opretning af tag. Montering af lægter. Pålægning af nye tagplader. Montering af rygning. Ny Gang bro. Nedtagning af eksisterende taghætter. Opsætning af taghætter. Nedtagning af tagrender. Opsætning af nye tagrender. Montering af ende bunde. Montering af tudstykker. Nedtagning af nedløb. Montering af nedløb. Rigle, løskant samt fugning. EL-arbejder. 


E/F Kastelsvej 9Opgave:

Udskiftning af naturskiffer tag og vinduer. Renovering af facade samt isolering af etageadskillelse ved loft og kælder.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Gaihede A/S, trekronergade 126 H, 2. sal, 2500 Valby

 

Bygherre:

Ejerforeningen Kastelsvej 9, v/ administrator, Jan Trosbjerg Kastelsvej 9, 2100 København Ø

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udtagning og bortkørsel af alle eksisterende vinduer til lejligheder, opgange samt kælder. Optagning og bortkørsel af eksisterende naturskifertagbeklædning, inddækning mod naturskiffer og tagrender. Montering af undertag. Montering af nye naturskifer tagbelægninger. Montering af nye inddækninger, skotrender og vindskeder. Udskiftning af brandkamme og istandsættelse af brandkamme. Tagvinduer monteres i skiffertag. Afrensning af gadefacade. Omfugning af blankt murværk. Nedbankning af løstsiddende puds til bæredygtig bund. Udbedring af revner på facademursten. Udbedring af puds. Slibning. Pletspartling. Pletgrunding. Silikatmaling af udbedret områder. Udskiftning af kældervinduer. Istandsættelse, tætning og maling af de 3 døre i gårde til kælder/køkkentrapper inkl. alle kanter. Istandsættelse, tætning og maling af hoveddøre til opgang, dør fra gård til opgang samt dør til kældergennemgang gadeside inkl. alle kanter. Efterisolering af etageadskillelse mod stueetage. Isolering af etageadskillelse mod tagrum. 


Bakkegården, Køgevej 37A-49BOpgave:

Udskiftning af tag og renovering af baldakiner

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Boligselskabet Sjælland, Parkvænget 25, 4000 Roskilde

 

Bygherre:

Boligselskabet Sjælland, Afdeling 01-206 Bakkegården, 4000 Roskilde, Parkvænget 25, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2014 til Juni 2014

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning på hovedtag og baldakiner på bygning 1 og 2. Nedtagning af gamle lamper under baldakiner og opsætning af nye lamper. Fjernelse af eksisterende bølge-eternit plader. Herunder håndtering af evt. asbest sanering, med bortskaffelse af asbestholdige plader. Udskiftning af tagbeklædning på bygning 1 og 2 med bølge-eternit. Opretning af spær for nye T1 lægter. Montering af undertag under ny bølge-eternit. Opsætning af nye zinktagrender, nedløb, løskanter og zinkinddækninger. Efterisolering af loft med ekstra 150mm mineraluld til i alt 300mm isolering. Udskiftning af tagpap på baldakiner, underlag klargøres til tagdækning, underpap udlægges løst og fastgøres mekanisk, overlæg fuldsvejses. Overpap fuldsvejses til underpap. Rupløjede brædder som underlag for tagpap på baldakiner udskiftes, i nødvendigt omfang hvor disse er rådskadede. Brædder afkortes og samles over spær. Brædder på underside af baldakiner udskiftes hvor disse er rådskadet eller på anden måde beskadiget. Brædder på undersiden af begge baldakiner malerbehandles i samme farve som eksisterende.   


AB HVIDOVREVEJ 257A+B, STRØBYVEJ 1-3Opgave:

Udskiftning af ejendommens tag ca. 850 m2, etablering af ca. 20 nye ovenlysvinduer, diverse kvistarbejder

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Trio Arkitekter, Nyvej 16C, 1. sal – 1851 Frederiksberg C

 

Bygherre:

AB Hvidovrevej 257 & Strøbyvej 1-3 v/formand Kim Hansen, Strøbyvej 1, st.tv – 2650 Hvidovre

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Marts 2014 – August 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tegltag, tagrender, nedløb & taghætter mv. for montering af fast undertag incl. pålægning af safty pap. Opretning og hævning af eksisterende tag med 45 x 245 mm incl. isolering. Levering og montering af nye tagrender, nedløb, skotrender, udluftningshætter i Rheinzink nr. 14, etablering af nyt zink på 4 kvistflunker & kvisttage. Diverse indvendige arbejder såsom nedrivning af pulterrum, levering og montering af 3 Velux vinduer, etablering af skunk. Etablering af 4 nye kviste med tagaltan. Etablering af ny loftlem i opgang. Etablering af et nyt badeværelse


