• 1000 etageejendomme renoveret
   
  Igennem årene har PNP-BYG A/S i hoved/total - eller fagentreprise renoveret mere end 1000 ejendomme for:
   
  Bygherrerådgivere
  Boligselskaber
  Ejer- og andelsforeninger
  Administrationsselskaber
  Offentlige bygherre
 • Mere end 15.000 vinduer årligt
   
  PNP-BYG udskifter mere end 15.000 vinduer og døre om året foruden renoveringsopgaver som facade- og tagrenoveringer samt etablering af tagboliger.
 • Information er vigtig
   
  PNP-BYG's "Orientering til beboerne" og "kvalitetsstyringshåndbog" er formuleret på grundlag af mange års erfaring, hvor vi i alle årene har specialiseret os i bygningrenovering.

Referencer - indretning

 

NødebogårdOpgave:

Ombygning af Nødebogård

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

CO Rådgivning

 

Bygherre:

Region Hovedstaden, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2020 – August 2020

 

Detailbeskrivelse:

Etablering af stålrammer. Etablering af yderdørshuller i blank murstensfacade. Etablering af vindueshul. Nedrivning af muret væg samt etablering af murhul inklusiv pudsearbejde. Dørhuller i stenvæg er blevet tilmuret inklusiv pudsearbejde. Opmuring med porebetonvægge til loft. Etablering af betonklaplag og slidlag. Udførsel af vådrumsmembran, vægfliser samt gulvklinker. Indhegning af udeareal.

 

 

 

 


ÅhuseneOpgave:

Vinduesudskiftning samt ombygning af badeværelser 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

ARKITEKTFIRMA BYDER ApS

 

Bygherre:

Hareskov Værløse Andelsboligforening v/Boligkontoret Danmark, Havneholmen 21, 1561 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2020 – Februar 2021

 

Detailbeskrivelse:

Indretning og nedtagning af byggeplads. Ombygning af badeværelser. Udskiftning af vinduer. Isolering af krybekældre. Renovering af el-installationer herunder udskiftning af bomuldsomspundne installationsledninger. Udskiftning af afbrydere og stikkontakter. Malerreparationer. 


A/B NordholmOpgave:

Renovering af tag, facader og baderum samt udskiftning af vinduer

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherre:

A/B Nordholm c/o advokatfirmaet Nicolai Giødesen

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2019 – April 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tømrerarbejde: Nedrivninger. Isolering af brystninger. Udskiftning af vinduer på gade- samt gårdside. Renovering af opgangsdøre. Udskiftning af vinduesplader. De- og genmontering af radiatorer. Etablering af bjælkelag mv. samt nedhængte lofter i baderum. Nye døre til baderum. Indfatninger og fodpaneler. Kvalitetssikring.

Murerarbejde: Reparation af brandkamme, skorstene, murværk på gade- samt gårdside og gesimser på gadeside. Mørtelfugning om vinduer på gadeside. Reparation af sålbænke. Udlægning af svalehaleplader i baderum. Støbning/afretning af betondæk i baderum. Vådrumssikring. Flisebeklædninger i baderum. Diverse pudsreparationer. Kvalitetssikring. 

Malerarbejde: Maling af træværk på bitrappetårne. Fjernelse af skimmelvækst efterfulgt af malerbehandling på kviste. Maling af isolerede brystninger og opgangsdøre. Maling af vægge, lofter og træværk i baderum. Kvalitetssikring.

VVS-arbejde: Demontering af eksisterende sanitet og installationer. Vandinstallationer. Afløbsinstallationer. Sanitet og udstyr i baderum. Gasinstallationer. Kvalitetssikring.

EL-arbejde: Nedtagning af eksisterende installationer. Nye el-installationer. Udligningsforbindelse til svalehaleplader. Udvidelse af el-tavler mv. Gulvvarme i baderum. Etablering af ventilation i baderum. Kvalitetssikring.


Morbærhaven 17-41Opgave:

Udskiftning af entredøre samt gulvbelægning 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Danakon A/S

 

Bygherre:

Albertslund Ungdomsboliger AUB, Morbærhaven 17-41, 2620 Albertslund.

