• 1000 etageejendomme renoveret
   
  Igennem årene har PNP-BYG A/S i hoved/total - eller fagentreprise renoveret mere end 1000 ejendomme for:
   
  Bygherrerådgivere
  Boligselskaber
  Ejer- og andelsforeninger
  Administrationsselskaber
  Offentlige bygherre
 • Mere end 15.000 vinduer årligt
   
  PNP-BYG udskifter mere end 15.000 vinduer og døre om året foruden renoveringsopgaver som facade- og tagrenoveringer samt etablering af tagboliger.
 • Information er vigtig
   
  PNP-BYG's "Orientering til beboerne" og "kvalitetsstyringshåndbog" er formuleret på grundlag af mange års erfaring, hvor vi i alle årene har specialiseret os i bygningrenovering.

Vision

 

Historie:
 

PNP-BYG A/S blev grundlagt i 1969, var oprindeligt et tømrerfirma startet op af Peter H. Nielsen.

 

I 1987 starter Carsten Jensen som er nevø af Peter H.  Nielsen som tømrerlærling i firmaet. Efter endt lærertid begyndte Carsten Jensen at videreuddanne sig til bygningskonstruktør og afslutter denne uddannelse i 1994, hvorefter Carsten Jensen fortsætter i PNP-BYG A/S som byggeleder med ansvar for byggeprojekter og de håndværkere, som er tilknyttet de forskellige byggepladser.

 

I 2003 indtræder Carsten Jensen i PNP-BYG A/S som Adm.direktør samt aktionær med henblik på at overtage virksomheden som et led i et generationsskifte.

 

Udviklingen er gået stærkt siden da, og PNP-BYG A/S er nu udviklet til en dynamisk og velkonsolideret entreprenørvirksomhed, der har renoveret flere end 1000 etageejendomme over tiden i hovedstadsregionen.

 

I dag beskæftiger PNP-BYG A/S over 100 personer fordelt på timelønnede håndværkere, funktionærer, kontorpersonale samt UEèr.

 

I dag er generationsskiftet  gennemført og Carsten Jensen  er Adm.direktør  samt ene ejer af PNP-BYG A/S.

Vision:

PNP-BYG A/S vil kvalificere sig til at blive den fortrukne entreprenør på renoveringsmarked.

Vi har ingen ambitioner om at blive den største, men bruger vores energi på at udføre opgaverne til bygherres fulde tilfredshed gennem dygtige medarbejdere, hårdt arbejde og ikke mindst godt håndværk.

Trivsel og godt arbejdsmiljø er en vigtig del i hverdagen, og PNP-BYG arbejder hele tiden på at blive bedre, og er allerede en god arbejdsplads.

Vi vil være Storkøbenhavns førende renoveringspartner. Vi fastholder og udvikler vores position som regionens førende renoveringsekspert ved at være de bedste på centrale områder.

Det gælder vores faglige kompetencer og vores udvikling af eksisterende og nye samarbejdsformer. Både de, der er direkte rettet mod vores kunder og de, der vedrører optimering af vores byggeprocesser. Og ikke mindst ved,
at vi efterlever nedenstående retningslinier.

Mission:

Vi skaber rammer for menneskers aktiviteter og realiserer renoveringsopgaver ved at systematisere og kombinere viden og håndværk.

Værdier:

I PNP-BYG A/S har vi et værdisæt, der definerer, hvem vi er, og hvad vi står for. Vi ønsker at blive oplevet som en kundeorienteret, værdiskabende, nytænkende og troværdig virksomhed og at være en god arbejdsplads med en god økonomi. Definitionerne uddyber, hvordan vi omsætter ord til handling.

Kundeorienterede:

Vi vil være kundernes foretrukne partner, idet vi hele tiden gør vort bedste for at forstå og opfylde deres specielle
behov.

Vi vil vinde kundernes tillid gennem en tæt, løbende dialog om, hvad der er ønskeligt, og hvad der er muligt.

Vi vil samarbejde og udvikle løsninger, der dækker kundernes behov for byggeri, service og information.

Værdiskabende:

Vi vil skabe resultater, der er nyttige, attraktive og betydningsfulde. Både for vores kunder, samarbejdspartnere, ejere og os selv.

Vi vil udvikle løsninger, der giver så mange økonomiske, praktiske og oplevelsesmæssige fordele som overhovedet muligt.

Vi vil bruge vores erfaring, viden, fantasi og engagement til at udvikle nye kompetencer.

Nytænkende:

Vi vil være åbne for nye måder at tænke og arbejde på såvel personligt som fagligt.

Vi vil forholde os kritisk til faste normer, standarder, kutymer og vaner, idet vi har en stor ambition om at gøre tingene bedre.

Vi vil omsætte tanker til handling. Dels for at skabe helt nye resultater. Og dels for at skabe resultater på nye måder.

Vi vil udveksle erfaringer. På den måde vil vi øge såvel vores egne som virksomhedens kompetencer.

Troværdige:

Vi vil kende vores forpligtelser og gøre vores bedste for at indfri dem.
Vi vil leve op til vores løfter og overholde alle aftaler om ydelse og resultat.

God arbejdsplads:

Vi vil aftale mål og rammer for et stimulerende og udviklende teamwork.
Vi vil kollektivt og individuelt være endnu bedre til vores arbejde
Vi vil forstå og respektere hinanden.
Vi vil have et sikkert og godt arbejdsmiljø.

God økonomi:

Vi vil sørge for, at der er et fornuftigt forhold mellem risiko og fortjeneste.
Vi vil bruge vores ressourcer, så de giver det bedste afkast, samtidig med at vi opfylder kundernes forventninger.
Vi vil fremstå som en sund forretning til glæde for os selv som medarbejdere og for vores kunder, samarbejdspartnere, ejere og samfundet som helhed.Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.