EF FOLEHAVEN 135, 2500Opgave:

Etablering af lejligheder, udskiftning af ca. 400 m2 tag & etablering af badeværelse.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Ejendomsadministrationen Fl. Sejr Hansen, Danhaven 5, 2500 Valby

 

Bygherre:

EF Folehaven 135 – 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Marts 2011 – September 2011

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tegltag, tagrender, nedløb & taghætter mv. for montering af fast undertag incl. pålægning af safty pap. Opretning og hævning af eksisterende tag med 45 x 245 mm incl. isolering. Levering og montering af nye tagrender, nedløb, skotrender, udluftningshætter i Rheinzink nr. 14, etablering af nyt zink på 4 kvistflunker & kvisttage. Diverse indvendige arbejder såsom nedrivning af pulterrum, levering og montering af 3 Velux vinduer, etablering af skunk. Etablering af 4 nye kviste med tagaltan. Etablering af ny loftlem i opgang. Etablering af et nyt badeværelse.


EF VESTERBROGADE 178-180Opgave:

Tag ca. 500 m2, facade og maling af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S Bygningsrådgivning, Hjalmar Brantings Plads 6 – 2100 København Ø

 

Bygherre:

EF Vesterbrogade 178-180 v/Joao Santos – Vesterbrogade 180, 1. sal, 1800 Frederiksberg C

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 – September 2014

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af ventilationsriste i kældervinder, etablering af byggeplads jf. forskrifter mv., Istandsættelse af murværk, gade- og gårdfacade, udskiftning af paptage mod gård, udskiftning af skiftertag mod gård, istandsættelse af murværk på tag, istandsættelse af nyere vinduer, pudsreparation af tageadskillelse & isolering af vandinstallationer i kælder.


BJARKESHUS, BJARKESVEJ 6/AKSEL MØLLERS HAVE 32Opgave:

Tagudskiftning ca. 729 m2 samt facaderenovering. Etablering af 5 nye baderum samt udskiftning af køkkener. Udskiftning af 145 vinduer.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Triarc A/S arkitekter, Bygmestervej 5 st.tv – 2400 København NV

 

Bygherre:

Frederiksberg Boligfond c/o Privatbo a.m.b.a, Dahlerupsgade 5, 4 – 1603 København V

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Februar 2013 – August 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, renovering af facader, vinduer udskiftes og døre istandsættes eller udskiftes, trapper istandsættes, udskiftning af køkkener, etablering af 5 nye baderum, fornyelse af installationer og etablering af ventilationsanlæg.


EF NØRREBROGADE 1Opgave:

Udskiftning af 440 m2 tagbeklædning mv samt 35 vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partnere A/S, Hjalmar Brantings Plads 6 – 2100 København Ø

 

Bygherre:

EF Nørrebrogade 1, 2200 København N

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Januar 2013 – Juli 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagbeklædning samt opretning af spær, etablering af undertag af bræddeunderlag og tagpap, imprægnering af spærender samt udskiftning af vinduer til træ-alu.


EJENDOMMEN BINDELEDDET 9A-9BOpgave:

Udskiftning af ca. 400 m2 tagbelægning, ca. 32 vinduer er udskiftet og efterisolering.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Tegnestue ApS, Peter Foged Rasmussen, Hjortekærsvej 12 – 2800 Lyngby

 

Bygherre:

Ejendommen Bindeleddet 9 A-B, 2880 Bagsværd.

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

September 2011 – December 2011

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tagbelægning og vinduesudskiftning samt efterisolering af gavl mod togbanen


KOMMUNIKATIONSCENTRET REGION HOVEDSTADEN,RYGÅRDS ALLÉ 45Opgave:

Tag- og vinduesrenovering, ca. 1.200 m2 og 177 vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Thora arkitekter A/S, Skt. Annæ Passage E – 1262 København K

 

Bygherre:

Region hovedstaden Koncern Økonomi Bygherreafdelingen, Regionsgården, Kongens Vænge 2 – 3400 Hillerød

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

August 2011 – December 2011

 

Detailbeskrivelse:

Byggepladsetablering herunder mandskabs- og sanitetsvogne & byggemødeskur. Tagrumsarbejder såsom gangbroer af krydsfiner på strøopbygning og isolering på etageadskillelse. Facaderpartiarbejder – udskiftning af vinduer. Fugning og kalfatring rundt om alle vinduestyper. Tag & kviste – eftergang af spærfastgørelser ved tagfod, opretning af spær, brandsektionsarbejder. Optagning af tegltagsten mv – nedrivning af lægter, skotrender af zink & tagrender. 