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2018 – Januar 2019

 

Detailbeskrivelse:

Opsætning og nedtagning af stillads. Opbygning af lukkede gange til delvis åbne gange. Lejlighedssammenlægning til to-rums boliger. Gulvbelægning på fællesarealernes gange.


AB Fiskers HvileOpgave:

Renovering af tag, facade og vinduer samt indretning af loftrum 

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

TVEDE Rådgivende Ingeniører & Arkitekter 

 

Bygherre:

Andelsboligforeningen AB Fiskers Hvile, Worsaaesvej 15A og Jacob Dannefærds Vej 14, Frederiksberg C

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

April 2018 – Februar 2019

 

Detailbeskrivelse:

Tagudskiftning med skifer og tagpap. Indretning af nye loftrum. Udskiftning af samtlige vinduer på gade- og gårdfacade. Isolering af gavl og bagvæg. Reparation, pudsning og malerbehandling af facaden.

Murearbejde: Reparation af facader. Tyndpudsning af gårdfacader. Facadeisolering inkl. puds. Reparation af eksisterende skorstene. Etablering af nye vindueshuller. Fugning af vinduer. Udluftningsventiler. 

Tagarbejde: Montering af tagpap. Tagarbejde.

Tømrer- og snedkerarbejde: Tagkonstruktion. Efterisolering med granulat. Depotrum på loft. Reparation af døre og vinduer. Indvendigt snedkerarbejde. 

Malerarbejde: Malerbehandling af facader. Indvendigt malerarbejde. Malerbehandling af døre og vinduer. Slutrengøring.

EL-arbejde: El-installationer.

Blikarbejde: Oplægning af skifer. Tagrender og nedløb. Inddækninger.

 

 

 

 


Tagensvej 69-71Opgave:

Indretning af taglejligheder  

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Steffensen Rådgivende Ingeniører

 

Bygherre:

KN 320 Tagboliger ApS c/o KN Ejendomme A/S, Vintoften 18, Sengeløse, 2630 Taastrup

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

September 2017 – April 2018

 

Detailbeskrivelse:

Nedbrydning af tagetagen. Indretning af byggeplads. Installation af belysning, byggestrøm, byggevand og afløb. Oprydning og renholdelse. Affaldshåndtering og bortskaffelse. Stilladser. Murerarbejde. Blikkenslager- og VVS arbejde. Smedearbejde. Elektrikerarbejde. Malerarbejde. Gulvbelægning. Sprinkler. Etablering af nye badeværelser. Etablering af elevatorskakt.


SvendebjerggårdOpgave:

Ombygning i forbindelse med inddragelsen af en tidliger funktionærbolig

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Cos Arkitekter ApS

 

Bygherre:

Region Hovedstaden: Den Sociale Virksomhed, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2015 – Oktober 2015

 

Detailbeskrivelse:

Affaldscontainere. Manskabs- og sanitetsvogne samt byggelederskur. Hegning af byggeplads. Byggepladsskilte. Støvvægge i stueplan. Murhuller, tilmuringer og nyetableringer. Nedrivning af indvendige vægge. Nedhugning af vægfliser. Afretningslag. Vådrumsbehandling af gulve. Gulvfliser. Pudsreparationer af indvendige vægge. Nye porebetonvægge. Vådrumsbehandling af vægge. Vægfliser. Kvalitetssikring. Nedrivninger og demonteringer. Akustiklofter værelser/opholdsrum. Akustiklofter kontor/samtalerum. Plane gipslofter. Nedhængt hygiejneloft. Gipsvægge. Undergulve. Fodlister. Indvendige døre. Indfatninger, tilsætninger m.m.. Køkken. Flytning af depotinventar. Sikringsbeslag. Glasværn ved udvendige altandøre. Etagedæk ved fjernet trappe. Garderobeskabe. Linoleumsbelægning på gulve. Rustfrie stålskinner. Polering. Malerbehandling af vægge. Malerbehandling af lofter. Malerbehandling af nyt træværk. Malerbehandling af eksisterende træværk. Fugning. Maling af gulv i depotrum i kælder. Malerbehandling af tekniske installationer. Rengøring. Kvalitetssikring. Brugsvansinstallationer, sanitet og armaturer. Afløbsinstallationer. Varmeinstallationer, radiatorer. Varmeinstallationer, gulvvarme. Udskiftning af radiatoranlæg i hele ombygningsområdet. Ventilation. Indregulering af ventilation. Kvalitetssikring. Nye el-installationer. Armaturer. Kvalitetssikring. Øvrige arbejder, der er nødvendige for entreprisens udførelse. 