EF GLADSAXEVEJ 76-80Opgave:

Udskiftning af 1000 m2 tag, 300 stk.vinduer, kviste, tagrender og nedløb samt let facadearbejde og renovering af kælderhalse

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

 

 

Bygherre:

E/F Gladsaxevej 76-80, 2860 Søborg

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

September 2012 – februar 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, kviste, isolering af etageadskillelser, tagrender og nedløb. Udskiftning af ejendommens beboere vinduer, altandøre og fælles vinduer. Let facadearbejde og renovering af kælderhalse. 


E/F BUDDINGEVEJ 180Opgave:

Renovering af 1.500 m2 tag, svalegange, udvendigt murværk, kældertrapper samt indvendige rør i kælder mv

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Vagn Duer, rådgivende ingeniørfirma A/S – Kongevejen 377 – 2840 Holte

 

Bygherre:

E/F Buddingevej 180 v/administrator, advokat Jan Madsen – Pilekæret 31 – 2840 Holte

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

April – Juli 2010

 

Detailbeskrivelse:

Tagdækning med 2 lag nyt tagpap ovenpå eksisterende tagpaptag, herunder montering af nye inddækninger mv. Udbedring af betonskader på svale gange samt etablering af membran på overside af svalegange. Herunder maling af underside betonplader. Udskiftning af værn herunder gennemgang af eksisterende balustre. Istandsættelse af fælles opgang. Fugning og afrensning af murværk. Reparation af sokler. Gulvklinker og terrænbelægning ved fælles kældertrappe. Afrensning og reparation af kældertrapper. Reparation og isolering af vandrør. Kontrol af afløbsrør. Istandsættelse af kælderydervægge.


AB GRØNNEHØJOpgave:

Tagrenovering af 2 vinkelblokke i 3 etager – ca, 2.200 m2, Sorgenfrigårdsvej 61-69/Carlshøjvej 19-27/Baunehøjvej 12-22, 2800 Lyngby

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

BOKELUND ApS – Bygningsrådgivning v/ingeniør m. IDA Jens Bokelund, Toftevej 17 –

3480 Fredensborg

 

Bygherre:

Andelsboligforeningen Grønnehøj, Sorgenfrigårdsvej 61-69/Carlshøjvej 19-27/Baunehøjvej 12-22, 2800 Lyngby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2012 – September 2012

 

Detailbeskrivelse:

Totaludskiftning af tagbelægning på blokkenes sadeltage. Ny tagbelægning tilsvarende rød falstagsten i tegl med undertag i banevare. Efterisolering af  lofter. Skimmelsanering i tagrum. Nye gavludhæng i 6 gavle


NÆRUMVÆNGEOpgave:
Udskiftning af 30.000 m² tegltag fordelt på 52 blokke

Entreprise:
Totalentreprise

Rådgiver:
Ingeniørfirmaet DANAKON A/S, 
Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup

Bygherre:
Søllerød Almene Boligselskab, afd. 2 Nærumvænge.

Bygherrerådgiver:
Thora Arkitekter A/S, Sankt Annæ Passage E, 1262 København K
Ingeniørfirmaet S.E.Brockhuus A/S, Herstedvang 2B, 2620 Albertslund.

Byggeperiode:
Marts 2006 til Februar 2008

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende tegltag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt tegltag, Nye Render og nedløb.


KØGE POLITISTATIONOpgave:
Udskiftning af ca. 1800 m² paptag, Maling af vinduer og døre, Belægningsarbejder.

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Axel Poulsen Arkitektkontor A/S, 
Toldbodgade 2, 1253 København K

Bygherre:
Slots & Ejendomsstyrelsen.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Oktober 2008 til Oktober 2009

Detailbeskrivelse:
Rivning af eksisterende paptag, Udførsel af nyt paptag, Renovering af murkrone med kobber, Renovering af eksisterende vinduer og maling 2 gange udvendig og 1 gang på kant og fals. Gammel asfalt på trafikeret områder udskiftes samt ved garageområdet og optegning af nye P-pladser. Ny belægning på fortorv.


ENGHAVE PLADSOpgave:
Indretning af 11 stk. taglejligheder.

Entreprise:
Hovedentreprise.

Rådgiver:
Nova 5 Arkitekter A/S, St. Kongensgade 40G, 1264 København K.

Bygherre:
AAB afd. 9 - AAB, Havnegade 29, 1058 København K.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Marts 2009 til Oktober 2009.

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende pulterrum, Etablering af tagterrasser og ovenlysvinduer, Total indretning af lejligheder med køkken, bad og toilet.


RØNTOFTENOpgave:
Totalrenovering af tag og facader på 30 stk. andelshuse i Helsingør. Kloakarbejde for Helsingør Kommune.

Entreprise:
Totalentreprise

Rådgiver:
Arkitekterne Blad & Thygesen A/S, 
Badevej 2, 3000 Helsingør.

Bygherre:
Andelsboligforeningen Røntoften, afdeling 1, c/o Helsingør Boligselskab, Trækbanen 16, 
3000 Helsingør.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
November 2008 til November 2009.

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende paptage, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt eternittag, Nye Render og nedløb. Isolering af facader, Nye vinduer og døre.
Nyt forsinkelsesbassin og hovedkloak i vej for Helsingør Kommune samt nye regnvandsledninger og afvanding fra Andelsforeningen.


EF HIMMERLANDSGAARDENOpgave:
Udskiftning af 1.500 m² tag

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Tækker Rådgivende Ingeniører A/S, Parkhus 13, Nordhavnsgade 4-6, 8000 Århus C

 

Bygherre:
E/F Himmerlandsgaarden, Himmerlandsvej 12-20, 2720 Vanløse


Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juli 2007 til December 2007

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende tegltag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt tegltag, Nye Render og nedløb.


FREDERIKSSUNDVEJ 179Opgave:
Udskiftning af 1800 m² tegltag, Facaderenovering og forberedelse til taglejligheder.

 

Entreprise:
Totalentreprise

Rådgiver:
Tegnestuen Trio, Gl. Kongevej 23, 1610 København V.

 

Bygherre:
Ejendomsselskabet H. G. Jansen A/S, Gl. Kongevej 76, 1850 Frederiksberg.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juli 2009 til Oktober 2009.

 

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende tegltag og pulterrum, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt tegltag, Nye Render og nedløb.
Isolering af tagfladen til forberedelse til taglejligheder.
Udkradsning af eksisterende mørtelfuger og udførsel af nye.


RINGSTED POLITISTATIONOpgave:
Udskiftning af ca. 900 m² tegltag og 520 m² paptag, Maling af vinduer og døre, Belægningsarbejder samt Kloak renovering.

 

Entreprise:
Totalentreprise

Rådgiver:
Axel Poulsen Arkitektkontor A/S, Toldbodgade 2, 1253 København K

 

Bygherre:
Slots & Ejendomsstyrelsen.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Oktober 2008 til Oktober 2009

 

Detailbeskrivelse:
Rivning af eksisterende Tegltag og paptag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt tegltag, Nye Render og nedløb. 

Udførsel af nyt paptag, Renovering af eksisterende vinduer og maling 2 gange udvendig og 1 gang på kant og fals. Gammel asfalt på trafikeret områder udskiftes samt ved gårdområdet, Ny kloak i gårdarealet i Forvaring samt renovering af kloak ved garagemiljøet.


RØDAGER ALLEOpgave:
Udskiftning af 3000 m² eternittag.

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
-

Bygherre:
Dan-Ejendomme A/S, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
April 2009 til August 2009.

 

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende eternittag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt eternittag, Nye Render og nedløb.


STADIONHAVEOpgave:
Udskiftning af 2900 m² eternittag fordelt på 3 blokke. Maling af vinduer og døre.

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Ingeniørfirmaet DANAKON A/S, Taastrup Hovedgade 22, 2630 Taastrup

 

Bygherre:
Kim Hviid Nielsen, Edelsmindevej 6, 2700 Brønshøj.

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2008 til Oktober 2008.

 

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende eternittag, Lægter samt render og nedløb, Opretning af spær, Etablering af undertag, Afstandslister/Lægter, Nyt eternittag, Nye Render og nedløb.

Maling af vinduer og døre 2 gange udvendig og 1 gang på kant og fals.


E/F ÅBO Amagerfælledvej 15-17Opgave:
Tagudskiftning 610 m2 og facaderenovering

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danborg Byggerådgivning ApS, Henrik Danborg, Naverland 31, 2600 Glostrup

 

Bygherre:
E/F Åbo, v/formand Jess Kjær Jessen, Amagerfælledvej 15, 1. sal tv, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
September - Januar 2012

 

Detailbeskrivelse:
Facaderens og fugereparationer. Nedrivning af tag og opbygning af nyt tag. Afslutning af tag- og facadearbejder. Lukning af murhuller i lyskasser. Nye tagbrønde og brostensarbejder i fortov.