A/B ØstbanehusOpgave:

Udskiftning af 2500 tag samt konstruktiv klargøring til tagboliger

 

Entreprise:

Hovedentreprise. Entreprisesum 20 mio.

 

Rådgiver:

Peter Jahn & Partners A/S, Hjalmar brantings plads 6

 

Bygherre:

A/B Østbanehus

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Juni 2013 – maj 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af gamle tagsten rydning af loftrum m.v.. Opbygning af ny tagkonstruktion inkl. opretning. Levering og montering af ny zink hætter, tage, tagfod, render og nedløb. Nye vinduer i tagfladen. Indvendigt er der gjort klar til tagboliger med alle de konstruktive dele. Ex. køkken & inventar.

 


Folehaven 135Opgave:

Udskiftning af tag og etablering af tagboliger

 

Entreprise:

Totalentrepris. Entreprisesum 3 mio.

 

Rådgiver:

PNP-BYG A/S Glerupvej 7

2610 rødovre

 

Bygherre:

Flemming Sejr Hansen

Danhaven 5

2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

2012

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af gamle tagsten, rydning af loftrum m.v.. Opbygning af ny tagkonstruktion inkl. opretning. Levering og montering af nye zink hætter, tage, tagfod, render og nedløb. Nye vinduer i tagfladen. Etablering af tagboliger.

 


Østerby fælleshusOpgave:

Tag- og skimmelrenovering samt indretning

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Torkil Laursen A/S

 

Bygherre:

Taastrup almennyttige Boligselskab/Høje Taastrup Kommune, afdeling Østerby

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Oktober 2014 til December 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af lofter og skimmelsanering. Opbygning af ny tagkonstruktion, tagisolering og papdækning. El-arbejder. Ventilationsarbejde. VVS-arbejde. Facadeplade udskiftning. 


Vestergaarden IIOpgave:

Tag, facade samt etablering af hemse

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Bornebusch Tegnestue A/S

 

Bygherre:

3B, afdeling 3035 Vestergaarden II, v/ Boligforeningen 3B, Kronprinsessegade 14, 1306 København K

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2013 til Oktober 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tegltage, forhøjelse af tagkonstruktion, isolering af tagkonstruktion, udskiftning af havefacader isolering af gadefacader samt etablering af hemse.


Slagteriskolen RoskildeOpgave:

Toiletter og kantine

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Dominia A/S

 

Bygherre:

Slagteriskolen, uddannelsescentret i Roskilde, Maglegårdsvej 8 postboks 209, 4000 Roskilde

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Maj 2013 til September 2013

 

Detailbeskrivelse:

Klargøring af eksisterende vægge, nye vægge inkl. døre. Nye lofter. Afløb – kloakarbejde. Ventilation. VVS inkl. montage. EL-arbejde inkl. armatur. Gulvarbejde. Malerarbejde. Demontering af eksisterende installationer og belysning. Ny væg inkl. dør. Nyt loft i kantinen inkl. demontering af eksisterende loft samt efterisolering og montering af nye båse, forskalling og dampspærre. Opsætning af Ecophon master F. Demontering af tag over kantine og eftergang af eksisterende isolering. Omlægning af Eternit B9, grå, inkl. ny inddækning omkring ovenlys. Afdækning af tag med presenninger. Rampe ved forbindelsesgang til ny kold bygning. Ny trappe i kælder ved forbindelsesgang til personaleomklædning. Handicaplift i kælder ved forbindelsesgang til personaleomklædning. 


Skyllebakke havnOpgave:

Renovering efter ”Bodil”. Udskiftning af gulve mv.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

DEAS Ejendomsadministration A/S

 

Bygherre:

DEAS, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til Juni 2014

 

Detailbeskrivelse:

Udlægning af dampspærre. Randisolering. Nye gulve. Reetablering af køkken. Reetablering af skabe i entre og værelser. Malerarbejder. Rengøring. Reetablering af vægge i fælleshus. 