MARIE KRUSE SKOLENOpgave:
Udskiftning af 1.516 m2 eternittag

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:

 

Bygherre:
Marie Kruse Skole, Stavnholtvej 29-31, 3520 Farum

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2010 - August 2010

 

Detailbeskrivelse:
Nedtagning af eksisterende tagplader, efterisolering af eksisterende tagflade. Levering og montering af nye lægter for ny tagbeklædning incl. fjernelse af gamle lægter. Levering og montering af eternit plader. Nedtagning af eksisterende tagrende, oplægning af ny arkitekt rende i eksisterende tagrende.


EF GERTSVEJ 7-15Opgave:
Udskiftning af 1.500 m2 tag og isolering af gavle / nyt ventilationsanlæg

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danakon a/s, rådgivende ingeniører F.R.I, Køgevej 22, 2630 Taastrup

 

Bygherre:
Boligbebyggelse på Gerts Vej 7 - 15, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2010 til November 2010

 

Detailbeskrivelse:
Nyt tag og efterisolering. Isolering og ny beklædning på flunker og tag på tag kviste. Ny tagpap på altankviste. Nye ovenlysvinduer i tørrerum og gipsbeklædning på skråflader ved begge gavle. Ny skalmur og isolering på gavle. Nye kældertrapper der er tilpasset den nye skalmur og øget i bredden.


EF JANSVEJ 1-3Opgave:
Ca. 800 m2 tagudskiftning m.v

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Rådgivende Ingeniører Holmsgaard A/S, Irlandsvej 5, 2300 København S

 

Bygherre:
E/F Jansvej 1 - 3, v/formand Bent Nielsen, Lindevej 22A - 4230 Skælskør

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni - Februar 2012

 

Detailbeskrivelse:
Udskiftning af tagbeklædning m.m. Fjernelse og bortskaffelse af oprindelige tagbelægning. Etablering af ny tagbelægning med nyt fast underlag. Efterisolering af tagrum. Udskiftning af tagrender og nedløb (zink). Udskiftning af facadevinduer og udvendige døre. Delvis omfugning af facader. Renovering af 2 trappeopgange


E/F GULDBLOMMEVEJOpgave:
Udskiftning af 1.000 m2 eternittag

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
No Muda Energi- & Byggerådgivning ApS, Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup

 

Bygherre:
Ejerforeningen Guldblommevej, Guldblommevej 17, 2770 Kastrup v/formand Alex Malm

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Maj 2012 til Oktober 2012

 

Detailbeskrivelse:
Eksisterende tagbeklædning er fjernet og erstattet med nye tagsten. Renovering af skorsten Maling af udhængsspær og udhængsbrædder.


ÅLEKISTEVEJ 184-190Opgave:
Udskiftning af 1000 m2 tag og isolering af gavle

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Larsen & Søndergaard Byggerådgivning A/S, H.C. Ørstedsvej 33, 1879 Frederiksberg C

 

Bygherre:
A/B Ålekistevej 184-190 c/o Arentoft Ejendomsadministration, Rolighedsvej 22, 1958 Frederiksberg C

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
August 2012 - December 2012

 

Detailbeskrivelse:
Udskiftning af tegltag samt etablering af fast undertag af tagbrædder med 1-lag papdækning mm. Efterisolering af kvist flunker og kvist tag. Nye zinkinddækninger og beklædninger på og omkring eksisterende kviste. Nye ventilationshætter for aftræk fra køkken og bad. 


E/F LINDEGAARDENOpgave:
Udskiftning af 1.500 m2 tag, renovering af facader og udskiftning af 600 stk. vinduer

 

Entreprise:
Hovedentreprise

Rådgiver:
Danborg Byggerådgivning ApS, Henrik Danborg, Naverland 31, 2600 Glostrup

 

Bygherre:
E/F Lindegaarden v/fmd. Andreas Emil Nyrop, Amagerfælledvej 13, 4. sal th, 2300 København S

 

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Juni 2012 - Januar 2013

 

Detailbeskrivelse:
Nedtagning af gl. tagsten m.m. Imprægnering af nye og eksisterende trækonstruktion. Opretning af tagkonstruktion. Isolering af mansard. Levering og montering af skotrender og underlag for kvistnakke. Forstærkning af spærsamlinger. Ny tagfod. Ny tagbeklædning. Nye tagvinduer. Velux vinduer til badeværelser. Forkanter på kviste på gadeside. Nyt underlag på kviste. Nye døre i loftrum. Renovering af vinduer i facader mod gård og gade. 


 

 Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.