Rentemestervej 25, 1. salOpgave:

Udbedring af svampeskadet vægkonstruktion samt isætning af ny facade med tilhørende vinduer og terrassedør

 

Entreprise:

Totalentreprise

 

Rådgiver:

Gade & Mortensen Akustik A/S

 

Bygherre:

Boe Larsen, Rentemestervej 25, 1. sal, 2400 København

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Marts 2014 til Maj 2014

 

Detailbeskrivelse:

Skimmel sanering , nedrivning og bortskaffelse. Ny facade. Vinduer og terrassedør. Solafskærmning og markise. Gulve. Udfyldning af hulrum under gulv med granulat. Gulvafhøvling. Inddækning og afslutning indvendigt. Malerarbejder og lukning af eksisterende huller i væg. VVS-installationer. El-installationer. 


Lykkebo skoleOpgave:

Ombygning og renovering af gymnastiksalsbygning/tumlesal

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

KANT arkitekter A/S

 

Bygherre:

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, ved kontaktperson: Anita Lewis, Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

November 2014 til Januar 2015

 

Detailbeskrivelse:

Byggepladsarbejder. Murerarbejder. Tømrearbejder herunder enkelte tagarbejder og gulvarbejder. Malerarbejder. VVS- og ventilationsarbejder. EL-arbejder. Jordarbejder. Betonarbejder. Stålarbejder. 


GarvergårdenOpgave:

Ombygning samt indvendig renovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Københavns Kommune

 

Bygherre:

Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns ejendomme ved kontaktperson: Allan Cordua Hansen, Nyropsgade 1, 5. sal, 1602 København V. 

 

Bygherrerådgiver:

-

 

Byggeperiode:

Januar 2014 til Marts 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning. Skeletkonstruktioner. Lofter. Døre og vinduer. Murværk. Beklædninger påmurede. gulve. Træ. Fast inventar. Maling. Diverse. El-arbejder. VVS-arbejder. Ventilationsarbejder.

Nye baderum og toiletter.


Endrupskolen, bygning 3Opgave:

Tagrenovering

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Cos Arkitekter aps

 

Bygherre:

Fredensborg Kommune, Teknik & Miljø, Center for Kommunale Ejendomme og Arealer, Egevangen 3B, 2980 Fredensborg. v/ teamleder Svend R. Jensen

 

Bygherrerådgiver:

Cos arkitekter aps

 

Byggeperiode:

Juli 2014 til Oktober 2014

 

Detailbeskrivelse:

Nedrivning af vindskeder, lægter, afstandslister, vindpap, sternbrædder, tagrender, tagrendejern og nedløb. Lukning af tagkonstruktion efter nedtagne rytterlys. Tagkonstruktionsarbejder for nye ovenlys og lystunnel. Nye Velux lystunnel. Nye Velux ovenlysvindue. Velux active climate control. Efterisolering af tagkassette samlinger samt tagfod/ydervæg. Nyt vindpap. Nye afstandslister. Nye lægter. Nye sternbrædder. Nye vindskeder. Fodblik, tagrendejern, tagrender og tagnedløb i zink. Nye tagplader og tilbehør til fuldstændig tagdækning. Eftergang af spærfastgørelser ved tagfod. Efterisoleringsarbejder i 2 klasserum. Efterisoleringsarbejder i loftrum. 


EF FOLEHAVEN 135, 2500Opgave:

Etablering af lejligheder, udskiftning af ca. 400 m2 tag & etablering af badeværelse.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Ejendomsadministrationen Fl. Sejr Hansen, Danhaven 5, 2500 Valby

 

Bygherre:

EF Folehaven 135 – 2500 Valby

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Marts 2011 – September 2011

 

Detailbeskrivelse:

Nedtagning af eksisterende tegltag, tagrender, nedløb & taghætter mv. for montering af fast undertag incl. pålægning af safty pap. Opretning og hævning af eksisterende tag med 45 x 245 mm incl. isolering. Levering og montering af nye tagrender, nedløb, skotrender, udluftningshætter i Rheinzink nr. 14, etablering af nyt zink på 4 kvistflunker & kvisttage. Diverse indvendige arbejder såsom nedrivning af pulterrum, levering og montering af 3 Velux vinduer, etablering af skunk. Etablering af 4 nye kviste med tagaltan. Etablering af ny loftlem i opgang. Etablering af et nyt badeværelse.


BJARKESHUS, BJARKESVEJ 6/AKSEL MØLLERS HAVE 32Opgave:

Tagudskiftning ca. 729 m2 samt facaderenovering. Etablering af 5 nye baderum samt udskiftning af køkkener. Udskiftning af 145 vinduer.

 

Entreprise:

Hovedentreprise

 

Rådgiver:

Triarc A/S arkitekter, Bygmestervej 5 st.tv – 2400 København NV

 

Bygherre:

Frederiksberg Boligfond c/o Privatbo a.m.b.a, Dahlerupsgade 5, 4 – 1603 København V

 

Bygherrerådgiver:

 

 

Byggeperiode:

Februar 2013 – August 2013

 

Detailbeskrivelse:

Udskiftning af tag, renovering af facader, vinduer udskiftes og døre istandsættes eller udskiftes, trapper istandsættes, udskiftning af køkkener, etablering af 5 nye baderum, fornyelse af installationer og etablering af ventilationsanlæg.


LAURITZ SØRENSENSVEJ 3-13Opgave:
Udskiftning af vinduer/døre. Efterisolering, ombygning og renovering af facade samt opgradering af varmesystem og udbygning af ventilation.

 

Entreprise:
Hovedentreprise. Entreprisesum 16 mio.

Rådgiver:
Arkitektfirmaets ASL ved Svend Rene maa, Wiedeweltsgade 54, 2100 København Ø

 

Bygherre:
505-411 Lauritz Sørensens Vej v/UngesBoligService, Dirch Passers Alle 76, 2000 Frederiksberg.

 

Bygherrerådgiver:
Brockhuus A/S, Herstedvang 2 B, 2620 Albertslund

Byggeperiode:
December 2011 - August 2012

 

Detailbeskrivelse:
Nedtagning af tagnedløb og altanafløb og erstatning med interimsløsninger. Etablering af støvvægge. Nedtagning af altankasser og opskæring i brystningsplade for fransk altan. Opsætning af forstærkningsprofiler for brystning og franske altandøre. Nedtagning og opsætning af nye vinduer og altandøre i den enkelte lejlighed. Nedrivning af vægvinge, hulkehl under eksisterende altandøre og intern brystning. Tilstøbning af hul i altanplade, hvor afløb har været. Gennemskæring af eksisterende gulv i linie svarende til intern brygstningsvæg. Opskæring af not i endetræ på eksisterende parket. Udlægning af strøer på lydbrikker for nyt gulv. Lægning af nyt gulv, der forsynes med afdækning. Etablering af underlag for delvis nye forsatsvægge- og loft. Isolering og opsætning af gipsplader. Opsætning af div. Fodpaneler, indfatninger & vinduesplader mv. Indvendige malerarbejder. Vinduer i tagetagens kviste udskiftes. Klargøring af pudset facade for opstætning af hårde facadebatts. Montage af løskantprofiler samt sålbænkprofiler. Udskiftning af vinduer i trapperum. Påsætning af indvendige tilsætningspaneler, herunder indvendig fugning og stopning. Udvendig fugning.


ENGHAVE PLADSOpgave:
Indretning af 11 stk. taglejligheder.

Entreprise:
Hovedentreprise.

Rådgiver:
Nova 5 Arkitekter A/S, St. Kongensgade 40G, 1264 København K.

Bygherre:
AAB afd. 9 - AAB, Havnegade 29, 1058 København K.

Bygherrerådgiver:
-

Byggeperiode:
Marts 2009 til Oktober 2009.

Detailbeskrivelse:
Nedrivning af eksisterende pulterrum, Etablering af tagterrasser og ovenlysvinduer, Total indretning af lejligheder med køkken, bad og toilet.


 

 Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.